Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Tác giả: sauluoi

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 105Full

Lượt xem : 10,184

Bình chọn (1 lượt)

Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ! Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Gia Ân - cô bé với mơ ước được cùng mẹ thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại, chính mơ ước này đã làm cô không ngừng nỗ lực và phấn đấu hết mình. và rồi trong quá trình theo đuổi hoài bão, cô gặp người mình yêu thương. Tình yêu đã giúp cô thêm yêu đời, yêu cuộc sống này hơn. Ba người đàn ông Khánh, Nhật Nam và Nhật Huy sẽ lần lượt lướt qua cuộc đời cô, nhưng ai mới là người có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cô?

Danh sách chương (105 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Feb 28, 2016
Chương 2

Chương 2

Feb 28, 2016
Chương 3

Chương 3

Feb 28, 2016
Chương 4

Chương 4

Feb 28, 2016
Chương 5

Chương 5

Feb 28, 2016
Chương 6

Chương 6

Feb 28, 2016
Chương 7

Chương 7

Feb 28, 2016
Chương 8

Chương 8

Feb 28, 2016
Chương 9

Chương 9

Feb 28, 2016
Chương 10

Chương 10

Feb 28, 2016
Chương 11

Chương 11

Feb 28, 2016
Chương 12

Chương 12

Mar 1, 2016
Chương 13

Chương 13

Mar 1, 2016
Chương 14

Chương 14

Mar 2, 2016
Chương 15

Chương 15

Mar 2, 2016
Chương 16

Chương 16

Mar 4, 2016
Chương 17

Chương 17

Mar 4, 2016
Chương 18

Chương 18

Mar 4, 2016
Chương 19

Chương 19

Mar 4, 2016
Chương 20

Chương 20

Mar 6, 2016
Chương 21

Chương 21

Mar 6, 2016
Chương 22

Chương 22

Mar 6, 2016
Chương 23

Chương 23

Mar 6, 2016
Chương 24

Chương 24

Mar 6, 2016
Chương 25

Chương 25

Mar 9, 2016
Chương 26

Chương 26

Mar 16, 2016
Chương 27

Chương 27

Mar 16, 2016
Chương 28

Chương 28

Mar 16, 2016
Chương 29

Chương 29

Mar 16, 2016
Chương 30

Chương 30

Mar 16, 2016
Chương 31

Chương 31

Mar 16, 2016
Chương 32

Chương 32

Mar 16, 2016
Chương 33

Chương 33

Mar 16, 2016
Chương 34

Chương 34

Mar 16, 2016
Chương 35

Chương 35

Mar 16, 2016
Chương 36

Chương 36

Mar 16, 2016
Chương 37

Chương 37

Mar 16, 2016
Chương 38

Chương 38

Mar 16, 2016
Chương 39

Chương 39

Mar 17, 2016
Chương 40

Chương 40

Mar 17, 2016
Chương 41

Chương 41

Mar 17, 2016
Chương 42

Chương 42

Mar 21, 2016
Chương 43

Chương 43

Mar 21, 2016
Chương 44

Chương 44

Mar 21, 2016
Chương 45

Chương 45

Mar 21, 2016
Chương 46

Chương 46

Mar 21, 2016
Chương 47

Chương 47

Mar 25, 2016
Chương 48

Chương 48

Mar 25, 2016
Chương 49

Chương 49

Mar 25, 2016
Chương 50

Chương 50

Mar 26, 2016
Chương 51

Chương 51

Mar 27, 2016
Chương 52

Chương 52

Mar 27, 2016
Chương 53

Chương 53

Mar 30, 2016
Chương 54

Chương 54

Mar 30, 2016
Chương 55

Chương 55

Mar 30, 2016
Chương 56

Chương 56

Apr 1, 2016
Chương 57

Chương 57

Apr 1, 2016
Chương 58

Chương 58

Apr 3, 2016
Chương 59

Chương 59

Apr 3, 2016
Chương 60

Chương 60

Apr 3, 2016
Chương 61

Chương 61

Apr 6, 2016
Chương 62

Chương 62

Apr 6, 2016
Chương 63

Chương 63

Apr 6, 2016
Chương 64

Chương 64

Apr 8, 2016
Chương 65

Chương 65

Apr 8, 2016
Chương 66

Chương 66

Apr 8, 2016
Chương 67

Chương 67

Apr 9, 2016
Chương 68

Chương 68

Apr 14, 2016
Chương 69

Chương 69

Apr 14, 2016
Chương 70

Chương 70

Apr 14, 2016
Chương 71

Chương 71

Apr 14, 2016
Chương 72

Chương 72

Apr 14, 2016
Chương 73

Chương 73

Apr 16, 2016
Chương 74

Chương 74

Apr 16, 2016
Chương 75

Chương 75

Apr 16, 2016
Chương 76

Chương 76

Apr 18, 2016
Chương 77

Chương 77

Apr 18, 2016
Chương 78

Chương 78

Apr 21, 2016
Chương 79

Chương 79

Apr 21, 2016
Chương 80

Chương 80

Apr 21, 2016
Chương 81

Chương 81

Apr 21, 2016
Chương 82

Chương 82

Apr 23, 2016
Chương 83

Chương 83

Apr 23, 2016
Chương 84

Chương 84

Apr 23, 2016
Chương 85

Chương 85

Apr 23, 2016
Chương 86

Chương 86

Apr 23, 2016
Chương 87

Chương 87

Apr 23, 2016
Chương 88

Chương 88

Apr 23, 2016
Chương 89

Chương 89

Apr 24, 2016
Chương 90

Chương 90

Apr 26, 2016
Chương 91

Chương 91

Apr 26, 2016
Chương 92

Chương 92

Apr 26, 2016
Chương 93

Chương 93

Apr 30, 2016
Chương 94

Chương 94

Apr 30, 2016
Chương 95

Chương 95

Apr 30, 2016
Chương 96

Chương 96

Apr 30, 2016
Chương 97

Chương 97

Apr 30, 2016
Chương 98

Chương 98

May 3, 2016
Chương 99

Chương 99

May 3, 2016
Chương 100

Chương 100

May 5, 2016