Bảo Bối Của Chủ Tịch

Bảo Bối Của Chủ Tịch

Tác giả: Oh Sehun

Thể loại : Truyện Teen,

Đăng bởi: WTO

Chương : 81/NA

Lượt xem : 2,486

Bình chọn (0 lượt)

Bảo Bối Của Chủ Tịch Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (75 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Mở đầu

Aug 17, 2017
Chương 2

Chương 2: 10 năm trước

Aug 17, 2017
Chương 3

Chương 3: Về Lăng gia

Aug 17, 2017
Chương 4

Chương 4: Về Lăng gia (2)

Aug 17, 2017
Chương 5

Chương 5: Anh có thể... Không cưới tôi... được không?

Aug 17, 2017
Chương 6

Chương 6: Quá Khứ (H)

Aug 17, 2017
Chương 7

Chương 7: (tt)

Aug 17, 2017
Chương 8

Chương 8: Rắc rối

Aug 17, 2017
Chương 9

Chương 9: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu tiên

Aug 17, 2017
Chương 10

10

Aug 17, 2017
Chương 11

Chương 11: Em nhìn cho kĩ đây... Tôi không phải Lưu Minh?

Aug 17, 2017
Chương 12

Chương 12: Nụ Hôn Đầu

Aug 17, 2017
Chương 13

Chương 13: Em muốn tôi phải như thế nào đây?

Aug 17, 2017
Chương 14

Chương 14: Lưu Minh... Cứu em...

Aug 17, 2017
Chương 15

Chương 15: Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!

Aug 17, 2017
Chương 16

Chương 16: Lăng Thiên tức giận

Aug 17, 2017
Chương 17

Chương 17

Aug 17, 2017
Chương 18

Chương 18: Hạ Tử Di về nhà

Aug 17, 2017
Chương 19

Chương 19: Không trả lời nghĩa là ....đồng ý!

Aug 17, 2017
Chương 20

Chương 20: Cơ thể em nhạy cảm thật! (H)

Aug 17, 2017