Cô Nhiên Tùy Phong

Cô Nhiên Tùy Phong

Tác giả: Neleta

Thể loại : Đam Mỹ, Ngược,

Đăng bởi: WTO

Chương : 66Full

Lượt xem : 30,193

Bình chọn (2 lượt)

Cô Nhiên Tùy Phong Điểm: 3.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (66 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1

Jan 6, 2017
Chương 2

Chương 2

Jan 6, 2017
Chương 3

Chương 3

Jan 6, 2017
Chương 4

Chương 4

Jan 6, 2017
Chương 5

Chương 5

Jan 6, 2017
Chương 6

Chương 6

Jan 6, 2017
Chương 7

Chương 7: Tâm tư Cô Nhiên

Jan 6, 2017
Chương 8

Chương 8

Jan 6, 2017
Chương 9

Chương 9

Jan 6, 2017
Chương 10

Chương 10: Cô Nhiên

Jan 6, 2017
Chương 11

Chương 11

Jan 6, 2017
Chương 12

Chương 12: • Kinh biến• (Hạ)

Jan 6, 2017
Chương 13

Chương 13

Jan 6, 2017
Chương 14

Chương 14: •Tiêu.Nhiên•

Jan 6, 2017
Chương 15

Chương 15: Gian trá cùng thuần khiết

Jan 6, 2017
Chương 16

Chương 16: Tình nan ức (Tình cảm khó kìm chế)

Jan 6, 2017
Chương 17

Chương 17: Ngư nhị (Mồi câu)

Jan 6, 2017
Chương 18

Chương 18: Tâm hứa (lòng thề nguyện)

Jan 6, 2017
Chương 19

Chương 19: Cẩn trọng

Jan 6, 2017
Chương 20

Chương 20: Dụ bắt

Jan 6, 2017