Ảm Dạ Ly Du

Ảm Dạ Ly Du

Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc

Thể loại : Xuyên Không, Cung Đấu, Đam Mỹ,

Đăng bởi: WTO

Chương : 126Full

Lượt xem : 87,328

Bình chọn (1 lượt)

Ảm Dạ Ly Du Điểm: 5.0/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Danh sách chương (126 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Hòa thân

Sep 11, 2016
Chương 2

Chương 2: Như nguyệt

Sep 11, 2016
Chương 3

Chương 3: Cung yến

Sep 11, 2016
Chương 4

Chương 4: Thượng quân

Sep 11, 2016
Chương 5

Chương 5: Kỳ hoặc

Sep 11, 2016
Chương 6

Chương 6: Ác mộng

Sep 11, 2016
Chương 7

Chương 7: Hậu cung

Sep 11, 2016
Chương 8

Chương 8: Dạ tham

Sep 11, 2016
Chương 9

Chương 9: Giao phong

Sep 11, 2016
Chương 10

Chương 10: Giao phong

Sep 11, 2016
Chương 11

Chương 11: Hồi ức

Sep 11, 2016
Chương 12

Chương 12: Hiểu lầm

Sep 11, 2016
Chương 13

Chương 13: Lãnh cung

Sep 11, 2016
Chương 14

Chương 14: Khách không mời mà tới

Sep 11, 2016
Chương 15

Chương 15: Mang thai

Sep 11, 2016
Chương 16

Chương 16: Dẫn chậm

Sep 11, 2016
Chương 17

Chương 17: Ảnh vệ

Sep 11, 2016
Chương 18

Chương 18: Nhiếp hồn

Sep 11, 2016
Chương 19

Chương 19: Thích khách

Sep 11, 2016
Chương 20

Chương 20: Quân lâm

Sep 11, 2016