Độc Sủng Băng Phi

Độc Sủng Băng Phi

Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt

Thể loại : Ngôn tình, Cổ Đại,

Đăng bởi: WTO

Chương : 164/NA

Lượt xem : 469

Bình chọn (0 lượt)

Độc Sủng Băng Phi Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (164 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác

Friday at 2:50 PM
Chương 2

Chương 2: Thân thế thê lương

Friday at 2:50 PM
Chương 3

Chương 3: Dung mạo

Friday at 2:50 PM
Chương 4

Chương 4: Tóc dài xinh đẹp

Friday at 2:51 PM
Chương 5

Chương 5: Giá y

Friday at 2:51 PM
Chương 6

Chương 6: Xuất giá

Friday at 2:51 PM
Chương 7

Chương 7: Sắc phong Băng phi

Friday at 2:51 PM
Chương 8

Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung

Friday at 2:51 PM
Chương 9

Chương 9: Quý phi giá lâm

Friday at 2:51 PM
Chương 10

Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến

Friday at 2:51 PM
Chương 11

Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu

Friday at 2:51 PM
Chương 12

Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu

Friday at 2:51 PM
Chương 13

Chương 13: Từ ninh cung

Friday at 2:51 PM
Chương 14

Chương 14: Khôi phục hình dáng

Friday at 2:51 PM
Chương 15

Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu

Friday at 2:51 PM
Chương 16

Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung

Friday at 2:51 PM
Chương 17

Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến

Friday at 2:51 PM
Chương 18

Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung?

Friday at 2:51 PM
Chương 19

Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai?

Friday at 2:51 PM
Chương 20

Chương 20: Trưng bày diện mạo

Friday at 2:51 PM
Chương 21

Chương 21: Phong cầm vũ ca

Friday at 2:51 PM
Chương 22

Chương 22: Điều tra

Friday at 2:51 PM
Chương 23

Chương 23: Tát tai

Friday at 2:51 PM
Chương 24

Chương 24: Hoàng thượng?

Friday at 2:51 PM
Chương 25

Chương 25: Đêm dò xét

Friday at 2:51 PM
Chương 26

Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung

Friday at 2:51 PM
Chương 27

Chương 27: Tâm phiền ý loạn

Friday at 2:51 PM
Chương 28

Chương 28: Yên nhi trở về

Friday at 2:51 PM
Chương 29

Chương 29: Biểu diễn tài nghệ

Friday at 2:51 PM
Chương 30

Chương 30: Bôi khúc

Friday at 2:51 PM
Chương 31

Chương 31: Ảo thuật

Friday at 2:51 PM
Chương 32

Chương 32: Rời khỏi

Friday at 2:51 PM
Chương 33

Chương 33: Trúng kiếm

Friday at 2:51 PM
Chương 34

Chương 34: Bị thương

Friday at 2:51 PM
Chương 35

Chương 35: Nghe lén

Friday at 2:51 PM
Chương 36

Chương 36: Giải thích

Friday at 2:51 PM
Chương 37

Chương 37: Quá vãng

Friday at 2:51 PM
Chương 38

Chương 38: Ôm nhau mà ngủ

Friday at 2:51 PM
Chương 39

Chương 39: Hoàng thượng?

Friday at 2:51 PM
Chương 40

Chương 40: Sầu? Cừu?

Friday at 2:51 PM
Chương 41

Chương 41: Bạch y nhân

Friday at 2:51 PM
Chương 42

Chương 42: Dạ yến (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 43

Chương 43: Dạ yến (2)

Friday at 2:51 PM
Chương 44

Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm

Friday at 2:51 PM
Chương 45

Chương 45: Lãnh Phong (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 46

Chương 46: Lãnh Phong (2)

Friday at 2:51 PM
Chương 47

Chương 47: Lãnh Phong (3)

Friday at 2:51 PM
Chương 48

Chương 48: Màn đêm

Friday at 2:51 PM
Chương 49

Chương 49: Qua đêm (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 50

Chương 50: Qua đêm (2)

Friday at 2:51 PM
Chương 51

Chương 51: Điểm tâm sáng

Friday at 2:51 PM
Chương 52

Chương 52: Xuất cung ?

Friday at 2:51 PM
Chương 53

Chương 53: Phiêu diêu

Friday at 2:51 PM
Chương 54

Chương 54: Tuyên Dương vương gia (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 55

Chương 55: Tuyên Dương vương gia (2)

Friday at 2:51 PM
Chương 56

Chương 56: Xuất cung

Friday at 2:51 PM
Chương 57

Chương 57: Nhận tỷ ở thanh lâu

Friday at 2:51 PM
Chương 58

Chương 58: Thanh lâu đổi chủ

Friday at 2:51 PM
Chương 59

Chương 59: Quán lẩu

Friday at 2:51 PM
Chương 60

Chương 60: Bị tóm, cấm ra ngoài

Friday at 2:51 PM
Chương 61

Chương 61: Mang thai (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 62

Chương 62: Mang thai (2)

Friday at 2:51 PM
Chương 63

Chương 63: Sinh non (1)

Friday at 2:51 PM
Chương 64

Chương 64: Sinh non (2)

Friday at 2:52 PM
Chương 65

Chương 65: Sinh non (3)

Friday at 2:52 PM
Chương 66

Chương 66: An ủi

Friday at 2:52 PM
Chương 67

Chương 67: Lan nhi khóc than

Friday at 2:52 PM
Chương 68

Chương 68: Tuyên Dương vương gia

Friday at 2:52 PM
Chương 69

Chương 69

Friday at 2:52 PM
Chương 70

Chương 70

Friday at 2:52 PM
Chương 71

Chương 71

Friday at 2:52 PM
Chương 72

Chương 72

Friday at 2:52 PM
Chương 73

Chương 73

Friday at 2:52 PM
Chương 74

Chương 74

Friday at 2:52 PM
Chương 75

Chương 75

Friday at 2:52 PM
Chương 76

Chương 76

Friday at 2:52 PM
Chương 77

Chương 77

Friday at 2:52 PM
Chương 78

Chương 78

Friday at 2:52 PM
Chương 79

Chương 79

Friday at 2:52 PM
Chương 80

Chương 80

Friday at 2:52 PM
Chương 81

Chương 81

Friday at 2:52 PM
Chương 82

Chương 82

Friday at 2:52 PM
Chương 83

Chương 83

Friday at 2:52 PM
Chương 84

Chương 84

Friday at 2:52 PM
Chương 85

Chương 85

Friday at 2:52 PM
Chương 86

Chương 86: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Nghe nói về Lãnh phi

Friday at 2:52 PM
Chương 87

Chương 87: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Lần đầu gặp mặt

Friday at 2:52 PM
Chương 88

Chương 88: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Gặp lại lần nữa

Friday at 2:52 PM
Chương 89

Chương 89: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Ngoại thành tương kiến

Friday at 2:52 PM
Chương 90

Chương 90: Tuyên Dương vương gia ngoại truyện: Mở tiệm 1

Friday at 2:52 PM
Chương 91

Chương 91: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Mở tiệm 2

Friday at 2:52 PM
Chương 92

Chương 92: Ngoại truyện Tuyên Dương Vương gia: Món lẩu

Friday at 2:52 PM
Chương 93

Chương 93: Ngoại truyện Tuyên Dương vương gia: Lãnh Phi sảy thai

Friday at 2:52 PM
Chương 94

Chương 94: Ngoại truyện Tuyên Dương vương gia: Lại một lần ngạc nhiên

Friday at 2:52 PM
Chương 95

Chương 95: Lời hứa

Friday at 2:52 PM
Chương 96

Chương 96

Friday at 2:52 PM
Chương 97

Chương 97

Friday at 2:52 PM
Chương 98

Chương 98: Mâu thuẫn [Lời người edit] (hay quên nhất là dịch tên chap)

Friday at 2:52 PM
Chương 99

Chương 99: Phát bệnh - Hành thích

Friday at 2:52 PM
Chương 100

Chương 100: Lãnh phi hồi cung

Friday at 2:52 PM