Truyện Xem Nhiều

Có 14026 truyện

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Đô Thị Đam Mỹ

Vu Triết

106

228,813

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết
Mộng Dục

Mộng Dục

Ngôn tình Sắc

Huyền Namida

61

193,646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết
Quân Tử Chi Giao

Quân Tử Chi Giao

Ngôn tình Đam Mỹ

Lam Lâm

85

187,523

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết