Truyện Mới Cập Nhật

Có 15515 truyện

Tuyệt Địa

Tuyệt Địa

Tiên Hiệp

Nguyên Ca

76

1,697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

Tiên Hiệp

Thạch Tam

862

3,714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Thiên Tôn Trùng Sinh

Thiên Tôn Trùng Sinh

Tiên Hiệp

Kavy

608

10,965

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Tân Giới

Tân Giới

Tiên Hiệp

Ơ Là Mim

15

720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Sát Vương

Sát Vương

Tiên Hiệp

Áo Bỉ Gia

593

2,091

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Bàn Sơn

Bàn Sơn

Tiên Hiệp

Đậu Tử Nha Hoa

90

4,346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Siêu Cấp Tiên Y

Siêu Cấp Tiên Y

Đô Thị Sắc

Ngũ Trí

708

2,065

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Phúc Diễm Tiêu Dao

Phúc Diễm Tiêu Dao

Đô Thị Sắc

Vô Danh

148

18,028

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết