Xuyên Không

Có 2556 truyện

Web truyện - Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Tác giả : Phuongpi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 5/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Tác giả : Mon lùn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tránh Xa Ta Ra A~Ta Là Nữ Phụ

Tránh Xa Ta Ra A~Ta Là Nữ Phụ

Tác giả : Thảo Tẻ Nhạt Nha

Chương : 3/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Tác giả : Shuken

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Bếp Ở Tương Lai

Đầu Bếp Ở Tương Lai

Tác giả : Gà (Junyosae_light)

Chương : 8/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thế Chi Thần Binh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Tác giả : Chi Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Tác giả : RikaHaruno

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : VMP14121999

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Tác giả : LinhSunk1

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Tác giả : Min

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!

Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!

Tác giả : Rain Trần

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Ta Ngoảnh Lại

Nơi Ta Ngoảnh Lại

Tác giả : Luvcaca

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Tác giả : Cửu Châu Nguyệt Hạ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

Tác giả : Tuanminhnguyen

Chương : 588/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Tác giả : Táo Ú

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Tác giả : Linh Sakura Haru

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc

Tác giả : Hải Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Tác giả : Đông Nhật Nãi Trà

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Thái Tử

Trùng Sinh Thành Thái Tử

Tác giả : Long Thần Vũ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Vũ Phong Vân

Cuồng Vũ Phong Vân

Tác giả : Mộng Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Tác giả : Nguyệt Lệ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Tác giả : Người Vô Danh

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Thoại Chung Có Chủ

Tình Thoại Chung Có Chủ

Tác giả : Hứa Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Tác giả : Nạc Hy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết