Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Tác giả: Đái Văn Hi

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Cung Đấu, Đam Mỹ,

Đăng bởi: richsea

Chương : 171Full

Lượt xem : 93,976

Bình chọn (1 lượt)

Chất Tử Điện Hạ Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Tô Tử Ly là cậu thiếu niên mười bảy tuổi hồn nhiên, vui vẻ. Trong một trận hỏa hoạn, Tử Ly đã bị cuốn vào lốc xoáy và nhậm hồn vào xác của tam điện hạ – đang sống ở quốc gia khác làm con tin chính trị. Và thế là không may, tính nết của bạn Ly đã khiến cuộc sống “tù nhân” của bạn “điện hạ đã chết” gặp nhiều sóng gió. Nhất là khi ko may “lọt vào mắt xanh” của hoàng đế nước đối địch … Ayaa và sau đó thì… mọi người coi tiếp đi ha

Danh sách chương (171 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Quyển 1 - Chương 1

Jul 9, 2016
Chương 2

Quyển 1 - Chương 2

Jul 9, 2016
Chương 3

Quyển 1 - Chương 3

Jul 9, 2016
Chương 4

Quyển 1 - Chương 4

Jul 9, 2016
Chương 5

Quyển 1 - Chương 5

Jul 9, 2016
Chương 6

Quyển 1 - Chương 6

Jul 9, 2016
Chương 7

Quyển 1 - Chương 7

Jul 9, 2016
Chương 8

Quyển 1 - Chương 8

Jul 9, 2016
Chương 9

Quyển 1 - Chương 9

Jul 9, 2016
Chương 10

Quyển 1 - Chương 10

Jul 9, 2016
Chương 11

Quyển 1 - Chương 11

Jul 9, 2016
Chương 12

Quyển 1 - Chương 12

Jul 9, 2016
Chương 13

Quyển 1 - Chương 13

Jul 9, 2016
Chương 14

Quyển 1 - Chương 14

Jul 9, 2016
Chương 15

Quyển 1 - Chương 15

Jul 9, 2016
Chương 16

Quyển 1 - Chương 16

Jul 9, 2016
Chương 17

Quyển 1 - Chương 17

Jul 9, 2016
Chương 18

Quyển 1 - Chương 18

Jul 9, 2016
Chương 19

Quyển 1 - Chương 19

Jul 9, 2016
Chương 20

Quyển 1 - Chương 20

Jul 9, 2016
Chương 21

Quyển 1 - Chương 21

Jul 9, 2016
Chương 22

Quyển 1 - Chương 22

Jul 9, 2016
Chương 23

Quyển 1 - Chương 23

Jul 9, 2016
Chương 24

Quyển 1 - Chương 24

Jul 9, 2016
Chương 25

Quyển 1 - Chương 25

Jul 9, 2016
Chương 26

Quyển 1 - Chương 26

Jul 9, 2016
Chương 27

Quyển 1 - Chương 27

Jul 9, 2016
Chương 28

Quyển 1 - Chương 28

Jul 9, 2016
Chương 29

Quyển 1 - Chương 29: Ngoại truyện ngày cá tháng tư

Jul 9, 2016
Chương 30

Quyển 2 - Chương 1

Jul 9, 2016
Chương 31

Quyển 2 - Chương 2

Jul 9, 2016
Chương 32

Quyển 2 - Chương 3

Jul 9, 2016
Chương 33

Quyển 2 - Chương 4

Jul 9, 2016
Chương 34

Quyển 2 - Chương 5

Jul 9, 2016
Chương 35

Quyển 2 - Chương 6

Jul 9, 2016
Chương 36

Quyển 2 - Chương 7

Jul 9, 2016
Chương 37

Quyển 2 - Chương 8

Jul 9, 2016
Chương 38

Quyển 2 - Chương 9

Jul 9, 2016
Chương 39

Quyển 2 - Chương 10

Jul 9, 2016
Chương 40

Quyển 2 - Chương 11

Jul 9, 2016
Chương 41

Quyển 2 - Chương 12

Jul 9, 2016
Chương 42

Quyển 2 - Chương 13

Jul 9, 2016
Chương 43

Quyển 2 - Chương 14

Jul 9, 2016
Chương 44

Quyển 2 - Chương 15

Jul 9, 2016
Chương 45

Quyển 2 - Chương 16

Jul 9, 2016
Chương 46

Quyển 2 - Chương 17

Jul 9, 2016
Chương 47

Quyển 2 - Chương 18

Jul 9, 2016
Chương 48

Quyển 2 - Chương 19

Jul 9, 2016
Chương 49

Quyển 2 - Chương 20

Jul 9, 2016
Chương 50

Quyển 2 - Chương 21

Jul 9, 2016
Chương 51

Quyển 2 - Chương 22

Jul 9, 2016
Chương 52

Quyển 2 - Chương 23

Jul 9, 2016
Chương 53

Quyển 2 - Chương 24

Jul 9, 2016
Chương 54

Quyển 2 - Chương 25

Jul 9, 2016
Chương 55

Quyển 2 - Chương 26

Jul 9, 2016
Chương 56

Quyển 2 - Chương 27

Jul 9, 2016
Chương 57

Quyển 2 - Chương 28

Jul 9, 2016
Chương 58

Quyển 2 - Chương 29

Jul 9, 2016
Chương 59

Quyển 2 - Chương 30

Jul 9, 2016
Chương 60

Quyển 2 - Chương 31

Jul 9, 2016
Chương 61

Quyển 2 - Chương 32

Jul 9, 2016
Chương 62

Quyển 2 - Chương 33

Jul 9, 2016
Chương 63

Quyển 2 - Chương 34

Jul 9, 2016
Chương 64

Quyển 2 - Chương 35

Jul 9, 2016
Chương 65

Quyển 3 - Chương 1

Jul 9, 2016
Chương 66

Quyển 3 - Chương 2

Jul 9, 2016
Chương 67

Quyển 3 - Chương 3

Jul 9, 2016
Chương 68

Quyển 3 - Chương 4

Jul 9, 2016
Chương 69

Quyển 3 - Chương 5

Jul 9, 2016
Chương 70

Quyển 3 - Chương 6

Jul 9, 2016
Chương 71

Quyển 3 - Chương 7

Jul 9, 2016
Chương 72

Quyển 3 - Chương 8

Jul 9, 2016
Chương 73

Quyển 3 - Chương 9

Jul 9, 2016
Chương 74

Quyển 3 - Chương 10

Jul 9, 2016
Chương 75

Quyển 3 - Chương 11

Jul 9, 2016
Chương 76

Quyển 3 - Chương 12

Jul 9, 2016
Chương 77

Quyển 3 - Chương 13

Jul 9, 2016
Chương 78

Quyển 3 - Chương 14

Jul 9, 2016
Chương 79

Quyển 3 - Chương 15

Jul 9, 2016
Chương 80

Quyển 3 - Chương 16

Jul 9, 2016
Chương 81

Quyển 3 - Chương 17

Jul 9, 2016
Chương 82

Quyển 3 - Chương 18

Jul 9, 2016
Chương 83

Quyển 3 - Chương 19

Jul 9, 2016
Chương 84

Quyển 3 - Chương 20

Jul 9, 2016
Chương 85

Quyển 3 - Chương 21: Cứu trị

Jul 9, 2016
Chương 86

Quyển 3 - Chương 22: Vong hồn

Jul 9, 2016
Chương 87

Quyển 3 - Chương 23: Thức tỉnh

Jul 9, 2016
Chương 88

Quyển 3 - Chương 24: Kích tình

Jul 9, 2016
Chương 89

Quyển 3 - Chương 25: Lưu luyến

Jul 9, 2016
Chương 90

Quyển 3 - Chương 26: Dị biến

Jul 9, 2016
Chương 91

Quyển 3 - Chương 27: Lỗ hoạch (bắt tù binh)

Jul 9, 2016
Chương 92

Quyển 3 - Chương 28: Nghĩ cách cứu viện

Jul 9, 2016
Chương 93

Quyển 3 - Chương 29: Hồi kinh

Jul 9, 2016
Chương 94

Quyển 3 - Chương 30: Giải chú

Jul 9, 2016
Chương 95

Quyển 3 - Chương 31: Đế thương tiểu sửu đích tiểu yếp (chú hề má lúm đồng tiền của hoàng đế)

Jul 9, 2016
Chương 96

Quyển 3 - Chương 32: Chú hề má lúm đồng tiền lên cơn bực bội

Jul 9, 2016
Chương 97

Quyển 3 - Chương 33: Chú hề tiểu yếp bị nhiễm bệnh

Jul 9, 2016
Chương 98

Quyển 3 - Chương 34: Phong lâm (rừng phong)

Jul 9, 2016
Chương 99

Quyển 3 - Chương 35: Thu đồ

Jul 9, 2016
Chương 100

Quyển 3 - Chương 36: Cật vị (ăn dấm chua)

Jul 9, 2016