Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại : Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 123Full

Lượt xem : 44,641

Bình chọn (2 lượt)

Chức Nghiệp Thế Thân Điểm: 5.0/5 theo 2 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Chu Tường không biết ông trời cho hắn cơ hội sống lần thứ hai, rốt cuộc là vì săn sóc hắn quá mức, hay bởi vì chưa đùa giỡn đủ với hắn. Nếu không phải vậy, thì tại sao cả trong phim lẫn ngoài đời, kiếp trước hay kiếp này, hắn đều bị Yến Minh Tu xem là thế thân của một mình người đó? Hắn cũng không biết giữa hắn và Yến tiểu thiếu gia, đến cuối cùng thì ai đáng thương hơn ai, một người chỉ có thể mãi làm thế thân, còn một người chỉ có thể mãi đi tìm thế thân.

Danh sách chương (123 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

1

Aug 28, 2016
Chương 2

2

Aug 28, 2016
Chương 3

3

Aug 28, 2016
Chương 4

4

Aug 28, 2016
Chương 5

5

Aug 28, 2016
Chương 6

6

Aug 28, 2016
Chương 7

7

Aug 28, 2016
Chương 8

8

Aug 28, 2016
Chương 9

9

Aug 28, 2016
Chương 10

10

Aug 28, 2016
Chương 11

11

Aug 28, 2016
Chương 12

12

Aug 28, 2016
Chương 13

13

Aug 28, 2016
Chương 14

14

Aug 28, 2016
Chương 15

15

Aug 28, 2016
Chương 16

16

Aug 28, 2016
Chương 17

17

Aug 28, 2016
Chương 18

18

Aug 28, 2016
Chương 19

19

Aug 28, 2016
Chương 20

20

Aug 28, 2016
Chương 21

21

Aug 28, 2016
Chương 22

22

Aug 28, 2016
Chương 23

23

Aug 28, 2016
Chương 24

24

Aug 28, 2016
Chương 25

25

Aug 28, 2016
Chương 26

26

Aug 28, 2016
Chương 27

27

Aug 28, 2016
Chương 28

28

Aug 28, 2016
Chương 29

29

Aug 28, 2016
Chương 30

30

Aug 28, 2016
Chương 31

31

Aug 28, 2016
Chương 32

32

Aug 28, 2016
Chương 33

33

Aug 28, 2016
Chương 34

34

Aug 28, 2016
Chương 35

35

Aug 28, 2016
Chương 36

36

Aug 28, 2016
Chương 37

37

Aug 28, 2016
Chương 38

38

Aug 28, 2016
Chương 39

39

Aug 28, 2016
Chương 40

40

Aug 28, 2016
Chương 41

41

Aug 28, 2016
Chương 42

42

Aug 28, 2016
Chương 43

43

Aug 28, 2016
Chương 44

44

Aug 28, 2016
Chương 45

45

Aug 28, 2016
Chương 46

46

Aug 28, 2016
Chương 47

47

Aug 28, 2016
Chương 48

48

Aug 28, 2016
Chương 49

49

Aug 28, 2016
Chương 50

50

Aug 28, 2016
Chương 51

51

Aug 28, 2016
Chương 52

52

Aug 28, 2016
Chương 53

53

Aug 28, 2016
Chương 54

54

Aug 28, 2016
Chương 55

55

Aug 28, 2016
Chương 56

56

Aug 28, 2016
Chương 57

57

Aug 28, 2016
Chương 58

58

Aug 28, 2016
Chương 59

59

Aug 28, 2016
Chương 60

60

Aug 28, 2016
Chương 61

61

Aug 28, 2016
Chương 62

62

Aug 28, 2016
Chương 63

63

Aug 28, 2016
Chương 64

64

Aug 28, 2016
Chương 65

65

Aug 28, 2016
Chương 66

66

Aug 28, 2016
Chương 67

67

Aug 28, 2016
Chương 68

68

Aug 28, 2016
Chương 69

69

Aug 28, 2016
Chương 70

70

Aug 28, 2016
Chương 71

71

Aug 28, 2016
Chương 72

72

Aug 28, 2016
Chương 73

73

Aug 28, 2016
Chương 74

74

Aug 28, 2016
Chương 75

75

Aug 28, 2016
Chương 76

76

Aug 28, 2016
Chương 77

77

Aug 28, 2016
Chương 78

78

Aug 28, 2016
Chương 79

79

Aug 28, 2016
Chương 80

80

Aug 28, 2016
Chương 81

81

Aug 28, 2016
Chương 82

82

Aug 28, 2016
Chương 83

83

Aug 28, 2016
Chương 84

84

Aug 28, 2016
Chương 85

85

Aug 28, 2016
Chương 86

86

Aug 28, 2016
Chương 87

87

Aug 28, 2016
Chương 88

88

Aug 28, 2016
Chương 89

89

Aug 28, 2016
Chương 90

90

Aug 28, 2016
Chương 91

91

Aug 28, 2016
Chương 92

92

Aug 28, 2016
Chương 93

93

Aug 28, 2016
Chương 94

94

Aug 28, 2016
Chương 95

95

Aug 28, 2016
Chương 96

96

Aug 28, 2016
Chương 97

97

Aug 28, 2016
Chương 98

98

Aug 28, 2016
Chương 99

99

Aug 28, 2016
Chương 100

100

Aug 28, 2016