Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Hậu Cung Mưu Sinh Kế

Tác giả: Tiểu Nhiên Hoa Khai

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Cung Đấu,

Đăng bởi: WTO

Chương : 233Full

Lượt xem : 54,891

Bình chọn (0 lượt)

Hậu Cung Mưu Sinh Kế Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Độ đài: 231 chương + 2 ngoại truyện Edit: Ivy Đời trước có câu nói: Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải là binh lính tốt. Đời này cuộc sống nói cho nàng: Không nghĩ làm hoàng hậu phi tử không phải là phi tử tốt. Vì thế: Sinh mệnh không dứt, cung đấu không ngừng.

Danh sách chương (233 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Tuyển tú

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Hậu cung

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Sai thân

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Qua lại

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Sắc phong

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Hợp quy tắc

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Hoàng thượng

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Thị tẩm

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Buổi sáng

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Thỉnh an

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Hạ cấp

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Thái hậu

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Sinh nhật

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Ban cho

Nov 14, 2015
Chương 15

Chương 15: Hiểu biết

Nov 14, 2015
Chương 16

Chương 16: Sổ sách

Nov 14, 2015
Chương 17

Chương 17: Xử phạt

Nov 14, 2015
Chương 18

Chương 18: Đầy đủ hết

Nov 14, 2015
Chương 19

Chương 19: Thử

Nov 14, 2015
Chương 20

Chương 20: Cự tuyệt

Nov 14, 2015
Chương 21

Chương 21: Sau lưng

Nov 14, 2015
Chương 22

Chương 22: Sinh nhật

Nov 14, 2015
Chương 23

Chương 23: Gặp hồng

Nov 14, 2015
Chương 24

Chương 24: Hiềm nghi

Nov 14, 2015
Chương 25

Chương 25: Phòng bếp

Nov 14, 2015
Chương 26

Chương 26: Tiệt hồ

Nov 14, 2015
Chương 27

Chương 27: Lại đây

Nov 14, 2015
Chương 28

Chương 28: Cầu kiến

Nov 14, 2015
Chương 29

Chương 29: Phấn hoa

Nov 14, 2015
Chương 30

Chương 30: Thời gian

Nov 14, 2015
Chương 31

Chương 31: Đứa nhỏ

Nov 14, 2015
Chương 32

Chương 32: Trượng tễ

Nov 14, 2015
Chương 33

Chương 33: Bạn giá

Nov 14, 2015
Chương 34

Chương 34: Ở chung

Nov 14, 2015
Chương 35

Chương 35: Võ mồm

Nov 14, 2015
Chương 36

Chương 36: Thăm

Nov 14, 2015
Chương 37

Chương 37: Bánh trung thu

Nov 14, 2015
Chương 38

Chương 38: Khiển trách

Nov 14, 2015
Chương 39

Chương 39: Phòng sói

Nov 14, 2015
Chương 40

Chương 40: Dưỡng thành

Nov 14, 2015
Chương 41

Chương 41: Tranh phong

Nov 14, 2015
Chương 42

Chương 42: Người thứ ba

Nov 14, 2015
Chương 43

Chương 43: Thiên cung

Nov 14, 2015
Chương 44

Chương 44: Phiền toái

Nov 14, 2015
Chương 45

Chương 45: Phương thuốc

Nov 14, 2015
Chương 46

Chương 46: Lễ vật

Nov 14, 2015
Chương 47

Chương 47: Tranh

Nov 14, 2015
Chương 48

Chương 48: Kỳ thi xuân

Nov 14, 2015
Chương 49

Chương 49: Tái kiến

Nov 14, 2015
Chương 50

Chương 50: Tấn vị

Nov 14, 2015
Chương 51

Chương 51: Công chúa

Nov 14, 2015
Chương 52

Chương 52: Kim sách

Nov 14, 2015
Chương 53

Chương 53: Ân điển

Nov 14, 2015
Chương 54

Chương 54: Hôn sự

Nov 14, 2015
Chương 55

Chương 55: Giao phong

Nov 14, 2015
Chương 56

Chương 56: Tứ hôn

Nov 14, 2015
Chương 57

Chương 57: Xuất chinh

Nov 14, 2015
Chương 58

Chương 58: Cung vụ

Nov 14, 2015
Chương 59

Chương 59: Quyết định

Nov 14, 2015
Chương 60

Chương 60: Ngẫu ngộ

Nov 14, 2015
Chương 61

Chương 61: Lưu túc

Nov 14, 2015
Chương 62

Chương 62: Điểm tâm

Nov 14, 2015
Chương 63

Chương 63: Mang thai

Nov 14, 2015
Chương 64

Chương 64: Cáo biệt

Nov 14, 2015
Chương 65

Chương 65: Tưởng thưởng

Nov 14, 2015
Chương 66

Chương 66: Bái phỏng

Nov 14, 2015
Chương 67

Chương 67: Rơi xuống nước

Nov 14, 2015
Chương 68

Chương 68: Mời

Nov 14, 2015
Chương 69

Chương 69: Cây trâm

Nov 14, 2015
Chương 70

Chương 70: Thu mua

Nov 14, 2015
Chương 71

Chương 71: Công đạo

Nov 14, 2015
Chương 72

Chương 72: Thỉnh tội

Nov 14, 2015
Chương 73

Chương 73: Trấn an

Nov 14, 2015
Chương 74

Chương 74: Tuyên bố

Nov 14, 2015
Chương 75

Chương 75: Bánh

Nov 14, 2015
Chương 76

Chương 76: Tiếp nhận

Nov 14, 2015
Chương 77

Chương 77: Trợ thủ

Nov 14, 2015
Chương 78

Chương 78: Đại thọ

Nov 14, 2015
Chương 79

Chương 79: Y phục

Nov 14, 2015
Chương 80

Chương 80: Chẩn xác

Nov 14, 2015
Chương 81

Chương 81: Hàng vị

Nov 14, 2015
Chương 82

Chương 82: Hỗn loạn

Nov 14, 2015
Chương 83

Chương 83: Báo tin vui

Nov 14, 2015
Chương 84

Chương 84: Sinh non

Nov 14, 2015
Chương 85

Chương 85: Xảy thai

Nov 14, 2015
Chương 86

Chương 86: Oán hận

Nov 14, 2015
Chương 87

Chương 87: Thái miếu

Nov 14, 2015
Chương 88

Chương 88: Tuyệt tự

Nov 14, 2015
Chương 89

Chương 89: Bệnh nặng

Nov 14, 2015
Chương 90

Chương 90: Tuyên triệu

Nov 14, 2015
Chương 91

Chương 91: Hành cung

Nov 14, 2015
Chương 92

Chương 92: Thị tật

Nov 14, 2015
Chương 93

Chương 93: Sốt cao

Nov 14, 2015
Chương 94

Chương 94: Hạ nhiệt

Nov 14, 2015
Chương 95

Chương 95: Liên hoàn

Nov 14, 2015
Chương 96

Chương 96: Tự sát

Nov 14, 2015
Chương 97

Chương 97: Rắc rối

Nov 14, 2015
Chương 98

Chương 98: Hiếu thuận

Nov 14, 2015
Chương 99

Chương 99: Xử trí

Nov 14, 2015
Chương 100

Chương 100: Hoàng tử

Nov 14, 2015