Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 623Full

Lượt xem : 13,398

Bình chọn (0 lượt)

Cửu Đỉnh Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

- Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia (tự xưng của tác giả). Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại. - "Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng "Cửu Đỉnh Ký" sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.

Danh sách chương (623 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Đằng Thanh Sơn

Nov 23, 2015
Chương 2

Chương 2: Hắn gọi là "LANG"

Nov 23, 2015
Chương 3

Chương 3: Dương Châu Thành

Nov 23, 2015
Chương 4

Chương 4: Nhãn Thần

Nov 23, 2015
Chương 5

Chương 5: Cường địch lai tập

Nov 23, 2015
Chương 6

Chương 6: Sinh tử chi chiến

Nov 23, 2015
Chương 7

Chương 7: Hổ Pháo quyền

Nov 23, 2015
Chương 8

Chương 8: Tiềm ẩn

Nov 23, 2015
Chương 9

Chương 9: Hổ Hình Thông Thần Thuật

Nov 23, 2015
Chương 10

Chương 10: Đối ngã tiếu liễu

Nov 23, 2015
Chương 11

Chương 11: Đào phạm “SỞ THIÊN”

Nov 23, 2015
Chương 12

Chương 12: Thiên Niên Kỉ Sự

Nov 23, 2015
Chương 13

Chương 13: Thiên Niên Diễn Biến

Nov 23, 2015
Chương 14

Chương 14: “Thiên Nhai Hành”

Nov 23, 2015
Chương 15

Chương 15: Phong Vũ Dục Lai

Nov 23, 2015
Chương 16

Chương 16: Các Phương Hội Tụ

Nov 23, 2015
Chương 17

Chương 17: Tiên Huyết Lâm Ly

Nov 23, 2015
Chương 18

Chương 18: Cô Lang

Nov 23, 2015
Chương 19

Chương 19: Đằng gia trang

Nov 23, 2015
Chương 20

Chương 20: Cổ kim bất đồng

Nov 23, 2015
Chương 21

Chương 21: Biểu ca "Thanh Hổ"

Nov 23, 2015
Chương 22

Chương 22: Danh sách xuất chiến

Nov 23, 2015
Chương 23

Chương 23: Lang Nha bổng nặng một trăm hai mươi hai cân

Nov 23, 2015
Chương 24

Chương 24: Thế giới gì thế này!

Nov 23, 2015
Chương 25

Chương 25: Lễ mừng năm mới

Nov 23, 2015
Chương 26

Chương 26: Nhất minh kinh nhân *

Nov 23, 2015
Chương 27

Chương 27: Kế Hoạch Trong Tộc

Nov 23, 2015
Chương 28

Chương 28: Lựa chọn

Nov 23, 2015
Chương 29

Chương 29: Thương thuật của Đằng Thanh Sơn

Nov 23, 2015
Chương 30

Chương 30: Thời gian thoi đưa

Nov 23, 2015
Chương 31

Chương 31: Đội thợ săn

Nov 23, 2015
Chương 32

Chương 32: Bầy sói điên cuồng

Nov 23, 2015
Chương 33

Chương 33: Về nhà

Nov 23, 2015
Chương 34

Chương 34: Thủ lĩnh mới

Nov 23, 2015
Chương 35

Chương 35: Cao Thủ Nội Kình

Nov 23, 2015
Chương 36

Chương 36: Dương châu diêm thương

Nov 23, 2015
Chương 37

Chương 37: Tối cường kế hoạch

Nov 23, 2015
Chương 38

Chương 38: Hai mươi sáu tháng chạp

Nov 23, 2015
Chương 39

Chương 39: Giao hàng

Nov 23, 2015
Chương 40

Chương 40: Lòng tham

Nov 23, 2015
Chương 41

Chương 41: Địa Bảng

Nov 23, 2015
Chương 42

Chương 42: Bạch Mã bang Hồng Tứ

Nov 23, 2015
Chương 43

Chương 43: Cường đạo

Nov 23, 2015
Chương 44

Chương 44: Cầm Tặc Thủ

Nov 23, 2015
Chương 45

Chương 45: Hổ Quyền của Đằng Thanh Sơn

Nov 23, 2015
Chương 46

Chương 46: 'Tối cường kế hoạch' bắt đầu

Nov 23, 2015
Chương 47

Chương 47: Bốn năm sau

Nov 23, 2015
Chương 48

Chương 48: Thiết Sơn bang

Nov 23, 2015
Chương 49

Chương 49: Xích đồng chùy

Nov 23, 2015
Chương 50

Chương 50: Quát lớn! Phi đao!

Nov 23, 2015
Chương 51

Chương 51: Một con đường sống

Nov 23, 2015
Chương 52

Chương 52: Hai trăm lượng bạc

Nov 23, 2015
Chương 53

Chương 53: Bà mối đến thăm

Nov 23, 2015
Chương 54

Chương 54: Cách nghĩ của Đằng Thanh Sơn

Nov 23, 2015
Chương 55

Chương 55: Hổ Hình Thông Thần

Nov 23, 2015
Chương 56

Chương 56: Đáy Bích Hàn đầm

Nov 23, 2015
Chương 57

Chương 57: Nhân mãng chi chiến

Nov 23, 2015
Chương 58

Chương 58: Mất và Được

Nov 23, 2015
Chương 59

Chương 59: Bảy Cân Hai Lạng

Nov 23, 2015
Chương 60

Chương 60: Cao thủ

Nov 23, 2015
Chương 61

Chương 61: Tổng lâu quận Giang Trữ

Nov 23, 2015
Chương 62

Chương 62: Thương Thành

Nov 23, 2015
Chương 63

Chương 63: Luân hồi

Nov 23, 2015
Chương 64

Chương 64: Chúa đất

Nov 23, 2015
Chương 65

Chương 65: Đi Theo Ta!

Nov 23, 2015
Chương 66

Chương 66: Mạng người như cỏ rác

Nov 23, 2015
Chương 67

Chương 67: Ai giết?

Nov 23, 2015
Chương 68

Chương 68: Khả phạ đích thạch tử (Cục đá đáng sợ)

Nov 23, 2015
Chương 69

Chương 69: Về nhà

Nov 23, 2015
Chương 70

Chương 70: Không chết?

Nov 23, 2015
Chương 71

Chương 71: Muốn lấy muội muội ta?

Nov 23, 2015
Chương 72

Chương 72: Tan tành

Nov 23, 2015
Chương 73

Chương 73: Là ngươi!

Nov 23, 2015
Chương 74

Chương 74: Dư âm

Nov 23, 2015
Chương 75

Chương 75: Rúng động

Nov 23, 2015
Chương 76

Chương 76: Quận Giang Trữ

Nov 23, 2015
Chương 77

Chương 77: Khảo hạch nhập tông

Nov 23, 2015
Chương 78

Chương 78: Nhất lưu võ giả

Nov 23, 2015
Chương 79

Chương 79: Sáu ngàn Hắc Giáp quân

Nov 23, 2015
Chương 80

Chương 80: Gia Cát Nguyên Hồng

Nov 23, 2015
Chương 81

Chương 81: Kém quá xa

Nov 23, 2015
Chương 82

Chương 82: Chỉ còn lại một người

Nov 23, 2015
Chương 83

Chương 83: Thương Giang kiếm quyết

Nov 23, 2015
Chương 84

Chương 84: Xích tử chi tâm?

Nov 23, 2015
Chương 85

Chương 85: Hắc Yểm mã

Nov 23, 2015
Chương 86

Chương 86: Ngọc thô

Nov 23, 2015
Chương 87

Chương 87: Bạch Kỳ đô thống

Nov 23, 2015
Chương 88

Chương 88: 'Mãnh Ngưu Đại Lực quyết'

Nov 23, 2015
Chương 89

Chương 89: Uy lực

Nov 23, 2015
Chương 90

Chương 90: Bái phỏng

Nov 23, 2015
Chương 91

Chương 91: Ta tên Đằng Thanh Sơn

Nov 23, 2015
Chương 92

Chương 92: Tầng thứ sáu

Nov 23, 2015
Chương 93

Chương 93: Động tâm?

Nov 23, 2015
Chương 94

Chương 94: 'Mãnh Ngưu Đại Lực quyết' đệ cửu tầng!

Nov 23, 2015
Chương 95

Chương 95: Triệu kiến lúc nửa đêm!

Nov 23, 2015
Chương 96

Chương 96: Nhập ma

Nov 23, 2015
Chương 97

Chương 97: Diêm Đan Thần

Nov 23, 2015
Chương 98

Chương 98: Hất mũi quá mặt

Nov 23, 2015
Chương 99

Chương 99: Khu mỏ tử kim

Nov 23, 2015
Chương 100

Chương 100: Đô Thống đại nhân, ngài không sao chứ?

Nov 23, 2015