Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Tác giả: Do Đại Đích Yên

Thể loại : Xuyên Không, Hài Hước, Khoa Huyễn, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 302Full

Lượt xem : 36,637

Bình chọn (1 lượt)

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (302 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Một bước đi

Mar 1, 2017
Chương 2

Chương 2: Phòng tử

Mar 1, 2017
Chương 3

Chương 3: Học phí

Mar 1, 2017
Chương 4

Chương 4: Khế ước nô lệ

Mar 1, 2017
Chương 5

Chương 5: Cầm thú

Mar 1, 2017
Chương 6

Chương 6: Khuôn phép

Mar 1, 2017
Chương 7

Chương 7: Nam nhân

Mar 1, 2017
Chương 8

Chương 8: Lớn nhỏ

Mar 1, 2017
Chương 9

Chương 9: Bất ngờ

Mar 1, 2017
Chương 10

Chương 10: Khai giảng

Mar 1, 2017
Chương 11

Chương 11: Kiểm tra

Mar 1, 2017
Chương 12

Chương 12: Thành tích

Mar 1, 2017
Chương 13

Chương 13: Không được tự nhiên

Mar 1, 2017
Chương 14

Chương 14: Trách nhiệm

Mar 1, 2017
Chương 15

Chương 15: Chênh lệch

Mar 1, 2017
Chương 16

Chương 16: Kỹ thuật

Mar 1, 2017
Chương 17

Chương 17: Phát

Mar 1, 2017
Chương 18

Chương 18: Tiểu kim khố

Mar 1, 2017
Chương 19

Chương 19: Tái ngộ

Mar 1, 2017
Chương 20

Chương 20: Kiêm chức

Mar 1, 2017
Chương 21

Chương 21: Dục vọng

Mar 1, 2017
Chương 22

Chương 22: Quyết định

Mar 1, 2017
Chương 23

Chương 23: Linh kiện

Mar 1, 2017
Chương 24

Chương 24: Khoan dung nhẫn nại

Mar 1, 2017
Chương 25

Chương 25: Kiêu ngạo

Mar 1, 2017
Chương 26

Chương 26

Mar 1, 2017
Chương 27

Chương 27: Phấn khích

Mar 1, 2017
Chương 28

Chương 28

Mar 1, 2017
Chương 29

Chương 29: Tập quán

Mar 1, 2017
Chương 30

Chương 30: Ý thức

Mar 1, 2017
Chương 31

Chương 31: Tiến bộ

Mar 1, 2017
Chương 32

Chương 32: Vô đề

Mar 1, 2017
Chương 33

Chương 33: Bán đấu giá

Mar 1, 2017
Chương 34

Chương 34: Ca ca

Mar 1, 2017
Chương 35

Chương 35: Ô thạch

Mar 1, 2017
Chương 36

Chương 36: Trưởng thành

Mar 1, 2017
Chương 37

Chương 37: Say rượu

Mar 1, 2017
Chương 38

Chương 38: Kẻ có tiền

Mar 1, 2017
Chương 39

Chương 39: Sự thật

Mar 1, 2017
Chương 40

Chương 40: Lễ vật

Mar 1, 2017
Chương 41

Chương 41: Kì tích

Mar 1, 2017
Chương 42

Chương 42

Mar 1, 2017
Chương 43

Chương 43

Mar 1, 2017
Chương 44

Chương 44: Huấn luyện

Mar 1, 2017
Chương 45

Chương 45

Mar 1, 2017
Chương 46

Chương 46

Mar 1, 2017
Chương 47

Chương 47

Mar 1, 2017
Chương 48

Chương 48: Xuất phát

Mar 1, 2017
Chương 49

Chương 49

Mar 1, 2017
Chương 50

Chương 50

Mar 1, 2017
Chương 51

Chương 51

Mar 1, 2017
Chương 52

Chương 52: Thiên tai

Mar 1, 2017
Chương 53

Chương 53

Mar 1, 2017
Chương 54

Chương 54

Mar 1, 2017
Chương 55

Chương 55

Mar 1, 2017
Chương 56

Chương 56

Mar 1, 2017
Chương 57

Chương 57

Mar 1, 2017
Chương 58

Chương 58

Mar 1, 2017
Chương 59

Chương 59

Mar 1, 2017
Chương 60

Chương 60

Mar 1, 2017
Chương 61

Chương 61

Mar 1, 2017
Chương 62

Chương 62

Mar 1, 2017
Chương 63

Chương 63

Mar 1, 2017
Chương 64

Chương 64

Mar 1, 2017
Chương 65

Chương 65

Mar 1, 2017
Chương 66

Chương 66

Mar 1, 2017
Chương 67

Chương 67

Mar 1, 2017
Chương 68

Chương 68

Mar 1, 2017
Chương 69

Chương 69

Mar 1, 2017
Chương 70

Chương 70

Mar 1, 2017
Chương 71

Chương 71

Mar 1, 2017
Chương 72

Chương 72

Mar 1, 2017
Chương 73

Chương 73

Mar 1, 2017
Chương 74

Chương 74

Mar 1, 2017
Chương 75

Chương 75

Mar 1, 2017
Chương 76

Chương 76

Mar 1, 2017
Chương 77

Chương 77

Mar 1, 2017
Chương 78

Chương 78

Mar 1, 2017
Chương 79

Chương 79: Tình hình

Mar 1, 2017
Chương 80

Chương 80: Tỏ tình

Mar 1, 2017
Chương 81

Chương 81: Tranh cãi…

Mar 1, 2017
Chương 82

Chương 82: Kiểm tra…

Mar 1, 2017
Chương 83

Chương 83

Mar 1, 2017
Chương 84

Chương 84

Mar 1, 2017
Chương 85

Chương 85

Mar 1, 2017
Chương 86

Chương 86

Mar 1, 2017
Chương 87

Chương 87

Mar 1, 2017
Chương 88

Chương 88

Mar 1, 2017
Chương 89

Chương 89: Vân thiên…

Mar 1, 2017
Chương 90

Chương 90

Mar 1, 2017
Chương 91

Chương 91

Mar 1, 2017
Chương 92

Chương 92

Mar 1, 2017
Chương 93

Chương 93

Mar 1, 2017
Chương 94

Chương 94

Mar 1, 2017
Chương 95

Chương 95

Mar 1, 2017
Chương 96

Chương 96

Mar 1, 2017
Chương 97

Chương 97

Mar 1, 2017
Chương 98

Chương 98

Mar 1, 2017
Chương 99

Chương 99

Mar 1, 2017
Chương 100

Chương 100

Mar 1, 2017
Chương 101

Chương 101

Mar 1, 2017
Chương 102

Chương 102: Giúp đỡ

Mar 1, 2017