Bàn Long

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại : Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Đăng bởi: WTO

Chương : 809Full

Lượt xem : 13,285

Bình chọn (0 lượt)

Bàn Long Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Bàn Long - Chắc hẳn ai đã là fan của thể loại Tiên Hiệp đều biết đến tác phẩm này. Bàn Long đã từng làm mưa làm gió gây ra bao lũ lụt của giới tu chân. - Với 1 kết cấu rất hợp lý và logic, những diễn biến bất ngờ làm cho đọc giả phải đắm chìm vào nó. Cốt truyện của Bàn Long diễn ra ở thế giới của các ma pháp sư và kiếm sĩ. Chàng thanh niên Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sinh ra trong gia đình mang dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc trong Tứ đại thần thú gia tộc. Với thiên phú tu luyện kinh người vươn lên, tới đỉnh cao tại Ngọc Lan đại lục sau đó phi thăng đến Chí cao vị diện tranh đấu với các vị chúa tể - những người đứng đầu của các vị diện này...

Danh sách chương (809 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Tiểu trấn đích tào thần

Nov 22, 2015
Chương 2

Chương 2: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 3

Chương 3: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 4

Chương 4: Trưởng thành (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 5

Chương 5: Trưởng thành (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 6

Chương 6: Bàn Long giới chỉ (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 7

Chương 7: Bàn Long giới chỉ (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 8

Chương 8: Ma thú Tấn mãnh long (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 9

Chương 9: Ma thú Tấn mãnh long (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 10

Chương 10: Hỏa xà chi vũ (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 11

Chương 11: Hỏa xà chi vũ (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 12

Chương 12: Cường giả chi tâm (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 13

Chương 13: Cường giả chi tâm (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 14

Chương 14: Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 15

Chương 15: Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 16

Chương 16: Tai nạn (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 17

Chương 17: Tai nạn (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 18

Chương 18: Bàn Long chi linh (thượng)

Nov 22, 2015
Chương 19

Chương 19: Bàn Long chi linh (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 20

Chương 20: Địa hệ ma pháp (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 21

Chương 21: Địa hệ ma pháp (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 22

Chương 22: Xuân khứ thu lai (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 23

Chương 23: Xuân khứ thu lai (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 24

Chương 24: Ma thú "Ảnh Thử"

Nov 22, 2015
Chương 25

Chương 25: Bổn biện pháp (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 26

Chương 26: Bổn biện pháp (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 27

Chương 27: Học viện Ân Tư Đặc

Nov 22, 2015
Chương 28

Chương 28: Ảnh thử 'Bối Bối' (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 29

Chương 29: Ảnh thử 'Bối Bối' (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 30

Chương 30: Phân Lai thành

Nov 22, 2015
Chương 31

Chương 31: Ma pháp trắc thí (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 32

Chương 32: Ma pháp trắc thí (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 33

Chương 33: Long huyết mật điển (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 34

Chương 34: Long huyết mật điển (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 35

Chương 35: Nhắc nhở

Nov 22, 2015
Chương 36

Chương 36: Thiên tài tập trung địa

Nov 22, 2015
Chương 37

Chương 37: Tứ huynh đệ (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 38

Chương 38: Tứ huynh đệ (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 39

Chương 39: Phong hệ ma pháp

Nov 22, 2015
Chương 40

Chương 40: Học tập sinh nhai (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 41

Chương 41: Học tập sinh nhai (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 42

Chương 42: Ai là Đệ Nhất? (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 43

Chương 43: Ai là Đệ Nhất? (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 44

Chương 44: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 45

Chương 45: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 46

Chương 46: Kinh hỉ

Nov 22, 2015
Chương 47

Chương 47: Bình Đao Lưu phái

Nov 22, 2015
Chương 48

Chương 48: Lục niên

Nov 22, 2015
Chương 49

Chương 49: Thạch điêu tác phẩm

Nov 22, 2015
Chương 50

Chương 50: Hoa Đức Lập tửu điếm

Nov 22, 2015
Chương 51

Chương 51: Bích Thủy thiên đường đích dạ

Nov 22, 2015
Chương 52

Chương 52: Giới cách (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 53

Chương 53: Giới cách (Hạ)

Nov 22, 2015
Chương 54

Chương 54: Thỉnh

Nov 22, 2015
Chương 55

Chương 55: Lộ đồ (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 56

Chương 56: Lộ đồ (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 57

Chương 57: Ma Thú sơn mạch (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 58

Chương 58: Ma Thú sơn mạch (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 59

Chương 59: Quần lang (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 60

Chương 60: Quần lang (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 61

Chương 61: Nguy kỵ (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 62

Chương 62: Nguy kỵ (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 63

Chương 63: Tàn khốc (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 64

Chương 64: Tàn khốc (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 65

Chương 65: Bối Bối đích thực lực (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 66

Chương 66: Bối Bối đích thực lực (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 67

Chương 67: Hắc sắc đoản nhận (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 68

Chương 68: Hắc sắc đoản nhận (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 69

Chương 69: Mê vụ sơn cốc (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 70

Chương 70: Mê vụ sơn cốc (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 71

Chương 71: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 72

Chương 72: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 73

Chương 73: Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 74

Chương 74: Dạ phong trung đích tử sắc (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 75

Chương 75: Quy hương (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 76

Chương 76: Quy hương (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 77

Chương 77: Hoắc Cách

Nov 22, 2015
Chương 78

Chương 78: Thạch điêu giới cách

Nov 22, 2015
Chương 79

Chương 79: Đông thiên lý đích mân côi (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 80

Chương 80: Đông thiên lý đích mân côi (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 81

Chương 81: Cao thủ như vân (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 82

Chương 82: Cao thủ như vân (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 83

Chương 83: Vết rách (Thượng)

Nov 22, 2015
Chương 84

Chương 84: Vết rách (hạ)

Nov 22, 2015
Chương 85

Chương 85: Kiến diện

Nov 22, 2015
Chương 86

Chương 86: Thê lương tuyết

Nov 22, 2015
Chương 87

Chương 87: Thập thiên thập dạ

Nov 22, 2015
Chương 88

Chương 88: Dịch hóa

Nov 22, 2015
Chương 89

Chương 89: Tái nhập Mê vụ sơn cốc

Nov 22, 2015
Chương 90

Chương 90: Thượng thiên vô môn

Nov 22, 2015
Chương 91

Chương 91: U thâm địa huyệt

Nov 22, 2015
Chương 92

Chương 92: Cức bối thiết giáp long

Nov 22, 2015
Chương 93

Chương 93: Ngoan

Nov 22, 2015
Chương 94

Chương 94: Long tinh chi biến

Nov 22, 2015
Chương 95

Chương 95: Long huyết chiến sĩ

Nov 22, 2015
Chương 96

Chương 96: Thần bí ma pháp trận

Nov 22, 2015
Chương 97

Chương 97: Tứ đại chí cao vị diện

Nov 22, 2015
Chương 98

Chương 98: Thống phá thiên liễu

Nov 22, 2015
Chương 99

Chương 99: Thạch điêu tông sư?

Nov 22, 2015
Chương 100

Chương 100: Luyện kiếm

Nov 22, 2015