Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại : Đô Thị, Trinh Thám,

Đăng bởi: WTO

Chương : 93/NA

Lượt xem : 244

Bình chọn (0 lượt)

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (93 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Chết thảm ngoài cổng trường (1)

Sep 27, 2019
Chương 2

Chương 2: Chết thảm ngoài cổng trường (2)

Sep 27, 2019
Chương 3

Chương 3: Chết thảm ngoài cổng trường (3)

Sep 27, 2019
Chương 4

Chương 4: Chết thảm ngoài cổng trường (4)

Sep 27, 2019
Chương 5

Chương 5: Chết thảm ngoài cổng trường (5)

Sep 27, 2019
Chương 6

Chương 6: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (1)

Sep 27, 2019
Chương 7

Chương 7: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (2)

Sep 27, 2019
Chương 8

Chương 8: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (3)

Sep 27, 2019
Chương 9

Chương 9: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (4)

Sep 27, 2019
Chương 10

Chương 10: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (5)

Sep 27, 2019
Chương 11

Chương 11: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (6)

Sep 27, 2019
Chương 12

Chương 12: Trong phòng giải phẫu (1)

Sep 27, 2019
Chương 13

Chương 13: Trong phòng giải phẫu (2)

Sep 27, 2019
Chương 14

Chương 14: Trong phòng giải phẫu (3)

Sep 27, 2019
Chương 15

Chương 15: Trong phòng giải phẫu (4)

Sep 27, 2019
Chương 16

Chương 16: Trong phòng giải phẫu (5)

Sep 27, 2019
Chương 17

Chương 17: Trong phòng giải phẫu (6)

Sep 27, 2019
Chương 18

Chương 18: Trong phòng giải phẫu (7)

Sep 27, 2019
Chương 19

Chương 19: Trong phòng giải phẫu (8)

Sep 27, 2019
Chương 20

Chương 20: Trong phòng giải phẫu (9)

Sep 27, 2019