Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 174/NA

Lượt xem : 45,782

Bình chọn (2 lượt)

Đại Nịnh Thần Điểm: 4.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Xuyên qua trở thành đại nịnh thần của hoàng đế bị vạn người đuổi giết thì thôi đi, như thế nào còn biến thành một tiểu hồ ly bị què chân? Phía trên có hoàng đế như như lang như hổ, bên trong có tướng quân sói đội lốt cừu, bên ngoài có hùm beo phương Bắc ăn tươi nuốt sống. Tiểu hồ ly tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nguồn : zenkyesung.wordpress.com

Danh sách chương (174 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Quyển 1 Chương thứ nhất – Trẫm? Trẫm!

May 11, 2016
Chương 2

Chương thứ hai

May 11, 2016
Chương 3

Chương thứ ba

May 11, 2016
Chương 4

Chương thứ tư – Người xem ta không vừa mắt thật nhiều

May 11, 2016
Chương 5

Chương thứ năm – Ta muốn làm quan tốt

May 11, 2016
Chương 6

Chương thứ sáu – Lạc thú nhân sinh a

May 11, 2016
Chương 7

Chương thứ bảy – Cảm giác tâm động

May 11, 2016
Chương 8

Chương thứ tám – Lão địch thủ

May 11, 2016
Chương 9

Chương thứ chín – Ta cùng hoàng đế có gian tình

May 11, 2016
Chương 10

Chương thứ mười – Tặng lễ vật

May 11, 2016
Chương 11

Chương thứ mười một – Dạo du vinh trì.

May 11, 2016
Chương 12

Chương thứ mười hai – Tiến cung.

May 11, 2016
Chương 13

Chương thứ mười ba – Miệng lưỡi trơn tru

May 11, 2016
Chương 14

Chương thứ mười bốn – Đưa tiền đây.

May 11, 2016
Chương 15

Chương thứ mười lăm – Đầu danh trạng

May 11, 2016
Chương 16

Chương thứ mười sáu – Nửa đêm tiến cung

May 11, 2016
Chương 17

Chương thứ mười bảy – Hoàng thượng bớt giận

May 11, 2016
Chương 18

Chương thứ mười tám – Cùng trẫm ngủ đi

May 11, 2016
Chương 19

Chương thứ mười chín – Cùng giường mà ngủ

May 11, 2016
Chương 20

Chương thứ hai mươi – Thưởng phong hội

May 11, 2016