Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại : Cổ Đại, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 40Full

Lượt xem : 631

Bình chọn (0 lượt)

Giang Đông Song Bích Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (40 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Đào hoa – 1

Jan 7, 2018
Chương 2

Chương 2: Đào hoa – 2

Jan 7, 2018
Chương 3

Chương 3: Đào hoa – 3

Jan 7, 2018
Chương 4

Chương 4: Huyện Thư

Jan 7, 2018
Chương 5

Chương 5: Giao tranh

Jan 7, 2018
Chương 6

Chương 6: Trường An

Jan 7, 2018
Chương 7

Chương 7: Tào Tháo

Jan 7, 2018
Chương 8

Chương 8: Gặp lại

Jan 7, 2018
Chương 9

Chương 9: Thoát hiểm

Jan 7, 2018
Chương 10

Chương 10: Hạ bi

Jan 7, 2018
Chương 11

Chương 11: Giam lỏng

Jan 7, 2018
Chương 12

Chương 12: Chủ công

Jan 7, 2018
Chương 13

Chương 13: Thằng khỉ

Jan 7, 2018
Chương 14

Chương 14: Thoát xác

Jan 7, 2018
Chương 15

Chương 15: Đào nguyên

Jan 7, 2018
Chương 16

Chương 16: Gấp rút tiếp viện

Jan 7, 2018
Chương 17

Chương 17: Khốn cảnh

Jan 7, 2018
Chương 18

Chương 18: Thoát hiểm

Jan 7, 2018
Chương 19

Chương 19: Về nhà

Jan 7, 2018
Chương 20

Chương 20: Đan Dương

Jan 7, 2018