Truyện Xem Nhiều

Có 17013 truyện

Sau Khi Yêu

Sau Khi Yêu

Đam Mỹ

Yên Thị

101

83,503

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết
Hạng gia đại thiếu

Hạng gia đại thiếu

Đam Mỹ

Sơ Lãng

80

82,868

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết
Nhập Hí

Nhập Hí

Trọng Sinh Đam Mỹ

Donggua1986

81

81,391

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết
Quân giáo sinh

Quân giáo sinh

Đam Mỹ

Điệp Chi Linh

147

80,183

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Phi Hữu

Phi Hữu

Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Lam Lâm

31

79,359

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết