A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại : Quân Sự, Nữ Cường, Cổ Đại,

Đăng bởi: WTO

Chương : 156/NA

Lượt xem : 4,696

Bình chọn (0 lượt)

A Mạch Tòng Quân Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Dịch: Thanh An Năm đó chàng và nàng thả hồn nghĩ về tương lai dưới bóng cây hòe: Non xanh, nước biếc, thị trấn nhỏ, người ta… Ai có thể đoán được bao nhiêu năm sau chàng trở thành một danh tướng, tiếng tăm lừng lẫy tứ quốc, Tống Thượng Công Chủ… nhưng cũng không ai ngờ được nàng thì lưu lạc khắp nơi, tòng quân, và trưởng thành một “Thần chiến tranh” trong gươm đao bão đạn được mọi người ngưỡng mộ… Một ngày kia cuộc tương ngộ trên chiến trường buộc họ đi đâu về đâu…

Danh sách chương (156 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Kêu oan, cũng cần phải có kỹ xảo……

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Thủ thành

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Phá thành

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Thiệu nghĩa

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Sợ chết

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Đồng hành

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Ủy thác

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Lối rẽ

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Nghẹn lời

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Tâm tư

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Thương dịch chi

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Thân vệ

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Biến cố kinh hoàng

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Chuyện cũ

Nov 14, 2015
Chương 25

Chương 25: Thư hùng

Nov 14, 2015
Chương 26

Chương 26: Lên chức

Nov 14, 2015
Chương 27

Chương 27: Huynh đệ

Nov 14, 2015
Chương 28

Chương 28: Tầm nhìn

Nov 14, 2015
Chương 29

Chương 29: Uyên thệ trước khi xuất quân

Nov 14, 2015
Chương 30

Chương 30: Đại nghĩa

Nov 14, 2015
Chương 31

Chương 31: Hắc diện

Nov 14, 2015
Chương 32

Chương 32: Tàng binh

Nov 14, 2015
Chương 33

Chương 33: Tên pháp

Nov 14, 2015
Chương 34

Chương 34: Thiếu nữ xinh đẹp

Nov 14, 2015
Chương 35

Chương 35: Lòng người

Nov 14, 2015
Chương 36

Chương 36: Vào thành

Nov 14, 2015
Chương 37

Chương 37: Nữ tử

Nov 14, 2015
Chương 38

Chương 38: Đao phong

Nov 14, 2015
Chương 39

Chương 39: Thế đối nghịch

Nov 14, 2015
Chương 40

Chương 40: Giao phong

Nov 14, 2015
Chương 41

Chương 41: Sát thủ

Nov 14, 2015
Chương 42

Chương 42: Tâm tình

Nov 14, 2015
Chương 43

Chương 43: Gặp lại

Nov 14, 2015
Chương 44

Chương 44: Thoát thân

Nov 14, 2015
Chương 45

Chương 45: Khiêu khích

Nov 14, 2015
Chương 46

Chương 46: Dưới tàng cây

Nov 14, 2015
Chương 47

Chương 47: Túi bảo bối

Nov 14, 2015
Chương 48

Chương 48: Hồ ly

Nov 14, 2015
Chương 49

Chương 49: Tiệc rượu

Nov 14, 2015
Chương 50

Chương 50: Diệu kế

Nov 14, 2015
Chương 51

Chương 51: Tư oán

Nov 14, 2015
Chương 52

Chương 52: Thật giả

Nov 14, 2015
Chương 53

Chương 53: Lộng kế

Nov 14, 2015
Chương 54

Chương 54: Quân nhân

Nov 14, 2015
Chương 55

Chương 55: Đồng chí

Nov 14, 2015
Chương 56

Chương 56: Dương mặc

Nov 14, 2015
Chương 57

Chương 57: Bỏ qua

Nov 14, 2015
Chương 58

Chương 58: Giương cung

Nov 14, 2015
Chương 59

Chương 59: Quân lệnh

Nov 14, 2015
Chương 60

Chương 60: Thân chinh

Nov 14, 2015
Chương 61

Chương 61: XUẤT PHÁT [ thượng ]

Nov 14, 2015
Chương 62

Chương 62: XUẤT PHÁT [ hạ ]

Nov 14, 2015
Chương 63

Chương 63: Bộ mặt

Nov 14, 2015
Chương 64

Chương 64: Bạn cũ

Nov 14, 2015
Chương 65

Chương 65: Phỏng đoán

Nov 14, 2015
Chương 66

Chương 66: Uống rượu

Nov 14, 2015
Chương 67

Chương 67: Phạt roi

Nov 14, 2015
Chương 68

Chương 68: Nguyên nhân

Nov 14, 2015
Chương 69

Chương 69: Hồi kinh

Nov 14, 2015
Chương 70

Chương 70: Ván cờ

Nov 14, 2015
Chương 71

Chương 71: Công tử

Nov 14, 2015
Chương 72

Chương 72: Chuyện cũ

Nov 14, 2015
Chương 73

Chương 73: Chạy đi

Nov 14, 2015
Chương 74

Chương 74: Chủy thủ

Nov 14, 2015
Chương 75

Chương 75: Kỹ năng bơi

Nov 14, 2015
Chương 76

Chương 76: Thủ tín

Nov 14, 2015
Chương 77

Chương 77: Tâm cơ

Nov 14, 2015
Chương 78

Chương 78: Cầu say

Nov 14, 2015
Chương 79

Chương 79: Oan gia

Nov 14, 2015
Chương 80

Chương 80: Thủy quân

Nov 14, 2015
Chương 81

Chương 81: Tài bắn cung

Nov 14, 2015
Chương 82

Chương 82: Trở vể

Nov 14, 2015
Chương 83

Chương 83: Danh kiếm

Nov 14, 2015
Chương 84

Chương 84: Hồi doanh

Nov 14, 2015
Chương 85

Chương 85: Thể diện

Nov 14, 2015
Chương 86

Chương 86: Chui đầu vào lưới

Nov 14, 2015
Chương 87

Chương 87: Phân ly

Nov 14, 2015
Chương 88

Chương 88: Mai phục

Nov 14, 2015
Chương 89

Chương 89: Phục kích

Nov 14, 2015
Chương 90

Chương 90: Vâng mệnh

Nov 14, 2015
Chương 91

Chương 91: Giằng co

Nov 14, 2015
Chương 92

Chương 92: Đánh chết

Nov 14, 2015
Chương 93

Chương 93: Ở chung

Nov 14, 2015
Chương 94

Chương 94: Phá kế

Nov 14, 2015
Chương 95

Chương 95: Rút quân

Nov 14, 2015
Chương 96

Chương 96: Nghị hòa

Nov 14, 2015
Chương 97

Chương 97: Dạ yến

Nov 14, 2015
Chương 98

Chương 98: Thổ lộ tâm can

Nov 14, 2015
Chương 99

Chương 99: Hứa hẹn

Nov 14, 2015
Chương 100

Chương 100: Mua sắm

Nov 14, 2015
Chương 101

Chương 101: Sát khí

Nov 14, 2015
Chương 102

Chương 102: Nam nhân

Nov 14, 2015
Chương 103

Chương 103: Mưu kế(1)

Nov 14, 2015
Chương 104

Chương 104: Cõi lòng

Nov 14, 2015
Chương 105

Chương 105: MẠCH TUỆ – Sửa chữa sai lầm

Nov 14, 2015
Chương 106

Chương 106: Đông tiến

Nov 14, 2015
Chương 107

Chương 107: Thanh châu

Nov 14, 2015
Chương 108

Chương 108: Tình thế

Nov 14, 2015
Chương 109

Chương 109: Khốn cảnh

Nov 14, 2015
Chương 110

Chương 110: Quân sư

Nov 14, 2015