Cuộc Chiến Lớn

Cuộc Chiến Lớn

Tác giả: dicapdaikim

Thể loại : Đô Thị, Truyện Teen, Mạt Thế,

Đăng bởi: WTO

Chương : 19/NA

Lượt xem : 824

Bình chọn (0 lượt)

Cuộc Chiến Lớn Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (19 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Oct 22, 2017
Chương 2

Chương 2

Oct 22, 2017
Chương 3

Chương 3

Oct 22, 2017
Chương 4

Chương 4

Oct 22, 2017
Chương 5

Chương 5

Oct 22, 2017
Chương 6

Chương 6

Oct 22, 2017
Chương 7

Chương 7

Oct 22, 2017
Chương 8

Chương 8

Oct 22, 2017
Chương 9

Chương 9

Oct 26, 2017
Chương 10

Chương 10

Oct 27, 2017
Chương 11

Chương 11

Nov 2, 2017
Chương 12

Chương 12

Nov 24, 2017
Chương 13

Chương 13: (Đặc biệt)

Feb 12, 2018
Chương 14

14

Feb 12, 2018
Chương 15

15

Feb 12, 2018
Chương 16

16

Feb 12, 2018
Chương 17

17

Feb 12, 2018
Chương 18

18

Feb 12, 2018
Chương 19

Chương 19: End

Feb 15, 2018