Biểu Tượng Thất Truyền

Biểu Tượng Thất Truyền

Tác giả: Dan Brown

Thể loại : Tiểu Thuyết Phương Tây,

Đăng bởi: WTO

Chương : 136Full

Lượt xem : 4,491

Bình chọn (0 lượt)

Biểu Tượng Thất Truyền Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Toàn bộ câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 12 tiếng tại Washington, D.C., và tập trung vào Hội Tam điểm. Robert Langdon được mời đến thuyết giảng tại National Statuary Hall thuộc United States Capitol, với một giấy mời từ thầy giáo của mình, một thành viên Đẳng cấp 33 trong hội Mason tên là Peter Solomon, đông thời cũng là trưởng Hiệp hội Smithsonian. Solomon đã yêu cầu Langdon mang theo một gói nhỏ mà ông ta đã nhờ Langdon lưu giữ vài năm trước đó. Tuy nhiên, khi đến khán phòng, thay vì gặp khán giả, Langdon nhận được một cú điện thoại từ người mà ông ta cho là thuộc văn phòng của Solomon và sau đó nghe thấy tiếng hét ở Capitol Rotunda. Khi chạy tới nơi, Langdon nhìn thấy tay phải của Peter Solomon đã bị chặt đứt ở giữa phòng. Bàn tay có các vết xăm trên các ngón và Langdon nhận ra đấy là biểu tượng của 'Mật thủ', dường như ngón tay chỉ thẳng lên bức họa The Apotheosis of Washington trên vòm mái của nhà Capitol. Langdon nhận ra rằng bạn mình đã bị bắt cóc và chặt đứt tay và kẻ bắt cóc muốn Langdon tìm ra Kim tự tháp Mason và theo tín ngưỡng của những người Mason, kim tự tháp này được cất giấu ở đâu đó tại Washington D.C và tìm ra từ bị thất lạc mà kẻ bắt cóc đã quyết định tìm kiếm.

Danh sách chương (136 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

CHƯƠNG 1

Nov 21, 2015
Chương 2

CHƯƠNG 2

Nov 21, 2015
Chương 3

CHƯƠNG 3

Nov 21, 2015
Chương 4

CHƯƠNG 4

Nov 21, 2015
Chương 5

CHƯƠNG 5

Nov 21, 2015
Chương 6

CHƯƠNG 6

Nov 22, 2015
Chương 7

CHƯƠNG 7

Nov 22, 2015
Chương 8

CHƯƠNG 8

Nov 22, 2015
Chương 9

CHƯƠNG 9

Nov 22, 2015
Chương 10

CHƯƠNG 10

Nov 22, 2015
Chương 11

CHƯƠNG 11

Nov 22, 2015
Chương 12

CHƯƠNG 12

Nov 22, 2015
Chương 13

CHƯƠNG 13

Nov 22, 2015
Chương 14

CHƯƠNG 14

Nov 22, 2015
Chương 15

CHƯƠNG 15

Nov 22, 2015
Chương 16

CHƯƠNG 16

Nov 22, 2015
Chương 17

CHƯƠNG 17

Nov 22, 2015
Chương 18

CHƯƠNG 18

Nov 22, 2015
Chương 19

CHƯƠNG 19

Nov 22, 2015
Chương 20

CHƯƠNG 20

Nov 22, 2015
Chương 21

CHƯƠNG 21

Nov 22, 2015
Chương 22

CHƯƠNG 22

Nov 22, 2015
Chương 23

CHƯƠNG 23

Nov 22, 2015
Chương 24

CHƯƠNG 24

Nov 22, 2015
Chương 25

CHƯƠNG 25

Nov 22, 2015
Chương 26

CHƯƠNG 26

Nov 22, 2015
Chương 27

CHƯƠNG 27

Nov 22, 2015
Chương 28

CHƯƠNG 28

Nov 22, 2015
Chương 29

CHƯƠNG 29

Nov 22, 2015
Chương 30

CHƯƠNG 30

Nov 22, 2015
Chương 31

CHƯƠNG 31

Nov 23, 2015
Chương 32

CHƯƠNG 32

Nov 23, 2015
Chương 33

CHƯƠNG 33

Nov 23, 2015
Chương 34

CHƯƠNG 34

Nov 23, 2015
Chương 35

CHƯƠNG 35

Nov 23, 2015
Chương 36

CHƯƠNG 36

Nov 23, 2015
Chương 37

CHƯƠNG 37

Nov 23, 2015
Chương 38

CHƯƠNG 38

Nov 23, 2015
Chương 39

CHƯƠNG 39

Nov 23, 2015
Chương 40

CHƯƠNG 40

Nov 23, 2015
Chương 41

CHƯƠNG 41

Nov 25, 2015
Chương 42

CHƯƠNG 42

Nov 25, 2015
Chương 43

CHƯƠNG 43

Nov 25, 2015
Chương 44

CHƯƠNG 44

Nov 25, 2015
Chương 45

CHƯƠNG 45

Nov 25, 2015
Chương 46

CHƯƠNG 46

Nov 25, 2015
Chương 47

CHƯƠNG 47

Nov 25, 2015
Chương 48

CHƯƠNG 48

Nov 25, 2015
Chương 49

CHƯƠNG 49

Nov 25, 2015
Chương 50

CHƯƠNG 50

Nov 25, 2015
Chương 51

CHƯƠNG 51

Nov 29, 2015
Chương 52

CHƯƠNG 52

Nov 29, 2015
Chương 53

CHƯƠNG 53

Nov 29, 2015
Chương 54

CHƯƠNG 54

Nov 29, 2015
Chương 55

CHƯƠNG 55

Nov 29, 2015
Chương 56

CHƯƠNG 56

Nov 29, 2015
Chương 57

CHƯƠNG 57

Nov 29, 2015
Chương 58

CHƯƠNG 58

Nov 29, 2015
Chương 59

CHƯƠNG 59

Nov 29, 2015
Chương 60

CHƯƠNG 60

Nov 29, 2015
Chương 61

CHƯƠNG 61

Nov 29, 2015
Chương 62

CHƯƠNG 62

Nov 29, 2015
Chương 63

CHƯƠNG 63

Nov 29, 2015
Chương 64

CHƯƠNG 64

Nov 29, 2015
Chương 65

CHƯƠNG 65

Nov 29, 2015
Chương 66

CHƯƠNG 66

Nov 29, 2015
Chương 67

CHƯƠNG 67

Nov 29, 2015
Chương 68

CHƯƠNG 68

Nov 29, 2015
Chương 69

CHƯƠNG 69

Nov 29, 2015
Chương 70

CHƯƠNG 70

Nov 29, 2015
Chương 71

CHƯƠNG 71

Nov 29, 2015
Chương 72

CHƯƠNG 72

Nov 29, 2015
Chương 73

CHƯƠNG 73

Nov 29, 2015
Chương 74

CHƯƠNG 74

Nov 29, 2015
Chương 75

CHƯƠNG 75

Nov 29, 2015
Chương 76

CHƯƠNG 76

Nov 29, 2015
Chương 77

CHƯƠNG 77

Nov 29, 2015
Chương 78

CHƯƠNG 78

Nov 29, 2015
Chương 79

CHƯƠNG 79

Nov 29, 2015
Chương 80

CHƯƠNG 80

Nov 29, 2015
Chương 81

CHƯƠNG 81

Dec 11, 2015
Chương 82

CHƯƠNG 82

Dec 11, 2015
Chương 83

CHƯƠNG 83

Dec 11, 2015
Chương 84

CHƯƠNG 84

Dec 11, 2015
Chương 85

CHƯƠNG 85

Dec 11, 2015
Chương 86

CHƯƠNG 86

Dec 11, 2015
Chương 87

CHƯƠNG 87

Dec 11, 2015
Chương 88

CHƯƠNG 88

Dec 11, 2015
Chương 89

CHƯƠNG 89

Dec 11, 2015
Chương 90

CHƯƠNG 90

Dec 11, 2015
Chương 91

CHƯƠNG 91

Dec 11, 2015
Chương 92

CHƯƠNG 92

Dec 11, 2015
Chương 93

CHƯƠNG 93

Dec 11, 2015
Chương 94

CHƯƠNG 94

Dec 11, 2015
Chương 95

CHƯƠNG 95

Dec 11, 2015
Chương 96

CHƯƠNG 96

Dec 11, 2015
Chương 97

CHƯƠNG 97

Dec 11, 2015
Chương 98

CHƯƠNG 98

Dec 11, 2015
Chương 99

CHƯƠNG 99

Dec 11, 2015
Chương 100

CHƯƠNG 100

Dec 11, 2015