Đổ Thạch Sư

Đổ Thạch Sư

Tác giả: Vị Huyền Cơ

Thể loại : Xuyên Không, Dị Năng, Đam Mỹ, Khác,

Đăng bởi: WTO

Chương : 103Full

Lượt xem : 10,930

Bình chọn (0 lượt)

Đổ Thạch Sư Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (103 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Tư liệu về phỉ thúy

Sep 28, 2016
Chương 2

Chương 2: Tư liệu về đổ thạch

Sep 28, 2016
Chương 3

Chương 3: Hoài bích

Sep 28, 2016
Chương 4

Chương 4: Thú nhân tinh cầu

Sep 28, 2016
Chương 5

Chương 5: Giáo dục kiến thức thông thường của thú nhân tinh cầu

Sep 28, 2016
Chương 6

Chương 6: Vincent

Sep 28, 2016
Chương 7

Chương 7: Những điều về đổ thạch

Sep 28, 2016
Chương 8

Chương 8: Đổ thạch sư

Sep 28, 2016
Chương 9

Chương 9: Lần đầu đổ thạch

Sep 28, 2016
Chương 10

Chương 10: Vincent cùng owen

Sep 28, 2016
Chương 11

Chương 11: Quy củ

Sep 28, 2016
Chương 12

Chương 12: Tảng đá đổ sụp

Sep 28, 2016
Chương 13

Chương 13: Đại trướng

Sep 28, 2016
Chương 14

Chương 14: Lam phỉ

Sep 28, 2016
Chương 15

Chương 15: Đổ thạch chiến

Sep 28, 2016
Chương 16

Chương 16: Bất thối lui

Sep 28, 2016
Chương 17

Chương 17: Cuộc sống chân thực

Sep 28, 2016
Chương 18

Chương 18: Vincent = hệ chữa trị

Sep 28, 2016
Chương 19

Chương 19: Thủ vọng giả

Sep 28, 2016
Chương 20

Chương 20: Nhanh lớn lên

Sep 28, 2016