Biết Vị Ký

Biết Vị Ký

Tác giả: Tọa Chước Linh Linh Thủy

Thể loại : Cổ Đại, Xuyên Không, Điền Văn,

Đăng bởi: WTO

Chương : 330Full

Lượt xem : 29,953

Bình chọn (0 lượt)

Biết Vị Ký Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (330 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Thâm sơn

Aug 16, 2016
Chương 2

Chương 2: Ốc nước ngọt

Aug 16, 2016
Chương 3

Chương 3: Bắt thỏ hoang

Aug 16, 2016
Chương 4

Chương 4: Người ngoài đến

Aug 16, 2016
Chương 5

Chương 5: Thiếu niên

Aug 16, 2016
Chương 6

Chương 6: Cho ngươi chút tiện nghi

Aug 16, 2016
Chương 7

Chương 7: Cháo thần tiên

Aug 16, 2016
Chương 8

Chương 8: Trướng giới

Aug 16, 2016
Chương 9

Chương 9: Khế ước bán mình

Aug 16, 2016
Chương 10

Chương 10: Rời đi

Aug 16, 2016
Chương 11

Chương 11: Hội hợp

Aug 16, 2016
Chương 12

Chương 12: Chia bánh

Aug 16, 2016
Chương 13

Chương 13: Cháo gà rừng

Aug 16, 2016
Chương 14

Chương 14: Giá bát giác

Aug 16, 2016
Chương 15

Chương 15: Một đồng tiền

Aug 16, 2016
Chương 16

Chương 16: Nấu cháo

Aug 16, 2016
Chương 17

Chương 17: Giao dịch

Aug 16, 2016
Chương 18

Chương 18: Thân thiết

Aug 16, 2016
Chương 19

Chương 19: Sơn trang

Aug 16, 2016
Chương 20

Chương 20: Giành chỗ nằm

Aug 16, 2016
Chương 21

Chương 21: Tưởng niệm

Aug 16, 2016
Chương 22

Chương 22: Nhiệm vụ đặc thù

Aug 16, 2016
Chương 23

Chương 23: Công tử gọi ngươi

Aug 16, 2016
Chương 24

Chương 24: Họa thủy viên thiên dã

Aug 16, 2016
Chương 25

Chương 25: Bạt tiêm

Aug 16, 2016
Chương 26

Chương 26: Đấu pháp

Aug 16, 2016
Chương 27

Chương 27: Nguyên nhân

Aug 16, 2016
Chương 28

Chương 28: Vào phòng bếp

Aug 16, 2016
Chương 29

Chương 29: Gọt bí đao

Aug 16, 2016
Chương 30

Chương 30: Cử báo

Aug 16, 2016
Chương 31

Chương 31: Kiểm tra liền biết

Aug 16, 2016
Chương 32

Chương 32: Thì ra là thế

Aug 16, 2016
Chương 33

Chương 33: Ngoạn điểm ám chiêu

Aug 16, 2016
Chương 34

Chương 34: Ra chiêu

Aug 16, 2016
Chương 35

Chương 35: Nhắc nhở

Aug 16, 2016
Chương 36

Chương 36: Kết quả

Aug 16, 2016
Chương 37

Chương 37: Phát hiện ngoài ý muốn

Aug 16, 2016
Chương 38

Chương 38: Xuất khẩu

Aug 16, 2016
Chương 39

Chương 39: Lão đầu nhi

Aug 16, 2016
Chương 40

Chương 40: Tám mươi hai lượng

Aug 16, 2016
Chương 41

Chương 41: Dặn dò

Aug 16, 2016
Chương 42

Chương 42: Không lục ngư

Aug 16, 2016
Chương 43

Chương 43: Đầu sư tử

Aug 16, 2016
Chương 44

Chương 44: Viên thiên dã trở lại

Aug 16, 2016
Chương 45

Chương 45: Mọi việc cứ theo lẽ thường

Aug 16, 2016
Chương 46

Chương 46: Muốn diễn gì đây?

Aug 16, 2016
Chương 47

Chương 47: Nếm thử hương vị

Aug 16, 2016
Chương 48

Chương 48: Nếm thử hương vị (2)

Aug 16, 2016
Chương 49

Chương 49: Rống đến rống đi

Aug 16, 2016
Chương 50

Chương 50: Bán thực đơn

Aug 16, 2016
Chương 51

Chương 51: Cho nàng bộc lộ tài năng

Aug 16, 2016
Chương 52

Chương 52: Lưu can tiêm

Aug 16, 2016
Chương 53

Chương 53: Phật nhảy tường

Aug 16, 2016
Chương 54

Chương 54: Ba trăm lượng

Aug 16, 2016
Chương 55

Chương 55: Công phu

Aug 16, 2016
Chương 56

Chương 56: Ghi danh trù nghệ ban (1)

Aug 16, 2016
Chương 57

Chương 57: Ghi danh trù nghệ ban (2)

Aug 16, 2016
Chương 58

Chương 58: Ghi danh trù nghệ ban (3)

Aug 16, 2016
Chương 59

Chương 59: Ghi danh trù nghệ ban (4)

Aug 16, 2016
Chương 60

Chương 60: Ghi danh trù nghệ ban (5)

Aug 16, 2016
Chương 61

Chương 61: Trúng tuyển

Aug 16, 2016
Chương 62

Chương 62: Ta thực có thể ăn

Aug 16, 2016
Chương 63

Chương 63: Phân tổ

Aug 16, 2016
Chương 64

Chương 64: Trấn đấu

Aug 16, 2016
Chương 65

Chương 65: Ta thật cao hứng

Aug 16, 2016
Chương 66

Chương 66: Ta còn có thể

Aug 16, 2016
Chương 67

Chương 67: An ủi

Aug 16, 2016
Chương 68

Chương 68: Cùng công tử ăn chung

Aug 16, 2016
Chương 69

Chương 69: Ai đến trước

Aug 16, 2016
Chương 70

Chương 70: Lời bình

Aug 16, 2016
Chương 71

Chương 71: Lập uy

Aug 16, 2016
Chương 72

Chương 72: Xin lỗi

Aug 16, 2016
Chương 73

Chương 73: Nghi hoặc

Aug 16, 2016
Chương 74

Chương 74: Thân phận viên thiên dã

Aug 16, 2016
Chương 75

Chương 75: Yêu cầu của lâm tiểu trúc

Aug 16, 2016
Chương 76

Chương 76: Ước hẹn ba năm

Aug 16, 2016
Chương 77

Chương 77: Rối rắm

Aug 16, 2016
Chương 78

Chương 78: Bảo nàng đến múc nước

Aug 16, 2016
Chương 79

Chương 79: Ngươi lại đây

Aug 16, 2016
Chương 80

Chương 80: Đau

Aug 16, 2016
Chương 81

Chương 81: Công hiệu thần kỳ

Aug 16, 2016
Chương 82

Chương 82: Cứ ra tay

Aug 16, 2016
Chương 83

Chương 83: Thắng bại khó liệu

Aug 16, 2016
Chương 84

Chương 84: Khiếp sợ

Aug 16, 2016
Chương 85

Chương 85: Giúp việc bếp núc

Aug 16, 2016
Chương 86

Chương 86: Canh suông tổ yến

Aug 16, 2016
Chương 87

Chương 87: Tai họa

Aug 16, 2016
Chương 88

Chương 88: Phương pháp ứng đối

Aug 16, 2016
Chương 89

Chương 89: Kết quả

Aug 16, 2016
Chương 90

Chương 90: Làm sư phụ ngươi thực vinh hạnh

Aug 16, 2016
Chương 91

Chương 91: Dạ đàm

Aug 16, 2016
Chương 92

Chương 92: Tình cảm

Aug 16, 2016
Chương 93

Chương 93: Mưu đồ

Aug 16, 2016
Chương 94

Chương 94: Công sự phòng ngự

Aug 16, 2016
Chương 95

Chương 95: Tiếp chiêu

Aug 16, 2016
Chương 96

Chương 96: Không thú vị

Aug 16, 2016
Chương 97

Chương 97: Ban thưởng

Aug 16, 2016
Chương 98

Chương 98: Điên chước

Aug 16, 2016
Chương 99

Chương 99: Thùng rác

Aug 16, 2016
Chương 100

Chương 100: Đạp tuyết thưởng mai

Aug 16, 2016