Xuyên Không

Có 2860 truyện

Web truyện - Kim Sơn Hồ Điệp

Kim Sơn Hồ Điệp

Tác giả : Duy Đao Bách Tích

Chương : 163Full

Lượt xem : 157

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quy Tắc của Nữ Phụ

Quy Tắc của Nữ Phụ

Tác giả : E M E

Chương : 17/NA

Lượt xem : 156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính

Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính

Tác giả : Đan Hy

Chương : 3/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Thấm

Phượng Thấm

Tác giả : Điên Yêu Yêu

Chương : 5Full

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Nhật Hà Nhật Hề

Kim Nhật Hà Nhật Hề

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 155

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

Tác giả : Tà Lão Ma

Chương : 28/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Thần

Thực Thần

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Hồn

Hoàn Hồn

Tác giả : Vô Nhan Sắc

Chương : 6Full

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Tác giả : Annie KaLy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Marvel Chi Kamen Rider

Marvel Chi Kamen Rider

Tác giả : Nuvita96

Chương : 22/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Tác giả : LeePhan

Chương : 11/NA

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Si Triền

Si Triền

Tác giả : Lạc Lạc Nguyệt Sắc

Chương : 42/41

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Tác giả : Du Du Tiên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhất Mộng Tình Ca

Nhất Mộng Tình Ca

Tác giả : Mộng Thần

Chương : 9/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Marvel Chi Thần Thoại Gen

Marvel Chi Thần Thoại Gen

Tác giả : Kir

Chương : 27/NA

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Tác giả : Cao Chính Nam

Chương : 10/NA

Lượt xem : 151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Tác giả : Lão tử là Pom

Chương : 11/NA

Lượt xem : 150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Tác giả : Lan Nhân Hiểu Nguyệt

Chương : 40Full

Lượt xem : 149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Song Y Tuyệt Thế Tung Hoành Thiên Hạ

Song Y Tuyệt Thế Tung Hoành Thiên Hạ

Tác giả : Mộ Y - Song Luyến Di Nương

Chương : 6/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phân Tranh Thiên Hạ

Phân Tranh Thiên Hạ

Tác giả : Diệp Thiên Sầu

Chương : 69/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Tác giả : Vi Vũ Hạnh Hoa Quân

Chương : 8Full

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả : AmiLinh3

Chương : 6/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Tác giả : Nhã Nhi

Chương : 35/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Sau Ba Năm

Người Yêu Sau Ba Năm

Tác giả : Thi Tả

Chương : 12Full

Lượt xem : 148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Tác giả : Cố Băng Băng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thật Tịch Mịch

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tác giả : Tân Phong

Chương : 50/NA

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần

Tác giả : Lâm Vũ Phàm

Chương : 69Full

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết