Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký

Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký

Tác giả: Mị Sủng Tiểu Vu

Thể loại : Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 18Full

Lượt xem : 553

Bình chọn (0 lượt)

Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (18 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Jan 12, 2017
Chương 2

Chương 2

Jan 12, 2017
Chương 3

Chương 3

Jan 12, 2017
Chương 4

Chương 4

Jan 12, 2017
Chương 5

Chương 5

Jan 12, 2017
Chương 6

Chương 6

Jan 12, 2017
Chương 7

Chương 7

Jan 12, 2017
Chương 8

Chương 8

Jan 12, 2017
Chương 9

Chương 9

Jan 12, 2017
Chương 10

Chương 10

Jan 12, 2017
Chương 11

Chương 11

Jan 12, 2017
Chương 12

Chương 12

Jan 12, 2017
Chương 13

Chương 13

Jan 12, 2017
Chương 14

Chương 14

Jan 12, 2017
Chương 15

Chương 15

Jan 12, 2017
Chương 16

Chương 16

Jan 12, 2017
Chương 17

Chương 17

Jan 12, 2017
Chương 18

Chương 18

Jan 12, 2017