Xuyên Không

Có 2660 truyện

Web truyện - Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Tác giả : Lộ Gia Bàn Tử

Chương : 3/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Thần

Ma Thần

Tác giả : Minh Phong

Chương : 4/NA

Lượt xem : 78

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả : Duyệt Vi

Chương : 93Full

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trò Chơi Chuyên Sủng

Trò Chơi Chuyên Sủng

Tác giả : Tư Hữu Vương Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 77

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Tác giả : Alein Aqua

Chương : 10/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hủy Diệt Hệ Thống

Hủy Diệt Hệ Thống

Tác giả : thianhnam000

Chương : 6/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!

Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!

Tác giả : Huyết Dạ Thiên Nguyệt

Chương : 19/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Tác giả : Nhung Y

Chương : 90/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cưng Chiều Vợ Mỗi Ngày

Cưng Chiều Vợ Mỗi Ngày

Tác giả : Diệp Phong Hỏa

Chương : 5/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Tác giả : Tuyết Tử

Chương : 15/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Mỹ Nhân

Tác giả : MizukiSachi

Chương : 3/NA

Lượt xem : 76

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Boss Xuyên Không: Làm Chủ Dị Giới!

Tác giả : Khước Tinh Hy

Chương : 6/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điền Viên Y Nữ

Điền Viên Y Nữ

Tác giả : Hinh Yên

Chương : 16/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

[Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

Tác giả : Giải Kim

Chương : 9Full

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Tác giả : Cố Băng Băng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố] Hận Thiên

[ Thích Cố] Hận Thiên

Tác giả : Akilucy

Chương : 13/14

Lượt xem : 75

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả : AmiLinh3

Chương : 6/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phải Chi Nhận Ra Sớm Hơn

Phải Chi Nhận Ra Sớm Hơn

Tác giả : Hiếu NNK

Chương : 2/NA

Lượt xem : 74

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi

Tác giả : Thiên Tử Khả Lam

Chương : 51Full

Lượt xem : 73

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả : D. Hien

Chương : 564/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tà Y Độc Phi Của Yêu Vương

Tác giả : VyVyL08

Chương : 8/NA

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Minh Hồn

[ Thích Cố ] Minh Hồn

Tác giả : Đang tìm

Chương : 9Full

Lượt xem : 72

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thích Cố] Đợi Chờ

[Thích Cố] Đợi Chờ

Tác giả : Thanh Ngọc a

Chương : 7Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Tác giả : NguyetBang22

Chương : 10/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Mê Tiên Dẫn

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Mê Tiên Dẫn

Tác giả : A Cật

Chương : 20Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thật Tịch Mịch

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tác giả : Tân Phong

Chương : 50/NA

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sai Lầm

Sai Lầm

Tác giả : FallForrow

Chương : 16Full

Lượt xem : 71

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không: Hắc Đạo Nữ Phụ

Xuyên Không: Hắc Đạo Nữ Phụ

Tác giả : Sở Hạo

Chương : 3/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Harry Potter] Đại Xà Vương Đáng Yêu Đang Yêu

[Đồng Nhân Harry Potter] Đại Xà Vương Đáng Yêu Đang Yêu

Tác giả : PhongLangTB

Chương : 33/NA

Lượt xem : 70

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết