Hoàng Cung Giả Đương Sự

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Tác giả: Thái Vi Thiên

Thể loại : Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước,

Đăng bởi: WTO

Chương : 36Full

Lượt xem : 395

Bình chọn (0 lượt)

Hoàng Cung Giả Đương Sự Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (36 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Con người mới

Mar 13, 2018
Chương 2

Chương 2: Đồng Ngôn Vô Kỵ (Lời trẻ con không cố kỵ)

Mar 13, 2018
Chương 3

Chương 3: Nhân tài

Mar 13, 2018
Chương 4

Chương 4: Phong trào bói toán

Mar 13, 2018
Chương 5

Chương 5: Người không thể chỉ nhìn bề ngoài

Mar 13, 2018
Chương 6

Chương 6: Quần thể yếu thế

Mar 13, 2018
Chương 7

Chương 7: Nghiệt hữu(*)

Mar 13, 2018
Chương 8

Chương 8: Chiếc răng may mắn

Mar 13, 2018
Chương 9

Chương 9: Hàng yêu phục ma

Mar 13, 2018
Chương 10

Chương 10: Không thể hiểu được??

Mar 13, 2018
Chương 11

Chương 11: Tùy truyền tùy đến

Mar 13, 2018
Chương 12

Chương 12: Sao có thể không u ám!

Mar 13, 2018
Chương 13

Chương 13: Phò mã được hình thành nên thế nào?

Mar 13, 2018
Chương 14

Chương 14: Thời kỳ trưởng thành

Mar 13, 2018
Chương 15

Chương 15: Chương đặc biệt mừng năm mới

Mar 13, 2018
Chương 16

Chương 16: Quân xanh

Mar 13, 2018
Chương 17

Chương 17: Điều kiện nhận nuôi

Mar 13, 2018
Chương 18

Chương 18: Tự truyện

Mar 13, 2018
Chương 19

Chương 19: Ngũ đóa kim hoa

Mar 13, 2018
Chương 20

Chương 20: Bắc tuần mạn ký 1 (Ký sự vi hành phương Bắc)

Mar 13, 2018