Truyện Xem Nhiều

Có 13232 truyện

Phi Hữu

Phi Hữu

Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Lam Lâm

31

72,602

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Vệ sĩ

Vệ sĩ

Đô Thị Đam Mỹ

Hương Tiểu Mạch

102

71,078

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết
Nhập Hí

Nhập Hí

Trọng Sinh Đam Mỹ

Donggua1986

81

70,679

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Dụ đồng

Dụ đồng

Xuyên Không Đam Mỹ

Neleta

156

67,195

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết
Ái Hậu Dư Sinh

Ái Hậu Dư Sinh

Đam Mỹ Ngược

Yên Thị

101

66,872

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết