Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại : Đô Thị, Quan Trường,

Đăng bởi: WTO

Chương : 662/NA

Lượt xem : 60

Bình chọn (0 lượt)

Giả Cán Bộ Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (662 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Saturday at 9:31 AM
Chương 2

Chương 2: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Saturday at 9:31 AM
Chương 3

Chương 3: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Saturday at 9:31 AM
Chương 4

Chương 4: Tô Ban Mai

Saturday at 9:32 AM
Chương 5

Chương 5: Chém gió

Saturday at 9:32 AM
Chương 6

Chương 6: Chứng cớ

Saturday at 9:32 AM
Chương 7

Chương 7: Đá bóng

Saturday at 9:32 AM
Chương 8

Chương 8: Lên chức

Saturday at 9:32 AM
Chương 9

Chương 9: Nhiều người để ý

Saturday at 9:32 AM
Chương 10

Chương 10: Kết thân

Saturday at 9:32 AM
Chương 11

Chương 11: Mượn người

Saturday at 9:32 AM
Chương 12

Chương 12: Không làm anh

Saturday at 9:32 AM
Chương 13

Chương 13: Xã luận

Saturday at 9:32 AM
Chương 14

Chương 14: Trấn trưởng

Saturday at 9:32 AM
Chương 15

Chương 15: Quyến rũ

Saturday at 9:32 AM
Chương 16

Chương 16: Phó bí thư sắp tới

Saturday at 9:32 AM
Chương 17

Chương 17: Đại mỹ nữ

Saturday at 9:32 AM
Chương 18

Chương 18: Karaoke

Saturday at 9:32 AM
Chương 19

Chương 19: Quá kỳ lạ

Saturday at 9:32 AM
Chương 20

Chương 20: Dẫn ý

Saturday at 9:32 AM
Chương 21

Chương 21: Tạo uy

Saturday at 9:32 AM
Chương 22

Chương 22: Máy nhắn tin

Saturday at 9:32 AM
Chương 23

Chương 23: Bí thư đến

Saturday at 9:32 AM
Chương 24

Chương 24: Đá bóng à

Saturday at 9:32 AM
Chương 25

Chương 25: Big Mac

Saturday at 9:32 AM
Chương 26

Chương 26: Biểu tỷ

Saturday at 9:32 AM
Chương 27

Chương 27: Nợ nhiều

Saturday at 9:32 AM
Chương 28

Chương 28: Bạo động

Saturday at 9:32 AM
Chương 29

Chương 29: Ra ngoài

Saturday at 9:32 AM
Chương 30

Chương 30: Tìm cứu tinh

Saturday at 9:32 AM
Chương 31

Chương 31: Có hy vọng

Saturday at 9:32 AM
Chương 32

Chương 32: Đá xoáy(1+2)

Saturday at 9:32 AM
Chương 33

Chương 33: Bậc thang

Saturday at 9:32 AM
Chương 34

Chương 34: Điều tra

Saturday at 9:33 AM
Chương 35

Chương 35: Đến gặp Đường Lộ

Saturday at 9:33 AM
Chương 36

Chương 36: Dụ dỗ

Saturday at 9:33 AM
Chương 37

Chương 37: Phá bỏ mê cục

Saturday at 9:33 AM
Chương 38

Chương 38: Hội thừơng ủy

Saturday at 9:33 AM
Chương 39

Chương 39: Bất ngờ

Saturday at 9:33 AM
Chương 40

Chương 40: Xử phạt

Saturday at 9:33 AM
Chương 41

Chương 41: Quyền lực

Saturday at 9:33 AM
Chương 42

Chương 42: Chảy hơi nhiều

Saturday at 9:33 AM
Chương 43

Chương 43: Bình tĩnh

Saturday at 9:33 AM
Chương 44

Chương 44: Chính xác

Saturday at 9:33 AM
Chương 45

Chương 45: Xã hội đen

Saturday at 9:33 AM
Chương 46

Chương 46: Nhảy sông

Saturday at 9:33 AM
Chương 47

Chương 47: Lại đến kỳ hạn

Saturday at 9:33 AM
Chương 48

Chương 48: Thủ trưởng nói chuyện

Saturday at 9:33 AM
Chương 49

Chương 49: Không có huyện mình

Saturday at 9:33 AM
Chương 50

Chương 50: Lục nhi

Saturday at 9:33 AM
Chương 51

Chương 51: Chưa gì đã bị chèn

Saturday at 9:33 AM
Chương 52

Chương 52: Từ từ mà mài

Saturday at 9:33 AM
Chương 53

Chương 53: Cứ nghĩ đi

Saturday at 9:33 AM
Chương 54

Chương 54: Diễn

Saturday at 9:33 AM
Chương 55

Chương 55: Hạt giống tốt

Saturday at 9:33 AM
Chương 56

Chương 56: Phó huyện trưởng

Saturday at 9:33 AM
Chương 57

Chương 57: Than khổ

Saturday at 9:33 AM
Chương 58

Chương 58: Làm thuốc

Saturday at 9:33 AM
Chương 59

Chương 59: Sản xuất liên hoàn

Saturday at 9:33 AM
Chương 60

Chương 60: Lở núi

Saturday at 9:33 AM
Chương 61

Chương 61: Cô nam quả nữ

Saturday at 9:33 AM
Chương 62

Chương 62: Cảm xúc mới

Saturday at 9:33 AM
Chương 63

Chương 63: Không cần gọi

Saturday at 9:33 AM
Chương 64

Chương 64: Ta phải đi xem

Saturday at 9:33 AM
Chương 65

Chương 65: Bà chủ xinh đẹp

Saturday at 9:33 AM
Chương 66

Chương 66: Hướng dẫn

Saturday at 9:33 AM
Chương 67

Chương 67: Cố gắng lên

Saturday at 9:33 AM
Chương 68

Chương 68: Hai cái giày

Saturday at 9:33 AM
Chương 69

Chương 69: Tin tưởng không

Saturday at 9:33 AM
Chương 70

Chương 70: Xin tiền (1)

Saturday at 9:33 AM
Chương 71

Chương 71: Còn trẻ

Saturday at 9:33 AM
Chương 72

Chương 72: Cởi quần

Saturday at 9:34 AM
Chương 73

Chương 73: Tống Giang Hoài

Saturday at 9:34 AM
Chương 74

Chương 74: Bá Nhạc

Saturday at 9:35 AM
Chương 75

Chương 75: Đường thị trưởng tức giận(1+2

Saturday at 9:35 AM
Chương 76

Chương 76: Xin giúp

Saturday at 9:35 AM
Chương 77

Chương 77: Hôn đã

Saturday at 9:35 AM
Chương 78

Chương 78: Tằng tổng giám đốc (1+2)

Saturday at 9:35 AM
Chương 79

Chương 79: Ám sát

Saturday at 9:35 AM
Chương 80

Chương 80: Phân tích đường phát triển(1+2)

Saturday at 9:35 AM
Chương 81

Chương 81: Lưu Bất Khắc

Saturday at 9:35 AM
Chương 82

Chương 82: Là ai

Saturday at 9:35 AM
Chương 83

Chương 83: Kích đểu

Saturday at 9:35 AM
Chương 84

Chương 84: Nghèo không được vào

Saturday at 9:35 AM
Chương 85

Chương 85: Bọ ngựa bắt ve

Saturday at 9:35 AM
Chương 86

Chương 86: Ví dụ hay

Saturday at 9:35 AM
Chương 87

Chương 87: Bom tấn

Saturday at 9:35 AM
Chương 88

Chương 88: Đánh lạc hướng

Saturday at 9:35 AM
Chương 89

Chương 89: Sụp đổ

Saturday at 9:35 AM
Chương 90

Chương 90: Con ruồi

Saturday at 9:35 AM
Chương 91

Chương 91: Không nên làm

Saturday at 9:35 AM
Chương 92

Chương 92: Chủ tịch huyện tốt

Saturday at 9:35 AM
Chương 93

Chương 93: Động rồi

Saturday at 9:35 AM
Chương 94

Chương 94: Đánh sụp

Saturday at 9:35 AM
Chương 95

Chương 95: Vào phái

Saturday at 9:35 AM
Chương 96

Chương 96: Con ông cháu cha

Saturday at 9:35 AM
Chương 97

Chương 97: Đợi hơi lâu

Saturday at 9:35 AM
Chương 98

Chương 98: La thị trưởng

Saturday at 9:35 AM
Chương 99

Chương 99: Mây mù

Saturday at 9:35 AM
Chương 100

Chương 100: Người đẹp hỏi thăm

Saturday at 9:35 AM