Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

Tác giả: Trương Lang Vương

Thể loại : Quân Sự, Khoa Huyễn, Dị Giới, Dị Năng,

Đăng bởi: WTO

Chương : 192/NA

Lượt xem : 5,998

Bình chọn (0 lượt)

Cơ Giới Khách Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (192 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Lão đầu gian thương

Sep 8, 2017
Chương 2

Chương 2: Chân nhân lộ tướng

Sep 8, 2017
Chương 3

Chương 3: Đại tiểu hồ Ly

Sep 8, 2017
Chương 4

Chương 4: Kiến thức tới dồn dập

Sep 8, 2017
Chương 5

Chương 5: Tinh thần rửa tội

Sep 8, 2017
Chương 6

Chương 6: Tinh thần tăng tiến

Sep 8, 2017
Chương 7

Chương 7: Buổi họp tra tấn

Sep 8, 2017
Chương 8

Chương 8: Đại hùng Hoắc Cách đại tướng quân

Sep 8, 2017
Chương 9

Chương 9: Thư kí Raphen

Sep 8, 2017
Chương 10

Chương 10: Thầy trò vô vọng

Sep 8, 2017
Chương 11

Chương 11: Vòng sáng thứ 50

Sep 8, 2017
Chương 12

Chương 12: Không hợp thói thường

Sep 8, 2017
Chương 13

Chương 13: Buổi kiểm tra kinh hoàng

Sep 8, 2017
Chương 14

Chương 14: Chính thức bái sư

Sep 9, 2017
Chương 15

Chương 15: Áo giáp đặc thù cấp đồng

Sep 9, 2017
Chương 16

Chương 16: Nhân sinh của Lý gia

Sep 9, 2017
Chương 17

Chương 17: Phi Tinh Bạc Hùng

Sep 9, 2017
Chương 18

Chương 18: Thôn Kim Thú

Sep 10, 2017
Chương 19

Chương 19: Tình trạng giới nghiêm

Sep 10, 2017
Chương 20

Chương 20: Gặp lại cố nhân

Sep 10, 2017