Black Clover - Pháp sư không phép thuật

Tác giả : Tabata Yuuki

Chương 168 - Chương 168: Đấu với những kẻ từng thề trung thành

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG] Nguồn : we btruy en onlin e.com
[​IMG]