Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

Tác giả: Dương Tử Hiên

Thể loại : Đô Thị, Quan Trường,

Đăng bởi: WTO

Chương : 662/NA

Lượt xem : 5,327

Bình chọn (0 lượt)

Giả Cán Bộ Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (662 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Jun 17, 2017
Chương 2

Chương 2: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Jun 17, 2017
Chương 3

Chương 3: Chưa gì đã phải chạy(1+2)

Jun 17, 2017
Chương 4

Chương 4: Tô Ban Mai

Jun 17, 2017
Chương 5

Chương 5: Chém gió

Jun 17, 2017
Chương 6

Chương 6: Chứng cớ

Jun 17, 2017
Chương 7

Chương 7: Đá bóng

Jun 17, 2017
Chương 8

Chương 8: Lên chức

Jun 17, 2017
Chương 9

Chương 9: Nhiều người để ý

Jun 17, 2017
Chương 10

Chương 10: Kết thân

Jun 17, 2017
Chương 11

Chương 11: Mượn người

Jun 17, 2017
Chương 12

Chương 12: Không làm anh

Jun 17, 2017
Chương 13

Chương 13: Xã luận

Jun 17, 2017
Chương 14

Chương 14: Trấn trưởng

Jun 17, 2017
Chương 15

Chương 15: Quyến rũ

Jun 17, 2017
Chương 16

Chương 16: Phó bí thư sắp tới

Jun 17, 2017
Chương 17

Chương 17: Đại mỹ nữ

Jun 17, 2017
Chương 18

Chương 18: Karaoke

Jun 17, 2017
Chương 19

Chương 19: Quá kỳ lạ

Jun 17, 2017
Chương 20

Chương 20: Dẫn ý

Jun 17, 2017