Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Tác giả: Bách Lâm Thạch Tượng

Thể loại : Ngôn tình, Sủng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 44/NA

Lượt xem : 308

Bình chọn (0 lượt)

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn) Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (44 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Điện thoại

Oct 11, 2019
Chương 2

Chương 2: Trực đêm

Oct 11, 2019
Chương 3

Chương 3: Đôi mắt

Oct 11, 2019
Chương 4

Chương 4: Táo

Oct 11, 2019
Chương 5

Chương 5: Thăm dò

Oct 11, 2019
Chương 6

Chương 6: Xấu hổ

Oct 11, 2019
Chương 7

Chương 7: Hỗn loạn

Oct 11, 2019
Chương 8

Chương 8: Tiểu Đỗ

Oct 11, 2019
Chương 9

Chương 9: Tin nhắn

Oct 11, 2019
Chương 10

Chương 10: Tạm biệt

Oct 11, 2019
Chương 11

Chương 11: Nghi ngờ

Oct 11, 2019
Chương 12

Chương 12: Bận rộn

Oct 11, 2019
Chương 13

Chương 13: Thân thiết

Oct 11, 2019
Chương 14

Chương 14: Hiểu

Oct 11, 2019
Chương 15

Chương 15: Đổ

Oct 11, 2019
Chương 16

Chương 16: Hạnh phúc cuối đời

Oct 11, 2019
Chương 17

Chương 17: Đi đêm

Oct 11, 2019
Chương 18

Chương 18: Dạo Trường Đại Học S

Oct 11, 2019
Chương 19

Chương 19: Bí hiểm

Oct 11, 2019
Chương 20

Chương 20: Không nỡ cách xa

Oct 11, 2019