Truyện Xem Nhiều

Có 17036 truyện

Mộng Dục

Mộng Dục

Ngôn tình Sắc

Huyền Namida

61

296,004

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Đô Thị Đam Mỹ

Vu Triết

106

269,826

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết
Quân Tử Chi Giao

Quân Tử Chi Giao

Ngôn tình Đam Mỹ

Lam Lâm

85

200,264

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết