Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Tác giả: Alexandra Ripley

Thể loại : Ngôn tình, Tiểu Thuyết Phương Tây,

Đăng bởi: WTO

Chương : 88/89

Lượt xem : 5,424

Bình chọn (0 lượt)

Hậu Cuốn Theo Chiều Gió Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Nếu các bạn đã từng say mê bộ Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn Margaret Michell hẳn sẽ không thể bỏ qua bộ Hậu Cuốn Theo Chiều Gió để xem câu chuyện sẽ được tiếp diễn ra sao? A.Ripley, một nhà văn nữ đã lọt vào vòng chung kết và bản thảo của bà được Hội đồng chấp nhận. Trên nhiều mặt, Hậu Cuốn Theo Chiều Gió đã phát triển được một cách nhuần nhuyễn bộ Cuốn Theo Chiều Gió của M.Michell, nhưng cũng có những mặt A.Ripley phát triển gần với văn học hiện đại hơn. Điều này phù hợp với xu hướng chung của bạn đọc trên toàn thế giới. Trở lại Tara... Trở lại với Scarlett và Rhett... Trở lại với câu chuệyn tình lãng mạn và tuyệt vời nhất của mọi thời đại. Hậu Cuốn theo chiều gió của Alexandra Ripley lập tức gây xôn xao văn đàn, làm mê hoặc độc giả toàn tếh giới và lập kỷ lục mới - 2 triệu bản in được bán hết ngay trong lần xuất bản đầu tiên.

Danh sách chương (88 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Mar 28, 2016
Chương 2

Chương 2

Mar 28, 2016
Chương 3

Chương 3

Mar 28, 2016
Chương 4

Chương 4

Mar 28, 2016
Chương 5

Chương 5

Mar 28, 2016
Chương 6

Chương 6

Mar 28, 2016
Chương 7

Chương 7

Mar 28, 2016
Chương 8

Chương 8

Mar 28, 2016
Chương 9

Chương 9

Mar 28, 2016
Chương 10

Chương 10

Mar 28, 2016
Chương 11

Chương 11

Mar 28, 2016
Chương 12

Chương 12

Mar 28, 2016
Chương 13

Chương 13

Mar 28, 2016
Chương 14

Chương 14

Mar 28, 2016
Chương 15

Chương 15

Mar 28, 2016
Chương 16

Chương 16

Mar 28, 2016
Chương 17

Chương 17

Mar 28, 2016
Chương 18

Chương 18

Mar 28, 2016
Chương 19

Chương 19

Mar 28, 2016
Chương 20

Chương 20

Mar 28, 2016
Chương 21

Chương 21

Mar 28, 2016
Chương 22

Chương 22

Mar 28, 2016
Chương 23

Chương 23

Mar 28, 2016
Chương 24

Chương 24

Mar 28, 2016
Chương 25

Chương 25

Mar 28, 2016
Chương 26

Chương 26

Mar 28, 2016
Chương 27

Chương 27

Mar 28, 2016
Chương 28

Chương 28

Mar 28, 2016
Chương 29

Chương 29

Mar 28, 2016
Chương 30

Chương 30

Mar 28, 2016
Chương 31

Chương 31

Mar 28, 2016
Chương 32

Chương 32

Mar 28, 2016
Chương 33

Chương 33

Mar 28, 2016
Chương 34

Chương 34

Mar 28, 2016
Chương 35

Chương 35

Mar 28, 2016
Chương 36

Chương 36

Mar 28, 2016
Chương 37

Chương 37

Mar 28, 2016
Chương 38

Chương 38

Mar 28, 2016
Chương 39

Chương 39

Mar 28, 2016
Chương 40

Chương 40

Mar 28, 2016
Chương 41

Chương 41

Mar 28, 2016
Chương 42

Chương 42

Mar 28, 2016
Chương 43

Chương 43

Mar 28, 2016
Chương 44

Chương 44

Mar 28, 2016
Chương 45

Chương 45

Mar 28, 2016
Chương 46

Chương 46

Mar 28, 2016
Chương 47

Chương 47

Mar 28, 2016
Chương 48

Chương 48

Mar 28, 2016
Chương 49

Chương 49

Mar 28, 2016
Chương 50

Chương 50

Mar 28, 2016
Chương 51

Chương 51

Mar 28, 2016
Chương 52

Chương 52

Mar 28, 2016
Chương 53

Chương 53

Mar 28, 2016
Chương 54

Chương 54

Mar 28, 2016
Chương 55

Chương 55

Mar 28, 2016
Chương 56

Chương 56

Mar 28, 2016
Chương 57

Chương 57

Mar 28, 2016
Chương 58

Chương 58

Mar 28, 2016
Chương 59

Chương 59

Mar 28, 2016
Chương 60

Chương 60

Mar 28, 2016
Chương 61

Chương 61

Mar 28, 2016
Chương 62

Chương 62

Mar 28, 2016
Chương 63

Chương 63

Mar 28, 2016
Chương 64

Chương 64

Mar 28, 2016
Chương 65

Chương 65

Mar 28, 2016
Chương 66

Chương 66

Mar 28, 2016
Chương 67

Chương 67

Mar 28, 2016
Chương 68

Chương 68

Mar 28, 2016
Chương 69

Chương 69

Mar 28, 2016
Chương 70

Chương 70

Mar 28, 2016
Chương 71

Chương 71

Mar 28, 2016
Chương 72

Chương 72

Mar 28, 2016
Chương 73

Chương 73

Mar 28, 2016
Chương 74

Chương 74

Mar 28, 2016
Chương 75

Chương 75

Mar 28, 2016
Chương 76

Chương 76

Mar 28, 2016
Chương 77

Chương 77

Mar 28, 2016
Chương 78

Chương 78

Mar 28, 2016
Chương 79

Chương 79

Mar 28, 2016
Chương 80

Chương 80

Mar 28, 2016
Chương 81

Chương 81

Mar 28, 2016
Chương 82

Chương 82

Mar 28, 2016
Chương 83

Chương 83

Mar 28, 2016
Chương 84

Chương 84

Mar 28, 2016
Chương 85

Chương 85

Mar 28, 2016
Chương 86

Chương 86

Mar 28, 2016
Chương 87

Chương 87

Mar 28, 2016
Chương 88

Chương 88

Mar 28, 2016