Đích Tử Nan Vi

Đích Tử Nan Vi

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 199Full

Lượt xem : 42,829

Bình chọn (0 lượt)

Đích Tử Nan Vi Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Đích Tử Nan Vi (Làm đích tử thật khó; đích tử = con trai vợ cả) Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt. Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác. Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế.

Danh sách chương (199 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Minh trạm

Nov 26, 2015
Chương 2

Chương 2: Minh kỳ

Nov 26, 2015
Chương 3

Chương 3: Minh nhã, minh phỉ, minh diễm

Nov 26, 2015
Chương 4

Chương 4: Cái mạng ngô ứng hùng

Nov 26, 2015
Chương 5

Chương 5: Phụ tử phạm thị

Nov 26, 2015
Chương 6

Chương 6: Tiến cung

Nov 26, 2015
Chương 7

Chương 7: Dì

Nov 26, 2015
Chương 8

Chương 8: Gia yến

Nov 26, 2015
Chương 9

Chương 9: Đụng tường

Nov 26, 2015
Chương 10

Chương 10: Ra oai phủ đầu và khổ nhục kế

Nov 26, 2015
Chương 11

Chương 11: Chặn giấy kỳ lân

Nov 26, 2015
Chương 12

Chương 12: Sảng khoái

Nov 26, 2015
Chương 13

Chương 13: Ngụy ninh

Nov 26, 2015
Chương 14

Chương 14: Yên tĩnh

Nov 26, 2015
Chương 15

Chương 15: Đánh giá

Nov 26, 2015
Chương 16

Chương 16: Hôn kỳ

Nov 26, 2015
Chương 17

Chương 17: Tiểu phạm, lão phạm

Nov 26, 2015
Chương 18

Chương 18: Phương thanh

Nov 26, 2015
Chương 19

Chương 19: Cục gạch

Nov 26, 2015
Chương 20

Chương 20: Chiến tranh lạnh

Nov 26, 2015
Chương 21

Chương 21: Thỏa hiệp

Nov 26, 2015
Chương 22

Chương 22: Sống chung

Nov 26, 2015
Chương 23

Chương 23: Đối sách

Nov 26, 2015
Chương 24

Chương 24: Kịch

Nov 26, 2015
Chương 25

Chương 25: Hôn sự

Nov 26, 2015
Chương 26

Chương 26: Biết cái quái gì

Nov 26, 2015
Chương 27

Chương 27: Thịt nướng

Nov 26, 2015
Chương 28

Chương 28: Ngụy an

Nov 26, 2015
Chương 29

Chương 29: Răng cửa

Nov 26, 2015
Chương 30

Chương 30: Biểu diễn tại nhà

Nov 26, 2015
Chương 31

Chương 31: Thỏa mãn

Nov 26, 2015
Chương 32

Chương 32: Hoa đăng

Nov 26, 2015
Chương 33

Chương 33: Vương gia đến

Nov 26, 2015
Chương 34

Chương 34: Điều kiện

Nov 26, 2015
Chương 35

Chương 35: Giáo huấn nhi tử

Nov 26, 2015
Chương 36

Chương 36: Ghế dựa

Nov 26, 2015
Chương 37

Chương 37: Kết cục

Nov 26, 2015
Chương 38

Chương 38: Chỉ số thông minh

Nov 26, 2015
Chương 39

Chương 39: Rút củi

Nov 26, 2015
Chương 40

Chương 40: Trách phạt

Nov 26, 2015
Chương 41

Chương 41: Tứ hôn

Nov 26, 2015
Chương 42

Chương 42: Hỗn loạn

Nov 26, 2015
Chương 43

Chương 43: Thiên vị

Nov 26, 2015
Chương 44

Chương 44: Phản tác dụng

Nov 26, 2015
Chương 45

Chương 45

Nov 26, 2015
Chương 46

Chương 46: Về nhà

Nov 26, 2015
Chương 47

Chương 47: Thuyết khách

Nov 26, 2015
Chương 48

Chương 48: Trao quyền

Nov 26, 2015
Chương 49

Chương 49: Hẹp

Nov 26, 2015
Chương 50

Chương 50: Than thở

Nov 26, 2015
Chương 51

Chương 51: Tuyển phi

Nov 26, 2015
Chương 52

Chương 52: Khắc thê

Nov 26, 2015
Chương 53

Chương 53: Kiềm chế

Nov 26, 2015
Chương 54

Chương 54: Ẩn ý

Nov 26, 2015
Chương 55

Chương 55: Sau đó

Nov 26, 2015
Chương 56

Chương 56: Câu tâm

Nov 26, 2015
Chương 57

Chương 57: Ba

Nov 26, 2015
Chương 58

Chương 58: Hồ ly

Nov 26, 2015
Chương 59

Chương 59: Hiểu lầm

Nov 26, 2015
Chương 60

Chương 60: Xung đột

Nov 26, 2015
Chương 61

Chương 61: Chênh lệch

Nov 26, 2015
Chương 62

Chương 62: Nói thẳng

Nov 26, 2015
Chương 63

Chương 63: Ngã bệnh

Nov 26, 2015
Chương 64

Chương 64: Thắng cờ

Nov 26, 2015
Chương 65

Chương 65: Lên tiếng

Nov 26, 2015
Chương 66

Chương 66: Vương phi

Nov 26, 2015
Chương 67

Chương 67: Chu toàn

Nov 26, 2015
Chương 68

Chương 68: Cách xa

Nov 26, 2015
Chương 69

Chương 69: Bắt đầu

Nov 26, 2015
Chương 70

Chương 70: Phiên ngoại

Nov 26, 2015
Chương 71

Chương 71: Quyết đoán

Nov 26, 2015
Chương 72

Chương 72: Tâm tư

Nov 26, 2015
Chương 73

Chương 73: Năm đó (nhị)

Nov 26, 2015
Chương 74

Chương 74: Muốn nói

Nov 26, 2015
Chương 75

Chương 75: Nguyễn gia

Nov 26, 2015
Chương 76

Chương 76: Gặp lại

Nov 26, 2015
Chương 77

Chương 77: Thám hoa

Nov 26, 2015
Chương 78

Chương 78: Nói rõ

Nov 26, 2015
Chương 79

Chương 79: Gia duệ

Nov 26, 2015
Chương 80

Chương 80: Thế chân vạc

Nov 26, 2015
Chương 81

Chương 81: Nguyễn phi

Nov 26, 2015
Chương 82

Chương 82: Bí sự

Nov 26, 2015
Chương 83

Chương 83: Lăng đầu thanh

Nov 26, 2015
Chương 84

Chương 84: Ngu ngốc

Nov 26, 2015
Chương 85

Chương 85: Là lạ

Nov 26, 2015
Chương 86

Chương 86: Kén rể

Nov 26, 2015
Chương 87

Chương 87: Luận võ

Nov 26, 2015
Chương 88

Chương 88: Đoạt hôn

Nov 26, 2015
Chương 89

Chương 89: Phụ tử (nhất)

Nov 26, 2015
Chương 90

Chương 90: Phụ tử tranh chấp (nhị)

Nov 26, 2015
Chương 91

Chương 91: Minh lan

Nov 26, 2015
Chương 92

Chương 92: Bán

Nov 26, 2015
Chương 93

Chương 93: Bất an

Nov 26, 2015
Chương 94

Chương 94: Bí sử

Nov 26, 2015
Chương 95

Chương 95: Nêu lên

Nov 26, 2015
Chương 96

Chương 96: Nhị hôn

Nov 26, 2015
Chương 97

Chương 97: Đoạt quyền

Nov 26, 2015
Chương 98

Chương 98: Sản nghiệp

Nov 26, 2015
Chương 99

Chương 99: Uy hiếp

Nov 26, 2015
Chương 100

Chương 100: Trò cười

Nov 26, 2015