Hủ Mộc Sung Đống Lương

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại : Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 90Full

Lượt xem : 27,924

Bình chọn (3 lượt)

Hủ Mộc Sung Đống Lương Điểm: 4.7/5 theo 3 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, võ hiệp, hài Dịch: QT Edit: Tử Linh Kỷ Huy Hoàng là thần thoại võ lâm. Sinh thời là thần thoại, khuất bóng vẫn là thần thoại. Kỷ Vô Địch là con trai độc nhất của Kỷ Huy Hoàng, không chỉ thừa hưởng cơ đồ, mà thừa hưởng cả danh vọng của phụ thân.Nhưng khác ở chỗ, Kỷ Huy Hoàng là lửa cháy bừng bừng, còn Kỷ Vô Địch chỉ là đám khói bung xung mà tinh anh Huy Hoàng Môn phải dùng hết trí tuệ và thể lực mà quạt lên cho mù mịt…

Danh sách chương (90 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Môn chủ vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 2

Chương 2: Môn chủ vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 3

Chương 3: Môn chủ vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 4

Chương 4: Môn chủ vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 5

Chương 5: Môn chủ vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 6

Chương 6: Môn chủ vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 7

Chương 7: Môn chủ vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 8

Chương 8: Môn chủ vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 9

Chương 9: Môn chủ vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 10

Chương 10: Cân ban vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 11

Chương 11: Cân ban vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 12

Chương 12: Cân ban vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 13

Chương 13: Cân ban vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 14

Chương 14: Cân ban vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 15

Chương 15: Cân ban vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 16

Chương 16: Cân ban vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 17

Chương 17: Cân ban vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 18

Chương 18: Cân ban vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 19

Chương 19: Hồ lộng vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 20

Chương 20: Hồ lộng vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 21

Chương 21: Hồ lộng vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 22

Chương 22: Hồ lộng vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 23

Chương 23: Hồ lộng vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 24

Chương 24: Hồ lộng vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 25

Chương 25: Hồ lộng vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 26

Chương 26: Hồ lộng vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 27

Chương 27: Hồ lộng vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 28

Chương 28: Đội ngũ vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 29

Chương 29: Đội ngũ vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 30

Chương 30: Đội ngũ vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 31

Chương 31: Đội ngũ vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 32

Chương 32: Đội ngũ vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 33

Chương 33: Đội ngũ vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 34

Chương 34: Đội ngũ vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 35

Chương 35: Đội ngũ vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 36

Chương 36: Đội ngũ vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 37

Chương 37: Hợp tác vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 38

Chương 38: Hợp tác vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 39

Chương 39: Hợp tác vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 40

Chương 40: Hợp tác vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 41

Chương 41: Hợp tác vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 42

Chương 42: Hợp tác vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 43

Chương 43: Hợp tác vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 44

Chương 44: Hợp tác vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 45

Chương 45: Hợp tác vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 46

Chương 46: Liên thủ vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 47

Chương 47: Liên thủ vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 48

Chương 48: Liên thủ vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 49

Chương 49: Liên thủ vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 50

Chương 50: Liên thủ vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 51

Chương 51: Liên thủ vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 52

Chương 52: Liên thủ vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 53

Chương 53: Liên thủ vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 54

Chương 54: Liên thủ vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 55

Chương 55: Thiêu hấn vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 56

Chương 56: Thiêu hấn vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 57

Chương 57: Thiêu hấn vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 58

Chương 58: Thiêu hấn vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 59

Chương 59: Thiêu hấn vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 60

Chương 60: Thiêu hấn vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 61

Chương 61: Thiêu hấn vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 62

Chương 62: Thiêu hấn vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 63

Chương 63: Thiêu hấn vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 64

Chương 64: Chân tướng vô địch (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 65

Chương 65: Chân tướng vô địch (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 66

Chương 66: Chân tướng vô địch (tam)

Dec 3, 2015
Chương 67

Chương 67: Chân tướng vô địch (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 68

Chương 68: Chân tướng vô địch (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 69

Chương 69: Chân tướng vô địch (lục)

Dec 3, 2015
Chương 70

Chương 70: Chân tướng vô địch (thất)

Dec 3, 2015
Chương 71

Chương 71: Chân tướng vô địch (bát)

Dec 3, 2015
Chương 72

Chương 72: Chân tướng vô địch (cửu)

Dec 3, 2015
Chương 73

Chương 73: Chân tướng vô địch (thập)

Dec 3, 2015
Chương 74

Chương 74: Chân tướng vô địch (thập nhất)

Dec 3, 2015
Chương 75

Chương 75: Chân tướng vô địch (thập nhị)

Dec 3, 2015
Chương 76

Chương 76: Chân tướng vô địch (thập tam)

Dec 3, 2015
Chương 77

Chương 77: Chân tướng vô địch (thập tứ)

Dec 3, 2015
Chương 78

Chương 78: Chung vu thượng thả

Dec 3, 2015
Chương 79

Chương 79: Võ lâm đại hội (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 80

Chương 80: Võ lâm đại hội (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 81

Chương 81: Võ lâm đại hội (tam)

Dec 3, 2015
Chương 82

Chương 82: Thanh Thành khuynh thành (nhất)

Dec 3, 2015
Chương 83

Chương 83: Thanh Thành khuynh thành (nhị)

Dec 3, 2015
Chương 84

Chương 84: Thanh Thành khuynh thành (tam)

Dec 3, 2015
Chương 85

Chương 85: Thanh Thành khuynh thành (tứ)

Dec 3, 2015
Chương 86

Chương 86: Thanh Thành khuynh thành (ngũ)

Dec 3, 2015
Chương 87

Chương 87: Thanh Thành khuynh thành (lục)

Dec 3, 2015
Chương 88

Chương 88: Thanh Thành khuynh thành (thất)

Dec 3, 2015
Chương 89

Chương 89: Thanh Thành khuynh thành (bát)

Dec 3, 2015
Chương 90

Chương 90: Hỉ kết lương duyên

Dec 3, 2015