Harry Potter: The Girl Who Lived

Harry Potter: The Girl Who Lived

Tác giả: Liên Sương

Thể loại : Huyền Huyễn, Xuyên Không, Truyện Teen, Khác, Tiểu Thuyết Phương Tây,

Đăng bởi: WTO

Chương : 35/NA

Lượt xem : 4,553

Bình chọn (0 lượt)

Harry Potter: The Girl Who Lived Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (35 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Nỗi oan của Severus Snape

Sep 7, 2016
Chương 2

Chương 2

Sep 7, 2016
Chương 3

Chương 3: 31/7 - Sinh nhật cặp sinh đôi (1)

Sep 7, 2016
Chương 4

Chương 4: 31/7 - Sinh nhật cặp sinh đôi (2)

Sep 7, 2016
Chương 5

Chương 5: Thuốc

Sep 7, 2016
Chương 6

Chương 6: Bạo động

Sep 7, 2016
Chương 7

Chương 7: Gia đình Malfoy kiêu ngạo?!(1)

Sep 7, 2016
Chương 8

Chương 8: Gia đình Malfoy kiêu ngạo?! (2)

Sep 7, 2016
Chương 9

Chương 9: Draco

Sep 7, 2016
Chương 10

Chương 10: Tạm biệt gia đình Malfoy và xin chào Hogwarts

Sep 7, 2016
Chương 11

Chương 11: Trường hogwarts

Sep 7, 2016
Chương 12

Chương 12: Phát sinh nghi ngờ

Sep 7, 2016
Chương 13

Chương 13: Bản đồ Đạo tặc

Sep 7, 2016
Chương 14

Chương 14: Phòng Cần thiết và Phòng bếp

Sep 7, 2016
Chương 15

Chương 15: Rời khỏi Hogwarts

Sep 7, 2016
Chương 16

Chương 16

Sep 7, 2016
Chương 17

Chương 17: Tiết học lễ nghi (1)

Sep 7, 2016
Chương 18

Chương 18: Tiết học lễ nghi (2)

Sep 7, 2016
Chương 19

Chương 19: Đũa phép (1)

Sep 28, 2016
Chương 20

Chương 20: Đũa phép (2)

Sep 28, 2016