Truyện Xem Nhiều

Có 17013 truyện

10 số thập phân

10 số thập phân

Đam Mỹ

Sung Kê

77

96,580

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết
Vệ sĩ

Vệ sĩ

Đô Thị Đam Mỹ

Hương Tiểu Mạch

102

96,133

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Anh Yêu Em

Anh Yêu Em

Đam Mỹ

Bách Linh

40

95,379

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết
Xích Ái Sát Thủ

Xích Ái Sát Thủ

Đô Thị Đam Mỹ

Hỏa Ly

335

92,062

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết
Ái Hậu Dư Sinh

Ái Hậu Dư Sinh

Đam Mỹ Ngược

Yên Thị

101

88,097

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Dụ đồng

Dụ đồng

Xuyên Không Đam Mỹ

Neleta

156

87,922

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết