Em Là Nhà

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 150Full

Lượt xem : 13,072

Bình chọn (0 lượt)

Em Là Nhà Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Tản văn không thích hợp với những người dưới 22, không phải vì H, mà vì ngôn ngữ khá thực, không trau chuốt, và tản văn này cũng là góc tối của cuộc sống, những bạn tuổi teen không nên đọc.

Danh sách chương (150 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Dec 8, 2015
Chương 2

Chương 2

Dec 8, 2015
Chương 3

Chương 3

Dec 8, 2015
Chương 4

Chương 4

Dec 8, 2015
Chương 5

Chương 5

Dec 8, 2015
Chương 6

Chương 6

Dec 8, 2015
Chương 7

Chương 7

Dec 8, 2015
Chương 8

Chương 8

Dec 8, 2015
Chương 9

Chương 9

Dec 8, 2015
Chương 10

Chương 10

Dec 8, 2015
Chương 11

Chương 11

Dec 8, 2015
Chương 12

Chương 12

Dec 8, 2015
Chương 13

Chương 13

Dec 8, 2015
Chương 14

Chương 14

Dec 8, 2015
Chương 15

Chương 15

Dec 8, 2015
Chương 16

Chương 16

Dec 8, 2015
Chương 17

Chương 17

Dec 8, 2015
Chương 18

Chương 18

Dec 8, 2015
Chương 19

Chương 19

Dec 8, 2015
Chương 20

Chương 20

Dec 8, 2015
Chương 21

Chương 21

Dec 8, 2015
Chương 22

Chương 22

Dec 8, 2015
Chương 23

Chương 23

Dec 8, 2015
Chương 24

Chương 24

Dec 8, 2015
Chương 25

Chương 25

Dec 8, 2015
Chương 26

Chương 26

Dec 8, 2015
Chương 27

Chương 27

Dec 8, 2015
Chương 28

Chương 28

Dec 8, 2015
Chương 29

Chương 29

Dec 8, 2015
Chương 30

Chương 30

Dec 8, 2015
Chương 31

Chương 31

Dec 8, 2015
Chương 32

Chương 32

Dec 8, 2015
Chương 33

Chương 33

Dec 8, 2015
Chương 34

Chương 34

Dec 8, 2015
Chương 35

Chương 35

Dec 8, 2015
Chương 36

Chương 36

Dec 8, 2015
Chương 37

Chương 37

Dec 8, 2015
Chương 38

Chương 38

Dec 8, 2015
Chương 39

Chương 39

Dec 8, 2015
Chương 40

Chương 40

Dec 8, 2015
Chương 41

Chương 41

Dec 8, 2015
Chương 42

Chương 42

Dec 8, 2015
Chương 43

Chương 43

Dec 8, 2015
Chương 44

Chương 44

Dec 8, 2015
Chương 45

Chương 45

Dec 8, 2015
Chương 46

Chương 46

Dec 8, 2015
Chương 47

Chương 47

Dec 8, 2015
Chương 48

Chương 48

Dec 8, 2015
Chương 49

Chương 49

Dec 8, 2015
Chương 50

Chương 50

Dec 8, 2015
Chương 51

Chương 51

Dec 8, 2015
Chương 52

Chương 52

Dec 8, 2015
Chương 53

Chương 53

Dec 8, 2015
Chương 54

Chương 54

Dec 8, 2015
Chương 55

Chương 55

Dec 8, 2015
Chương 56

Chương 56

Dec 8, 2015
Chương 57

Chương 57

Dec 14, 2015
Chương 58

Chương 58

Dec 14, 2015
Chương 59

Chương 59

Dec 14, 2015
Chương 60

Chương 60

Dec 14, 2015
Chương 61

Chương 61

Dec 14, 2015
Chương 62

Chương 62

Dec 16, 2015
Chương 63

Chương 63

Dec 16, 2015
Chương 64

Chương 64

Dec 16, 2015
Chương 65

Chương 65

Dec 16, 2015
Chương 66

Chương 66

Dec 16, 2015
Chương 67

Chương 67

Dec 18, 2015
Chương 68

Chương 68

Dec 18, 2015
Chương 69

Chương 69

Dec 18, 2015
Chương 70

Chương 70

Dec 18, 2015
Chương 71

Chương 71

Dec 18, 2015
Chương 72

Chương 72

Dec 18, 2015
Chương 73

Chương 73

Dec 22, 2015
Chương 74

Chương 74

Dec 22, 2015
Chương 75

Chương 75

Dec 22, 2015
Chương 76

Chương 76

Dec 22, 2015
Chương 77

Chương 77

Dec 22, 2015
Chương 78

Chương 78

Dec 26, 2015
Chương 79

Chương 79

Dec 26, 2015
Chương 80

Chương 80

Dec 26, 2015
Chương 81

Chương 81

Dec 26, 2015
Chương 82

Chương 82

Dec 26, 2015
Chương 83

Chương 83

Dec 30, 2015
Chương 84

Chương 84

Dec 30, 2015
Chương 85

Chương 85

Dec 30, 2015
Chương 86

Chương 86

Dec 30, 2015
Chương 87

Chương 87

Dec 30, 2015
Chương 88

Chương 88

Jan 8, 2016
Chương 89

Chương 89

Jan 8, 2016
Chương 90

Chương 90

Jan 8, 2016
Chương 91

Chương 91

Jan 8, 2016
Chương 92

Chương 92

Jan 8, 2016
Chương 93

Chương 93

Jan 12, 2016
Chương 94

Chương 94

Jan 12, 2016
Chương 95

Chương 95

Jan 12, 2016
Chương 96

Chương 96

Jan 12, 2016
Chương 97

Chương 97

Jan 12, 2016
Chương 98

Chương 98

Jan 16, 2016
Chương 99

Chương 99

Jan 16, 2016
Chương 100

Chương 100

Jan 16, 2016