Hồng Hoang Nữ Đế

Hồng Hoang Nữ Đế

Tác giả: Tệ Bạc

Thể loại : Ngôn tình, Bách Hợp, Nữ Cường, Sắc, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 22/NA

Lượt xem : 378

Bình chọn (0 lượt)

Hồng Hoang Nữ Đế Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (22 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Kỳ bảo trong sơn cốc

Oct 9, 2018
Chương 2

Chương 2: Dạ Vô Song

Oct 9, 2018
Chương 3

Chương 3: Rời khỏi sơn cốc

Oct 9, 2018
Chương 4

Chương 4: Đến tây bộ

Oct 9, 2018
Chương 5

Chương 5: Bộ vân tình

Oct 9, 2018
Chương 6

Chương 6: Thanh dao các (thượng)

Oct 9, 2018
Chương 7

Chương 7: Thiếu

Oct 9, 2018
Chương 8

Chương 8: Thiếu

Oct 9, 2018
Chương 9

Chương 9: Thiếu

Oct 9, 2018
Chương 10

Chương 10: Thanh dao bí cảnh (thượng)

Oct 9, 2018
Chương 11

Chương 11: Thanh dao bí cảnh (trung)

Oct 9, 2018
Chương 12

Chương 12: Thanh dao bí cảnh (hạ)

Oct 9, 2018
Chương 13

Chương 13: Quận Đông Hà

Oct 9, 2018
Chương 14

Chương 14: Thiếu

Oct 9, 2018
Chương 15

Chương 15: Hồng Hoa Ngư

Oct 9, 2018
Chương 16

Chương 16: Ám Toán, Hay Bị Ám Toán?

Oct 9, 2018
Chương 17

Chương 17: Bách Ngư Đường

Oct 9, 2018
Chương 18

Chương 18: Đấu giá bắt đầu (thượng)

Oct 9, 2018
Chương 19

Chương 19: Đấu giá bắt đầu (trung)

Oct 9, 2018
Chương 20

Chương 20: Đấu giá bắt đầu (hạ)

Oct 9, 2018