Xuyên Không

Có 2805 truyện

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Tác giả : phansang

Chương : 41/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thực Thần

Thực Thần

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 5/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỷ Nguyên thế Giới

Kỷ Nguyên thế Giới

Tác giả : Đinh Lê Hoàng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 137

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Chuyên Sủng

Trò Chơi Chuyên Sủng

Tác giả : Tư Hữu Vương Tử

Chương : 17/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ác Ma Hoàng Hậu

Ác Ma Hoàng Hậu

Tác giả : Minh Nguyệt

Chương : 10/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Tác giả : Mạc Nại Hoa Lạc

Chương : 25Full

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Tác giả : Bá Nghiên

Chương : 28/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Tác giả : Jade Elain

Chương : 206/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Thanh Đăng

[Thích Cố] Thanh Đăng

Tác giả : Thanh Ngọc

Chương : 8Full

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

Tác giả : Tô Quân

Chương : 8/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Nhật Hà Nhật Hề

Kim Nhật Hà Nhật Hề

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Tác giả : A Đậu

Chương : 20Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Tác giả : Ngũ Diệp Đàm

Chương : 40/NA

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

Tác giả : Trịnh Vũ Diệu Anh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Marvel Chi Thần Thoại Gen

Marvel Chi Thần Thoại Gen

Tác giả : Kir

Chương : 27/NA

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Tác giả : Luciferproqua

Chương : 13/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Thú Thế Độc Sủng: Soái Thú, Ôm Một Cái!

Tác giả :

Chương : 9/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Tác giả : Alice

Chương : 3/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cứu Vớt Vật Hi Sinh BOSS

Cứu Vớt Vật Hi Sinh BOSS

Tác giả : Cố Tô An Tạ Tịch

Chương : 43/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tai Tinh Vương

Tai Tinh Vương

Tác giả : Sầu Thiên Kiếp

Chương : 2/NA

Lượt xem : 130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Tác giả : Tiêu Nhu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Tác giả : Cao Chính Nam

Chương : 10/NA

Lượt xem : 128

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Những Năm Tháng Ta Làm Thuộc Hạ Ở Ma Cung

Tác giả : Vi Vũ Hạnh Hoa Quân

Chương : 8Full

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả : Nguyệt Kỳ Nhi

Chương : 55Full

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Tác giả : Zakuro_Nodame

Chương : 27/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Tác giả : Lão tử là Pom

Chương : 11/NA

Lượt xem : 127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết