Xuyên Không

Có 2436 truyện

Web truyện - Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Khế Ửớc Lạc Thiên Giới Một Năm

Tác giả : Mon lùn

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ư ?

Nữ Phụ Ư ?

Tác giả : Susu 123

Chương : 5/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt

Tác giả : Táo Ú

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

Tác giả : Trúc Thiên Ngân Lão

Chương : 7/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Sát Thủ Máu Lạnh!!!Em Đừng Hỏng Thoát Khỏi Tụi Anh!!!

Tác giả : Linh Sakura Haru

Chương : 3/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tố Cẩm

Tố Cẩm

Tác giả : Hoa Hoa Cô Nương

Chương : 2/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Tác giả : K-Mây

Chương : 2/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Ta Sai Rồi Về Với Ta Đi!

Nương Tử Ta Sai Rồi Về Với Ta Đi!

Tác giả : Annie KaLy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tránh Xa Ta Ra A~Ta Là Nữ Phụ

Tránh Xa Ta Ra A~Ta Là Nữ Phụ

Tác giả : Thảo Tẻ Nhạt Nha

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Tạo Cảnh Giới

Sáng Tạo Cảnh Giới

Tác giả : Huỳnh Minh Trí

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Tác giả : Min

Chương : 4/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Thế Chi Thần Binh

Sáng Thế Chi Thần Binh

Tác giả : Chi Anh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Nữ Thần Hòan Hảo Xuyên Vào Phế Vật Vô Năng

Tác giả : RikaHaruno

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả : Phượng Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Thành Thái Tử

Trùng Sinh Thành Thái Tử

Tác giả : Long Thần Vũ

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tác giả : Thủy khanh Khanh

Chương : 212/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Tác giả : Nguyệt Lệ

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cực Phẩm Mỹ Nhân

Cực Phẩm Mỹ Nhân

Tác giả : Kiều Mi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

Tác giả : Tiếu Giai Nhân

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

[Nguy Lan] Vượt Qua Ngàn Năm

Tác giả : Duy Ái

Chương : 2/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Tác giả : Người Vô Danh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Phù Dung

Kiếp Phù Dung

Tác giả : Băng Tâm Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Thoại Chung Có Chủ

Tình Thoại Chung Có Chủ

Tác giả : Hứa Ngư

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người

Tác giả : Thiên Yêu Tiểu Dao Dao

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Oa Phi

Tiểu Oa Phi

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Thỏ Đáng Eo Bái kiến Hoàng Thượng!

Tác giả : Nạc Hy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển Nhật Kí Của Tôi

Quyển Nhật Kí Của Tôi

Tác giả : Tịch Tử Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết