Truyện Xem Nhiều

Có 16341 truyện

Anh Yêu Em

Anh Yêu Em

Đam Mỹ

Bách Linh

40

91,555

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết
Vệ sĩ

Vệ sĩ

Đô Thị Đam Mỹ

Hương Tiểu Mạch

102

90,141

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Xích Ái Sát Thủ

Xích Ái Sát Thủ

Đô Thị Đam Mỹ

Hỏa Ly

335

87,486

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết
Ái Hậu Dư Sinh

Ái Hậu Dư Sinh

Đam Mỹ Ngược

Yên Thị

101

83,234

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết
Dụ đồng

Dụ đồng

Xuyên Không Đam Mỹ

Neleta

156

82,455

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết
Nhập Hí

Nhập Hí

Trọng Sinh Đam Mỹ

Donggua1986

81

77,873

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết