Đông Chu Liệt Quốc

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả: Phùng Mộng Long

Thể loại : Quân Sự, Lịch Sử,

Đăng bởi: WTO

Chương : 108Full

Lượt xem : 8,900

Bình chọn (0 lượt)

Đông Chu Liệt Quốc Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh - Thanh. “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” - Khuyết danh “…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” - Cao Xuân Huy “Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” - Lê Huy Tiêu và Lê Đức Niệm

Danh sách chương (108 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát Giãi tình oan , Ðỗ Bá hiển linh

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ U vương đốt lửa lừa chư hầu

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Quân khuyển nhung làm loạn kiểu kinh vua bình vương thiên ðô lạc ấp

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con Mượn lịnh, Trang công đánh Tống

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc Tham chức, Công tử Vận hại vua hiền

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Văn khương, gái Tề về nước Lỗ Chúc đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị Nơi nước Trịnh, TềTúc thay vua

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài CừDi âm mưu tôn vua khác

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề Trịnh Vĩ , chúa tôi bị giết

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt

Nov 14, 2015
Chương 15

Chương 15: Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa Lỗ công bại trận nơi Kiều thời

Nov 14, 2015
Chương 16

Chương 16: Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề

Nov 14, 2015
Chương 17

Chương 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn Vua sở tham sắc bắt Tức Hầu

Nov 14, 2015
Chương 18

Chương 18: Tào muội vung gươm dọa Tềhầu Hoàn công thắp đuốc phong Ninh thích

Nov 14, 2015
Chương 19

Chương 19: Trịnh lệ công lập mưu về nước Châu huệ vương tìm kế phục thù

Nov 14, 2015
Chương 20

Chương 20: Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ Sở thành vương chuộng tài phong Đấu Cấu

Nov 14, 2015