Xuyên Không

Có 2660 truyện

Web truyện - [Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai

[Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai

Tác giả : Eve

Chương : 6Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Linh Môn

Tuyệt Thế Linh Môn

Tác giả : Hoạ Bì

Chương : 4/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Tác giả : ” Nằm úp sấp nằm úp sấp”

Chương : 2Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Sinh

Duyên Sinh

Tác giả : Vô Lệ Công Tử

Chương : 1Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Black Mail

Black Mail

Tác giả : Dorie Kaiba

Chương : 10Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Tác giả : Senny Takishimi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng

Hệ Thống Toàn Năng

Tác giả : Shinzz

Chương : 12/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tác giả : Kir

Chương : 10/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Định Hoa Vay

Tiền Định Hoa Vay

Tác giả : TriTri

Chương : 4/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Sanh Niệm

Tử Sanh Niệm

Tác giả : Mạc Cố

Chương : 2/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Tác giả : Đài Chi Mộng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư ?

Nữ Phụ Ư ?

Tác giả : Susu 123

Chương : 5/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Tác giả : Sha

Chương : 1/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nàng Thật Xinh Đẹp

Nàng Thật Xinh Đẹp

Tác giả : Cảnh Xán Xán

Chương : 12/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngày Sau Của Ngày Sau

Ngày Sau Của Ngày Sau

Tác giả : Kiii

Chương : 3Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tác giả : Trần Yên Linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tẫn Vô Ngôn

Tẫn Vô Ngôn

Tác giả : Tàn Thạch

Chương : 5Full

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quỷ Nguyệt

Quỷ Nguyệt

Tác giả : Không rõ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

Tác giả : Tạ Họa Bình

Chương : 5Full

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Tác giả : Điềm Tư Tư

Chương : 15/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

Tác giả : Băng Tâm Ngọc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [HP đồng nhân/Lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

[HP đồng nhân/Lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

Tác giả : Niên Tiểu

Chương : 10Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Tác giả : Diệp Mục Túc

Chương : 22/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Hái Hoa Tặc

Ta Là Hái Hoa Tặc

Tác giả : Thệ Vũ

Chương : 3Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Tác giả : Nguyễn Hồng Phúc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Là Tử Thần - Teen

Nữ Phụ Là Tử Thần - Teen

Tác giả : NTNO ABU

Chương : 21Full

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Tác giả : Lam Phuc

Chương : 29/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính Tầm Thường

Nữ Chính Tầm Thường

Tác giả : Nắng Mùa Hạ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Tác giả : Tuyết Li

Chương : 3/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết