Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại : Huyền Huyễn, Dị Giới,

Đăng bởi: WTO

Chương : 1628Full

Lượt xem : 15,919

Bình chọn (0 lượt)

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ... Kính mời các độc giả cùng quân đoàn Sói hòa vào thế giới huyền ảo để xả stress sau mỗi ngày học tập, làm việc.

Danh sách chương (1628 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Liên vân thập bát bảo (1)

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Liên vân thập bát bảo (2)

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Đoạn tục đan?

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Phụ thân (1)

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Phụ thân (2)

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Cửu tinh thiên thần quyết (1)

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Cửu tinh thiên thần quyết (2)

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Đường muội Diệp Tuyền (1)

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Đường muội Diệp Tuyền (2)

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Vân gia bảo! (1)

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Vân gia bảo! (2)

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Huyền khí chi hải (1)

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Huyền khí chi hải (2)

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Bảy ngày!!! (1)

Nov 14, 2015
Chương 15

Chương 15: Bảy ngày!!! (2)

Nov 14, 2015
Chương 16

Chương 16: Ngưng khí đan! (1)

Nov 14, 2015
Chương 17

Chương 17: Ngưng khí đan! (2)

Nov 14, 2015
Chương 18

Chương 18: Tế tổ đại điển (1)

Nov 14, 2015
Chương 19

Chương 19: Tế tổ đại điển (2)

Nov 14, 2015
Chương 20

Chương 20: Khiêu chiến! !

Nov 14, 2015
Chương 21

Chương 21: Lục giai! (1)

Nov 14, 2015
Chương 22

Chương 22: Lục giai! (2)

Nov 14, 2015
Chương 23

Chương 23: Nguyên lôi thân thể! ! (1)

Nov 14, 2015
Chương 24

Chương 24: Nguyên lôi thân thể!! (2)

Nov 14, 2015
Chương 25

Chương 25: Lôi đế quyết (1)

Nov 14, 2015
Chương 26

Chương 26: Lôi đế quyết (2)

Nov 14, 2015
Chương 27

Chương 27: Tấn cấp lục giai!

Nov 14, 2015
Chương 28

Chương 28: Răn dạy (1)

Nov 14, 2015
Chương 29

Chương 29: Răn dạy (2)

Nov 14, 2015
Chương 30

Chương 30: Đùa nghịch món đồ chơi?

Nov 14, 2015
Chương 31

Chương 31: Đi hay không?

Nov 14, 2015
Chương 32

Chương 32: Độc giác tích

Nov 14, 2015
Chương 33

Chương 33: Vân Dịch Huyền đến tìm hiểu

Nov 14, 2015
Chương 34

Chương 34: Cửu giai đọ sức

Nov 14, 2015
Chương 35

Chương 35: Làm thiếp? (1)

Nov 14, 2015
Chương 36

Chương 36: Làm thiếp? (2)

Nov 14, 2015
Chương 37

Chương 37: Thần hồn ly thể

Nov 14, 2015
Chương 38

Chương 38: A ly

Nov 14, 2015
Chương 39

Chương 39: Cái đuôi thứ tư

Nov 14, 2015
Chương 40

Chương 40: Huyền khí dật tán

Nov 14, 2015
Chương 41

Chương 41: Năng lực của A Ly

Nov 14, 2015
Chương 42

Chương 42: Ba quyển kỳ thư (1)

Nov 14, 2015
Chương 43

Chương 43: Ba quyển kỳ thư (2)

Nov 14, 2015
Chương 44

Chương 44: Tao ngộ

Nov 14, 2015
Chương 45

Chương 45: Phối hợp

Nov 14, 2015
Chương 46

Chương 46: Phong lôi trảo (1)

Nov 14, 2015
Chương 47

Chương 47: Phong lôi trảo (2)

Nov 14, 2015
Chương 48

Chương 48: Bốn vị bảo chủ đến tìm hiểu

Nov 14, 2015
Chương 49

Chương 49: Dùng huyết minh chí! (1)

Nov 14, 2015
Chương 50

Chương 50: Dùng huyết minh chí! (2)

Nov 14, 2015
Chương 51

Chương 51: Sửa chữa vũ kỹ

Nov 14, 2015
Chương 52

Chương 52: Tộc trưởng Diệp gia

Nov 14, 2015
Chương 53

Chương 53: Tẩy tủy đan (1)

Nov 14, 2015
Chương 54

Chương 54: Tẩy tủy đan (2)

Nov 14, 2015
Chương 55

Chương 55: Thần hóa đao binh!

Nov 14, 2015
Chương 56

Chương 56: Thực lực của Diệp Thần (1)

Nov 14, 2015
Chương 57

Chương 57: Thực lực của Diệp Thần (2)

Nov 14, 2015
Chương 58

Chương 58: Võ đạo chân ý

Nov 14, 2015
Chương 59

Chương 59: Đạo (1)

Nov 14, 2015
Chương 60

Chương 60: Đạo (2)

Nov 14, 2015
Chương 61

Chương 61: Xích vân phong thiên

Nov 14, 2015
Chương 62

Chương 62: Huyền thú yêu vương

Nov 14, 2015
Chương 63

Chương 63: Mạc lão bảo chủ (1)

Nov 14, 2015
Chương 64

Chương 64: Mạc lão bảo chủ (2)

Nov 14, 2015
Chương 65

Chương 65: Lê đại sư

Nov 14, 2015
Chương 66

Chương 66: Thiên tài?

Nov 14, 2015
Chương 67

Chương 67: Thần thâu A Ly

Nov 14, 2015
Chương 68

Chương 68: Vân Dịch Dương nổi giận (1)

Nov 14, 2015
Chương 69

Chương 69: Vân Dịch Dương nổi giận (2)

Nov 14, 2015
Chương 70

Chương 70: Địa huyền đan

Nov 14, 2015
Chương 71

Chương 71: Cương khí

Nov 14, 2015
Chương 72

Chương 72: Tam hệ huyền khí

Nov 14, 2015
Chương 73

Chương 73: Diệp gia lão tổ (1)

Nov 14, 2015
Chương 74

Chương 74: Diệp gia lão tổ (2)

Nov 14, 2015
Chương 75

Chương 75: Tuyệt địa phản kích

Nov 14, 2015
Chương 76

Chương 76: Đệ nhị hạng khảo nghiệm

Nov 14, 2015
Chương 77

Chương 77: Âm dương lưỡng ngư (1)

Nov 14, 2015
Chương 78

Chương 78: Âm dương lưỡng ngư (2)

Nov 14, 2015
Chương 79

Chương 79: Vẽ rồng điểm mắt

Nov 14, 2015
Chương 80

Chương 80: Nhân tình của Lê Hủ

Nov 14, 2015
Chương 81

Chương 81: Kim thiền thoát xác (1)

Nov 14, 2015
Chương 82

Chương 82: Kim thiền thoát xác (2)

Nov 14, 2015
Chương 83

Chương 83: Nguy cơ

Nov 14, 2015
Chương 84

Chương 84: Hung nhân Ngưu lão nhị

Nov 14, 2015
Chương 85

Chương 85: Chiến thần

Nov 14, 2015
Chương 86

Chương 86: Sống sót sau tai nạn (1)

Nov 14, 2015
Chương 87

Chương 87: Sống sót sau tai nạn (2)

Nov 14, 2015
Chương 88

Chương 88: Quân tử báo thù

Nov 14, 2015
Chương 89

Chương 89: Nộ toái sơn hà

Nov 14, 2015
Chương 90

Chương 90: Huyền thiên xích hổ

Nov 14, 2015
Chương 91

Chương 91: Tấn ảnh lôi báo (1)

Nov 14, 2015
Chương 92

Chương 92: Tấn ảnh lôi báo (2)

Nov 14, 2015
Chương 93

Chương 93: Yêu thú không đả thương người

Nov 14, 2015
Chương 94

Chương 94: Đại mao, nhị mao

Nov 14, 2015
Chương 95

Chương 95: Phong quang vô hạn

Nov 14, 2015
Chương 96

Chương 96: Xuyên sơn giáp? (1)

Nov 14, 2015
Chương 97

Chương 97: Xuyên sơn giáp? (2)

Nov 14, 2015
Chương 98

Chương 98: Tạo phản?

Nov 14, 2015
Chương 99

Chương 99: Thập giai cao thủ?

Nov 14, 2015
Chương 100

Chương 100: Linh dược 2000 năm (1)

Nov 14, 2015