Đế Bá

Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại : Huyền Huyễn,

Đăng bởi: WTO

Chương : 3342/NA

Lượt xem : 24,575

Bình chọn (0 lượt)

Đế Bá Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc. Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép. Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương. ... ... ... ... ... Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế. Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...

Danh sách chương (3229 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Tam Quỷ Gia (1)

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Tam Quỷ Gia (2)

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1)

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2)

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Vị hôn thê (1)

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Vị hôn thê (2)

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1)

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2)

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Giết người không chớp mắt (1)

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Giết người không chớp mắt (2)

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1)

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2)

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 15

Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 16

Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 17

Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)

Nov 14, 2015
Chương 18

Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)

Nov 14, 2015
Chương 19

Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 20

Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ)

Nov 14, 2015
Chương 21

Chương 21: Thánh Động (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 22

Chương 22: Thánh động (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 23

Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng)

Nov 14, 2015
Chương 24

Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 25

Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)

Nov 14, 2015
Chương 26

Chương 26: Thần Nha Phong (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 27

Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)

Nov 14, 2015
Chương 28

Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)

Nov 14, 2015
Chương 29

Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng)

Nov 14, 2015
Chương 30

Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ)

Nov 14, 2015
Chương 31

Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 32

Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 33

Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 34

Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 35

Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 36

Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 37

Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 38

Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 39

Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 40

Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 41

Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng)

Nov 14, 2015
Chương 42

Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ)

Nov 14, 2015
Chương 43

Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1)

Nov 14, 2015
Chương 44

Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2)

Nov 14, 2015
Chương 45

Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3)

Nov 14, 2015
Chương 46

Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1)

Nov 14, 2015
Chương 47

Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2)

Nov 14, 2015
Chương 48

Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3)

Nov 14, 2015
Chương 75

Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1)

Dec 18, 2015
Chương 76

Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2)

Dec 18, 2015
Chương 77

Chương 77: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (3)

Dec 18, 2015
Chương 78

Chương 78: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (1)

Dec 18, 2015
Chương 79

Chương 79: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (2)

Dec 18, 2015
Chương 80

Chương 80: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (3)

Dec 18, 2015
Chương 81

Chương 81: Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (4)

Dec 18, 2015
Chương 82

Chương 82: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (1)

Dec 18, 2015
Chương 83

Chương 83: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (2)

Dec 18, 2015
Chương 84

Chương 84: Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (3)

Dec 18, 2015
Chương 85

Chương 85: Âm Dương Huyết Hải (1)

Dec 18, 2015
Chương 86

Chương 86: Âm Dương Huyết Hải (2)

Dec 18, 2015
Chương 87

Chương 87: Âm Dương Huyết Hải (3)

Dec 18, 2015
Chương 88

Chương 88: Lô Thần (1)

Dec 18, 2015
Chương 89

Chương 89: Lô Thần (2)

Dec 18, 2015
Chương 90

Chương 90: Lô Thần (3)

Dec 18, 2015
Chương 91

Chương 91: Lô Thần (4)

Dec 18, 2015
Chương 92

Chương 92: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (1)

Dec 18, 2015
Chương 93

Chương 93: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (2)

Dec 18, 2015
Chương 94

Chương 94: Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (3)

Dec 18, 2015
Chương 95

Chương 95: Âm Mưu (1)

Dec 18, 2015
Chương 96

Chương 96: Âm Mưu (2)

Dec 18, 2015
Chương 97

Chương 97: Âm Mưu (3)

Dec 18, 2015
Chương 98

Chương 98: Dương Thần Uy (1)

Dec 18, 2015
Chương 99

Chương 99: Dương thần uy (2)

Dec 18, 2015
Chương 100

Chương 100: Dương thần uy (3)

Dec 18, 2015
Chương 101

Chương 101: Chiến Thần Quyết (1)

Dec 18, 2015
Chương 102

Chương 102: Chiến Thần Quyết (2)

Dec 18, 2015
Chương 103

Chương 103: Chiến Thần Quyết (3)

Dec 18, 2015
Chương 104

Chương 104: Chiến Thần Quyết (4)

Dec 18, 2015
Chương 105

Chương 105: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (1)

Dec 18, 2015
Chương 106

Chương 106: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (2)

Dec 18, 2015
Chương 107

Chương 107: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (3)

Dec 18, 2015
Chương 108

Chương 108: Tử Dương Thập Nhật Công (1)

Dec 18, 2015
Chương 109

Chương 109: Tử Dương Thập Nhật Công (2)

Dec 18, 2015
Chương 110

Chương 110: Tử Dương Thập Nhật Công (3)

Dec 18, 2015
Chương 111

Chương 111: Bày mưu nghĩ kế (1)

Dec 18, 2015
Chương 112

Chương 112: Bày mưu nghĩ kế (2)

Dec 18, 2015
Chương 113

Chương 113: Bày mưu nghĩ kế (3)

Dec 18, 2015
Chương 114

Chương 114: Quỷ lâu (1)

Dec 18, 2015
Chương 115

Chương 115: Quỷ lâu (2)

Dec 18, 2015
Chương 116

Chương 116: Quỷ lâu (3)

Dec 18, 2015
Chương 117

Chương 117: Quỷ lâu (4)

Dec 18, 2015
Chương 118

Chương 118: Tô Ngọc Hà (1)

Dec 18, 2015
Chương 119

Chương 119: Tô Ngọc Hà (2)

Dec 18, 2015
Chương 120

Chương 120: Tô Ngọc Hà (3)

Dec 18, 2015
Chương 121

Chương 121: Binh lâm dưới thành (1)

Dec 18, 2015
Chương 122

Chương 122: Binh lâm dưới thành (2)

Dec 18, 2015
Chương 123

Chương 123: Binh lâm dưới thành (3)

Dec 18, 2015
Chương 124

Chương 124: Phất tay giết ngàn địch (1)

Dec 18, 2015
Chương 125

Chương 125: Phất tay giết ngàn địch (2)

Dec 18, 2015
Chương 126

Chương 126: Phất tay giết ngàn địch (3)

Dec 18, 2015