Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Tác giả: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ

Thể loại : Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn,

Đăng bởi: WTO

Chương : 17Full

Lượt xem : 1,383

Bình chọn (0 lượt)

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (17 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Dec 19, 2017
Chương 2

Chương 2

Dec 19, 2017
Chương 3

Chương 3

Dec 19, 2017
Chương 4

Chương 4

Dec 19, 2017
Chương 5

Chương 5

Dec 19, 2017
Chương 6

Chương 6

Dec 19, 2017
Chương 7

Chương 7

Dec 19, 2017
Chương 8

Chương 8

Dec 19, 2017
Chương 9

Chương 9

Dec 19, 2017
Chương 10

Chương 10

Dec 19, 2017
Chương 11

Chương 11

Dec 19, 2017
Chương 12

Chương 12

Dec 19, 2017
Chương 13

Chương 13

Dec 19, 2017
Chương 14

Chương 14

Dec 19, 2017
Chương 15

Chương 15

Dec 19, 2017
Chương 16

Chương 16

Dec 19, 2017
Chương 17

Chương 17

Dec 19, 2017