Cực Đạo Truy Sát

Cực Đạo Truy Sát

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại : Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 62Full

Lượt xem : 22,512

Bình chọn (2 lượt)

Cực Đạo Truy Sát Điểm: 5.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (62 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Oct 30, 2016
Chương 2

Chương 2

Oct 30, 2016
Chương 3

Chương 3

Oct 30, 2016
Chương 4

Chương 4

Oct 30, 2016
Chương 5

Chương 5

Oct 30, 2016
Chương 6

Chương 6

Oct 30, 2016
Chương 7

Chương 7

Oct 30, 2016
Chương 8

Chương 8

Oct 30, 2016
Chương 9

Chương 9

Oct 30, 2016
Chương 10

Chương 10

Oct 30, 2016
Chương 11

Chương 11

Oct 30, 2016
Chương 12

Chương 12

Oct 30, 2016
Chương 13

Chương 13

Oct 30, 2016
Chương 14

Chương 14

Oct 30, 2016
Chương 15

Chương 15

Oct 30, 2016
Chương 16

Chương 16

Oct 30, 2016
Chương 17

Chương 17

Oct 30, 2016
Chương 18

Chương 18

Oct 30, 2016
Chương 19

Chương 19

Oct 30, 2016
Chương 20

Chương 20

Oct 30, 2016