Xuyên Không

Có 2501 truyện

Web truyện - Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Tự Nhiên! Nàng Chạy Không Thoát Đâu

Tác giả : Shuken

Chương : 2/NA

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Tác giả : Mèo Phiêu Lưu

Chương : 177Full

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Thiên Đại Đế

Hành Thiên Đại Đế

Tác giả : Nguyễn Hoàng Thế Sơn

Chương : 5/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 3/NA

Lượt xem : 7

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : VMP14121999

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Tạo Cảnh Giới

Sáng Tạo Cảnh Giới

Tác giả : Huỳnh Minh Trí

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Tác giả : LinhSunk1

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Chế Đại Việt

Đế Chế Đại Việt

Tác giả : Hàm Ngư

Chương : 39/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thế Chi Thần Binh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Tác giả : Chi Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Tác giả : Nguyễn Hồng Phúc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!

Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!

Tác giả : Rain Trần

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Tác giả : K-Mây

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nơi Ta Ngoảnh Lại

Nơi Ta Ngoảnh Lại

Tác giả : Luvcaca

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Tác giả : Mon lùn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Giới Pháp Thần

Vạn Giới Pháp Thần

Tác giả : Javatan

Chương : 273/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Tác giả : Táo Ú

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Tác giả : Linh Sakura Haru

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Thái Tử

Trùng Sinh Thành Thái Tử

Tác giả : Long Thần Vũ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Tác giả : Min

Chương : 4/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Vũ Phong Vân

Cuồng Vũ Phong Vân

Tác giả : Mộng Vũ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Tác giả : RikaHaruno

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đầu Bếp Ở Tương Lai

Đầu Bếp Ở Tương Lai

Tác giả : Gà (Junyosae_light)

Chương : 6/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Tác giả : Kinstrn

Chương : 45/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Tác giả : Nguyệt Lệ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Mỹ Nhân

Cực Phẩm Mỹ Nhân

Tác giả : Kiều Mi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết