[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Tác giả: Tam Thiên Lưu Li

Thể loại : Xuyên Không, Truyện Teen, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 25/NA

Lượt xem : 402

Bình chọn (0 lượt)

[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (25 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Tiết tử + Thảm án

Jun 29, 2018
Chương 2

Chương 2: Áp đảo

Jun 29, 2018
Chương 3

Chương 3: Chiến tranh lạnh

Jun 29, 2018
Chương 4

Chương 4: Lừa bán

Jun 29, 2018
Chương 5

Chương 5: Ôm

Jul 3, 2018
Chương 6

Chương 6: Rời đi

Jul 4, 2018
Chương 7

Chương 7: Lựa chọn

Jul 16, 2018
Chương 8

Chương 8: Bỏ trốn

Jul 16, 2018
Chương 9

Chương 9: Cùng tắm

Jul 20, 2018
Chương 10

Chương 10: Nói dối

Jul 25, 2018
Chương 11

Chương 11: Cùng giường

Jul 26, 2018
Chương 12

Chương 12: Phiền não

Jul 29, 2018
Chương 13

Chương 13: Cường ôm

Aug 1, 2018
Chương 14

Chương 14: Thân hôn

Aug 9, 2018
Chương 15

Chương 15: Ôm một cái

Aug 21, 2018
Chương 16

Chương 16: Thân Thân

Aug 25, 2018
Chương 17

Chương 17: Quyết tâm

Aug 31, 2018
Chương 18

Chương 18: Phá cửa sổ

Sep 14, 2018
Chương 19

Chương 19: Viên mãn

Sep 21, 2018
Chương 20

Chương 20: Quý trọng

Sep 27, 2018