Xuyên Không

Có 2788 truyện

Web truyện - Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 17/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khiết Vũ Vân Ly

Khiết Vũ Vân Ly

Tác giả : Nguyễn Phan Diễm Trang

Chương : 3/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chính Hãy Đợi Đó! (Nữ Phụ Là Gì Ta Không Quan Tâm)

Nữ Chính Hãy Đợi Đó! (Nữ Phụ Là Gì Ta Không Quan Tâm)

Tác giả : Arisa

Chương : 6/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Nếu Kiếp Sau Lại Được Gặp Anh

Tác giả : Nguyễn Hoa

Chương : 13/NA

Lượt xem : 145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngạo Thế Cuồng Phi - Khuynh Thanh

Ngạo Thế Cuồng Phi - Khuynh Thanh

Tác giả : Khuynh Thanh

Chương : 20/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả : Lăn Một Vòng

Chương : 7/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

[Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Tác giả : Đường Ngọc Hoa

Chương : 51Full

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Tác giả : Truy Phong Tranh Đích Cô Lương

Chương : 17/NA

Lượt xem : 143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Bá - Lý Bát Dạ

Đế Bá - Lý Bát Dạ

Tác giả : Gió Thổi Lá Bay

Chương : 54/NA

Lượt xem : 142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Tác giả : Tô Thủ Chiết Chi

Chương : 56/NA

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngọc Diện Diêm Vương

Ngọc Diện Diêm Vương

Tác giả : Đỗ Phong

Chương : 9Full

Lượt xem : 141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dâm Hiệp Hệ Thống

Dâm Hiệp Hệ Thống

Tác giả : Dâm Đại Tiên Tôn

Chương : 9/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Người Yêu Sau Ba Năm

Người Yêu Sau Ba Năm

Tác giả : Thi Tả

Chương : 12Full

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Chương : 43/NA

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Tác giả : Tương Chí

Chương : 10Full

Lượt xem : 138

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đô Thị Chi Vạn Giới Bảo Tiêu Đàn

Đô Thị Chi Vạn Giới Bảo Tiêu Đàn

Tác giả : Thiên Bảng Lưu Danh

Chương : 20/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Tác giả : Ma Thiên Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Tác giả : Hân Hân Hướng Vinh

Chương : 57Full

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

Tác giả : Tường Vy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Tác giả : Quảng Nhật

Chương : 34/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Tác giả : Vô Niệm

Chương : 10/NA

Lượt xem : 136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Tác giả : Sơn Tra Hoàn Tử

Chương : 8/NA

Lượt xem : 135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Tác giả : Tiêu Tiêu Ngư

Chương : 18/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Tác giả : Annie KaLy

Chương : 17/NA

Lượt xem : 134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

[ Thích Cố ] Khởi Đầu Hạnh Phúc

Tác giả : Đang tìm

Chương : 10Full

Lượt xem : 133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 132

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Beauty & The Beast

Beauty & The Beast

Tác giả : Chích Thì Giới 99

Chương : 5Full

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [ Thích Cố] Hận Thiên

[ Thích Cố] Hận Thiên

Tác giả : Akilucy

Chương : 13/14

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết