Xuyên Không

Có 2560 truyện

Web truyện - Quy Tắc của Nữ Phụ

Quy Tắc của Nữ Phụ

Tác giả : E M E

Chương : 13/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Em Là Nam Hay Nữ Anh Đều Yêu

Em Là Nam Hay Nữ Anh Đều Yêu

Tác giả : Mặc Kiều An

Chương : 2/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược

Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược

Tác giả : LBN

Chương : 10/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Tác giả : Vũ Lam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mau Xuyên] Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

[Mau Xuyên] Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

Tác giả : somniferum069

Chương : 16/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện

Tác giả : Ma Đao Lệ Ảnh

Chương : 14/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Sinh

Duyên Sinh

Tác giả : Vô Lệ Công Tử

Chương : 1Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Nữ Thiều Hoa

Vương Nữ Thiều Hoa

Tác giả : Khê Bạn Trà

Chương : 5/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Giá Lâm

Hoàng Hậu Giá Lâm

Tác giả : K-Miu Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Tác giả : Tiểu Tuyết

Chương : 8/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 546/NA

Lượt xem : 36

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Tác giả : Tuyệt Đại Yêu Cơ

Chương : 5/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Tác giả : Phiến Cốt Mộc

Chương : 26/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Nương Tử Uy Vũ Đến Từ Tương Lai

Tác giả : Lão tử là Pom

Chương : 11/NA

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Xuyên Về Ai Cập Cổ Đại 3000 Năm

Tác giả : Thư sơn áp lực đại

Chương : 4/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Ko À! Ta Thích!

Xuyên Ko À! Ta Thích!

Tác giả : Chenny Hazy

Chương : 5/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Tác giả : Vưu Tiền

Chương : 6/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Tác giả : Senny Takishimi

Chương : 2/NA

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 136Full

Lượt xem : 34

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Hoặc Khuynh Thành

Mị Hoặc Khuynh Thành

Tác giả : Miêu Tỷ Tỷ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Tác giả : Thâm Lưu Thủy Thiển

Chương : 29/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Anh Trai À, Chúng Ta Kết Hôn!

Anh Trai À, Chúng Ta Kết Hôn!

Tác giả : Nguyệt Lam Tử

Chương : 5/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Tác giả : Điềm Tư Tư

Chương : 15/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Tác giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương : 4/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Có Hay Không Thứ Gọi Là Tình Thương

Tác giả : Sha

Chương : 1/NA

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm

Tác giả : Mèo Phiêu Lưu

Chương : 177Full

Lượt xem : 33

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Nhà Trần

Xuyên Không Về Nhà Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 3/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Tác giả : Tuyết Nguyên U Linh

Chương : 6/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Pokemon Làm Sợ Nối Tơ Tình

Xuyên Qua Pokemon Làm Sợ Nối Tơ Tình

Tác giả : Aki Na

Chương : 12/NA

Lượt xem : 31

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết