Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 171/NA

Lượt xem : 34,901

Bình chọn (2 lượt)

Đại Nịnh Thần Điểm: 4.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Xuyên qua trở thành đại nịnh thần của hoàng đế bị vạn người đuổi giết thì thôi đi, như thế nào còn biến thành một tiểu hồ ly bị què chân? Phía trên có hoàng đế như như lang như hổ, bên trong có tướng quân sói đội lốt cừu, bên ngoài có hùm beo phương Bắc ăn tươi nuốt sống. Tiểu hồ ly tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nguồn : zenkyesung.wordpress.com

Danh sách chương (171 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Quyển 1 Chương thứ nhất – Trẫm? Trẫm!

May 11, 2016
Chương 2

Chương thứ hai

May 11, 2016
Chương 3

Chương thứ ba

May 11, 2016
Chương 4

Chương thứ tư – Người xem ta không vừa mắt thật nhiều

May 11, 2016
Chương 5

Chương thứ năm – Ta muốn làm quan tốt

May 11, 2016
Chương 6

Chương thứ sáu – Lạc thú nhân sinh a

May 11, 2016
Chương 7

Chương thứ bảy – Cảm giác tâm động

May 11, 2016
Chương 8

Chương thứ tám – Lão địch thủ

May 11, 2016
Chương 9

Chương thứ chín – Ta cùng hoàng đế có gian tình

May 11, 2016
Chương 10

Chương thứ mười – Tặng lễ vật

May 11, 2016
Chương 11

Chương thứ mười một – Dạo du vinh trì.

May 11, 2016
Chương 12

Chương thứ mười hai – Tiến cung.

May 11, 2016
Chương 13

Chương thứ mười ba – Miệng lưỡi trơn tru

May 11, 2016
Chương 14

Chương thứ mười bốn – Đưa tiền đây.

May 11, 2016
Chương 15

Chương thứ mười lăm – Đầu danh trạng

May 11, 2016
Chương 16

Chương thứ mười sáu – Nửa đêm tiến cung

May 11, 2016
Chương 17

Chương thứ mười bảy – Hoàng thượng bớt giận

May 11, 2016
Chương 18

Chương thứ mười tám – Cùng trẫm ngủ đi

May 11, 2016
Chương 19

Chương thứ mười chín – Cùng giường mà ngủ

May 11, 2016
Chương 20

Chương thứ hai mươi – Thưởng phong hội

May 11, 2016
Chương 21

Chương thứ hai mươi mốt – Đại hội quyên tiền

May 11, 2016
Chương 22

Chương thứ hai mươi hai – Người trong bức họa.

May 11, 2016
Chương 23

Chương thứ hai mươi ba

May 11, 2016
Chương 24

Chương thứ hai mươi tư – Thiên Kinh Đề Đốc

May 11, 2016
Chương 25

Chương thứ hai mươi lăm – Hảo cho tên yêu nam lãnh liệt

May 11, 2016
Chương 26

Chương thứ hai mươi sáu

May 11, 2016
Chương 27

Chương thứ hai mươi bảy – Hoàng thượng có thưởng thức (1)

May 11, 2016
Chương 28

Chương thứ hai mươi tám – Tịch Thiên Lâu (1)

May 11, 2016
Chương 29

Chương thứ hai mươi chín – Tịch Thiên Lâu (2)

May 11, 2016
Chương 30

Chương thứ ba mươi – Chung phòng qua đêm (1)

May 11, 2016
Chương 31

Chương thứ ba mươi mốt – Chung phòng qua đêm (2)

May 11, 2016
Chương 32

Chương thứ ba mươi hai

May 11, 2016
Chương 33

Chương thứ ba mươi ba – Dần dần sinh tình

May 11, 2016
Chương 34

Chương thứ ba mươi bốn

May 11, 2016
Chương 35

Chương thứ ba mươi lăm

May 11, 2016
Chương 36

Chương thứ ba mươi sáu

May 11, 2016
Chương 37

Chương thứ ba mươi bảy – Kiến An công chúa

May 11, 2016
Chương 38

Chương thứ ba mươi tám – Lóa mù mắt người

May 11, 2016
Chương 39

Chương thứ ba mươi chín – Trừng trị Kiến An công chúa (1)

May 11, 2016
Chương 40

Chương thứ bốn mươi – Trừng trị Kiến An công chúa (2)

May 11, 2016
Chương 41

Chương thứ bốn mươi mốt

May 11, 2016
Chương 42

Chương thứ bốn mươi hai – Khâm sai đại thần Dạ Vị Ương

May 11, 2016
Chương 43

Chương thứ bốn mưa ba – Cải trang vi hành (1)

May 11, 2016
Chương 44

Chướng thứ bốn mươi tư – Cải trang vi hành (2)

May 11, 2016
Chương 45

Chương thứ bốn mươi lăm – Giữa ôn tuyền trong núi gặp khách không mời

May 11, 2016
Chương 46

Chương thứ bốn mươi sáu

May 11, 2016
Chương 47

Chương thứ bốn mươi bảy – Bắc Phương Thần

May 11, 2016
Chương 48

Chương thứ bốn mươi tám

May 11, 2016
Chương 49

Chương thứ bốn mươi chín – Tra tham quan (1)

May 11, 2016
Chương 50

Chương thứ năm mươi – Tra tham quan (2)

May 11, 2016
Chương 51

Chương thứ năm mươi mốt – Tra tham quan (3)

May 11, 2016
Chương 52

Chương thứ năm mươi hai – Tra tham quan (4)

May 11, 2016
Chương 53

Chương thứ năm mươi ba – Tra tham quan (5)

May 11, 2016
Chương 54

Chương thứ năm mươi bốn – Tra tham quan (6)

May 11, 2016
Chương 55

Chương thứ năm mươi lăm – Trở về cung, hoàng thượng thỉnh tự trọng!

May 11, 2016
Chương 56

Chương thứ năm mươi sáu – Đại tướng quân xuất hiện (1)

May 11, 2016
Chương 57

Chương thứ năm mươi bảy – Đại tướng quân xuất hiện (2)

May 11, 2016
Chương 58

Chương thứ năm mươi tám – Đại tướng quân xuất hiện (3)

May 11, 2016
Chương 59

Chướng thứ năm mươi chín – Ta muốn ngươi

May 11, 2016
Chương 60

Chương thứ sáu mươi – Lập thệ

May 11, 2016
Chương 61

Chương thứ sáu mươi mốt – Mẫu tử vô tình

May 11, 2016
Chương 62

Chương thứ sáu mươi hai – Hỗn đản Tịch Thiên Thương

May 11, 2016
Chương 63

Chương thứ sáu mươi ba – Hỗn đản Tịch Thiên Thương (2)

May 11, 2016
Chương 64

Chương thứ sáu mươi tư – Đánh nhau loạn thành một đoàn

May 11, 2016
Chương 65

Chương thứ sáu mươi lăm – Vật đính ước.

May 11, 2016
Chương 66

Chương thứ sáu mươi sáu – Trẫm làm ấm giường cho ngươi.

May 11, 2016
Chương 67

Chương thứ sáu mươi bảy – Tướng quân, nhận lễ vật.

May 11, 2016
Chương 68

Chương thứ sáu mươi tám – Tình địch gặp tình địch.

May 11, 2016
Chương 69

Chương thứ sáu mươi chín – Dạ Vị Ương biến mất.

May 11, 2016
Chương 70

Chương thứ nhất – Biến thành hồ ly cô độc.

May 11, 2016
Chương 71

Chương thứ hai – Bắc Thần Diêu Quang.

May 11, 2016
Chương 72

Chương thứ ba – Nội tâm ác ý

May 11, 2016
Chương 73

Chương thứ tư – Đại lang cẩu ngoan nào.

May 11, 2016
Chương 74

Chương thứ năm – Vật nhỏ, ngươi còn thẹn thùng sao?

May 11, 2016
Chương 75

Chương thứ sáu – Phân hưởng thiên hạ.

May 11, 2016
Chương 76

Chương thứ bảy – Thẳng đến Bắc Thần quốc

May 11, 2016
Chương 77

Chương thứ tám – Tương kiến bất tương thức (Gặp lại nhưng chẳng nhận ra nhau)

May 11, 2016
Chương 78

Chương thứ chín – Tàn nhẫn ôn nhu.

May 11, 2016
Chương 79

Chương thứ mười – Đồng tình.

May 11, 2016
Chương 80

Chương thứ mười một – Nửa người nửa yêu (thượng)

May 11, 2016
Chương 81

Chương thứ mười hai – Nửa người nửa yêu (hạ)

May 11, 2016
Chương 82

Chương thứ mười ba – Làm nũng (thượng)

May 11, 2016
Chương 83

Chương thứ mười bốn – Làm nũng (hạ)

May 11, 2016
Chương 84

Chương thứ mười lăm – Biến thân, tiểu hồ ly

May 11, 2016
Chương 85

Chương thứ mười sáu – Đạp thanh

May 11, 2016
Chương 86

Chương thứ mười bảy – Thích khách

May 13, 2016
Chương 87

Chương thứ mười tám – Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói

May 13, 2016
Chương 88

Chương thứ mười chín – Đánh mất và tìm lại

May 13, 2016
Chương 89

Chương thứ hai mươi – Ly khai Bắc Thần.

May 13, 2016
Chương 90

Chương thứ hai mươi mốt – Ba cái đuôi

May 13, 2016
Chương 91

Chương thứ mươi hai – Là hồ cũng là người

May 13, 2016
Chương 92

Chương thứ hai mươi ba – Thực tiễn ra chân lý

May 13, 2016
Chương 93

Chương thứ hai mươi bốn – Ba người qua đêm (thượng)

May 13, 2016
Chương 94

Chương thứ hai mươi lăm – Ba người qua đêm (hạ)

May 13, 2016
Chương 95

Chương hai mươi sáu – Trở lại Thiên kinh

May 13, 2016
Chương 96

Chương thứ hai mươi bảy – Đi đến Quảng Nam

May 13, 2016
Chương 97

Chương thứ hai mươi tám – Cải trang đả phẫn

May 13, 2016
Chương 98

Chương thứ hai mươi chín – Hoa khôi

May 13, 2016
Chương 99

Chương thứ ba mươi

May 13, 2016
Chương 100

Chương thứ ba mươi mốt

May 13, 2016