Truyện Xem Nhiều

Có 16341 truyện

Phi Hữu

Phi Hữu

Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Lam Lâm

31

77,742

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết
Sau Khi Yêu

Sau Khi Yêu

Đam Mỹ

Yên Thị

101

77,360

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết
Quân giáo sinh

Quân giáo sinh

Đam Mỹ

Điệp Chi Linh

147

76,337

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết
Hạng gia đại thiếu

Hạng gia đại thiếu

Đam Mỹ

Sơ Lãng

80

75,430

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết