Dạo Bước Phồn Hoa

Dạo Bước Phồn Hoa

Tác giả: Vân Nghê

Thể loại : Ngôn tình, Cổ Đại, Trọng Sinh,

Đăng bởi: WTO

Chương : 138/NA

Lượt xem : 1,249

Bình chọn (0 lượt)

Dạo Bước Phồn Hoa Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (138 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Hãm hại

May 31, 2017
Chương 2

Chương 2: Ánh sáng

May 31, 2017
Chương 3

Chương 3: Xoay chuyển

May 31, 2017
Chương 4

Chương 4: Sợ hãi

May 31, 2017
Chương 5

Chương 5: Thẩm vấn

May 31, 2017
Chương 6

Chương 6: Việc nhà

May 31, 2017
Chương 7

Chương 7: Trùng hợp

May 31, 2017
Chương 8

Chương 8: Chủ ý

May 31, 2017
Chương 9

Chương 9: Tương kiến

May 31, 2017
Chương 10

Chương 10: Tướng quân

May 31, 2017
Chương 11

Chương 11: Giả dối

May 31, 2017
Chương 12

Chương 12: Đánh cờ

May 31, 2017
Chương 13

Chương 13: Cạm bẫy

May 31, 2017
Chương 14

Chương 14: Bầy tôi trung thành

May 31, 2017
Chương 15

Chương 15: Kế sách

May 31, 2017
Chương 16

Chương 16: Bắt giữ

May 31, 2017
Chương 17

Chương 17: Tự chui vào rọ

May 31, 2017
Chương 18

Chương 18: Thay đổi

May 31, 2017
Chương 19

Chương 19: Căm hận

May 31, 2017
Chương 20

Chương 20: Thẳng thắn

May 31, 2017
Chương 21

Chương 21: Đồng ý

May 31, 2017
Chương 22

Chương 22: Bị thương

May 31, 2017
Chương 23

Chương 23: Tiếng thét chói tai

May 31, 2017
Chương 24

Chương 24: Thân phận

May 31, 2017
Chương 25

Chương 25: Nguy cơ

May 31, 2017
Chương 26

Chương 26: Phối hợp

May 31, 2017
Chương 27

Chương 27: Tâm cơ

May 31, 2017
Chương 28

Chương 28: Chuyện cũ

May 31, 2017
Chương 29

Chương 29: Lừa gạt

May 31, 2017
Chương 30

Chương 30: Lan truyền

May 31, 2017
Chương 31

Chương 31: Thu lưới

May 31, 2017
Chương 32

Chương 32: Cam kết

May 31, 2017
Chương 33

Chương 33: Mưa gió

May 31, 2017
Chương 34

Chương 34: Đại quyền

May 31, 2017
Chương 35

Chương 35: Phẫn nộ

Jun 4, 2017
Chương 36

Chương 36: Lục soát

Jun 4, 2017
Chương 37

Chương 37: Kinh ngạc

Jun 4, 2017
Chương 38

Chương 38: Nước cờ thua

Jun 4, 2017
Chương 39

Chương 39: Xử lý

Jun 4, 2017
Chương 40

Chương 40: Giao phong

Jun 4, 2017
Chương 41

Chương 41: An bài

Jun 4, 2017
Chương 42

Chương 42: Để lại

Jun 4, 2017
Chương 43

Chương 43: Lương thực

Jun 4, 2017
Chương 44

Chương 44: Thủ thành

Jun 4, 2017
Chương 45

Chương 45: Nguyên nhân

Jun 4, 2017
Chương 46

Chương 46: Chữa thương

Jun 4, 2017
Chương 47

Chương 47: Thân phận

Jun 4, 2017
Chương 48

Chương 48: Thương tình

Jun 4, 2017
Chương 49

Chương 49: Nghi hoặc

Jun 4, 2017
Chương 50

Chương 50: Gia sự

Jun 4, 2017
Chương 51

Chương 51: Di ngôn

Jun 4, 2017
Chương 52

Chương 52: Phấn chấn

Jun 4, 2017
Chương 53

Chương 53: Quản lý gia đình

Jun 6, 2017
Chương 54

Chương 54: Cứu binh

Jun 6, 2017
Chương 55

Chương 55: Yêu thương che chở

Jun 6, 2017
Chương 56

Chương 56: Đường cùng

Jun 6, 2017
Chương 57

Chương 57: Đồng minh

Jun 6, 2017
Chương 58

Chương 58: Khuyên giải

Jun 6, 2017
Chương 59

Chương 59: Bắt đầu

Jun 6, 2017
Chương 60

Chương 60: Giám sát

Jun 6, 2017
Chương 61

Chương 61: Bị lừa

Jun 6, 2017
Chương 62

Chương 62: Bắt được

Jun 6, 2017
Chương 63

Chương 63: Xuất thành

Jun 7, 2017
Chương 64

Chương 64: Hiểu rõ

Jun 7, 2017
Chương 65

Chương 65: Động thủ

Jun 7, 2017
Chương 66

Chương 66: Mua gao

Jun 7, 2017
Chương 67

Chương 67: Ôn ảo

Jun 7, 2017
Chương 68

Chương 68: Bao vây

Jun 7, 2017
Chương 69

Chương 69: NGÁTXiU

Jun 7, 2017
Chương 70

Chương 70: Ngả xuống

Jun 7, 2017
Chương 71

Chương 71: Trúng kê

Jun 7, 2017
Chương 72

Chương 72: Quân lưong

Jun 8, 2017
Chương 73

Chương 73: Chịu đòn

Jun 8, 2017
Chương 74

Chương 74: Trả nợ

Jun 8, 2017
Chương 75

Chương 75: Không thấy đại lão gia đâu nữa rồi

Jun 8, 2017
Chương 76

Chương 76: Thiếu

Jun 9, 2017
Chương 77

Chương 77: Trong trách

Jun 9, 2017
Chương 78

Chương 78: Bě mat

Jun 9, 2017
Chương 79

Chương 79: Ca ca

Jun 9, 2017
Chương 80

Chương 80: Đi cùng

Jun 10, 2017
Chương 81

Chương 81: Bị lừa

Jun 10, 2017
Chương 82

Chương 82: Bệnh nặng

Jun 10, 2017
Chương 83

Chương 83: Thẩm vấn

Jun 10, 2017
Chương 84

Chương 84: Tỉnh ngộ

Jun 10, 2017
Chương 85

Chương 85: Khiên trách

Jun 12, 2017
Chương 86

Chương 86: Ý chí chiên đảu

Jun 12, 2017
Chương 87

Chương 87: Yêu hân

Jun 12, 2017
Chương 88

Chương 88: Bảt đảu

Jun 12, 2017
Chương 89

Chương 89: Báo tin

Jun 12, 2017
Chương 90

Chương 90: Chí điem

Jun 12, 2017
Chương 91

Chương 91: Bị NAN

Jun 12, 2017
Chương 92

Chương 92: Tang lë

Jun 12, 2017
Chương 93

Chương 93: Chuyen xua

Jun 12, 2017
Chương 94

Chương 94: Đánh cở

Jun 12, 2017
Chương 95

Chương 95: Cản du

Jun 13, 2017
Chương 96

Chương 96: Kết cục đã định

Jun 13, 2017
Chương 97

Chương 97: Ngõc tü

Jun 13, 2017
Chương 98

Chương 98: Lủa gat

Jun 13, 2017
Chương 99

Chương 99: Lưa chqn

Jun 13, 2017
Chương 100

Chương 100: Bai lo

Jun 13, 2017