Xuyên Không

Có 2496 truyện

Web truyện - Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

Tác giả : Minh Tinh

Chương : 10Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi?!

Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi?!

Tác giả : Bạch Tử Liên

Chương : 32/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Gia Sắc Lang Sủng Nịnh Vương Phi

Vương Gia Sắc Lang Sủng Nịnh Vương Phi

Tác giả : PoryLovely

Chương : 9/NA

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàn Hồn

Hoàn Hồn

Tác giả : Vô Nhan Sắc

Chương : 6Full

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả : Duyệt Vi

Chương : 93Full

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thời Không Chi Nhân

Thời Không Chi Nhân

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???

Tác giả : Alein Aqua

Chương : 8/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quyển 1: Vận Mệnh Đổi Xoay - Khuynh Thành Linh Nữ

Quyển 1: Vận Mệnh Đổi Xoay - Khuynh Thành Linh Nữ

Tác giả : Nguyệt Tàng

Chương : 62/NA

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Tác giả : Mạc Nại Hoa Lạc

Chương : 25Full

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Tác giả : Bệ Hạ Không Thượng Triều

Chương : 10/NA

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

Tác giả : Tứ Quý Khuyển Dạ Xoa

Chương : 14/15

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ai Nói Nữ Phụ Thua Nữ Chính

Ai Nói Nữ Phụ Thua Nữ Chính

Tác giả : Thỏ Nương Tử

Chương : 1/NA

Lượt xem : 45

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Một Khối Bánh Cookie Bé Nhỏ Còn Lợi Hại Hơn Thuốc X

Tác giả : Trà Diệp Quán

Chương : 10Full

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Tác giả : Sealsou

Chương : 38/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Tác giả : Natalya

Chương : 4/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

Tác giả : LeePhan

Chương : 6/NA

Lượt xem : 41

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Độc Nhất

Hoàng Hậu Độc Nhất

Tác giả : Hải Đích Vãn Lưu

Chương : 33/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dù Nàng Tàn Nhẫn Ta Vẫn Cứ Yêu Nàng

Dù Nàng Tàn Nhẫn Ta Vẫn Cứ Yêu Nàng

Tác giả : Linhtieuthu246

Chương : 1Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Sát Thủ Lạnh Lùng Hay Nữ Phụ Háo Sắc!?

Tác giả : Cố Băng Băng

Chương : 6/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Địch Thật Tịch Mịch

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tác giả : Tân Phong

Chương : 20/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả : Diệp Tiểu Lam

Chương : 10Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Đừng Nói Dối Với Yêu Tinh (Don't Lie To The Elf)

Tác giả : An Thập Nhất

Chương : 5Full

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Nữ Ngàn Năm: Ta Không Muốn Yêu, Ta Chỉ Muốn Siêu Thoát

Ma Nữ Ngàn Năm: Ta Không Muốn Yêu, Ta Chỉ Muốn Siêu Thoát

Tác giả : Siu H Lên

Chương : 6/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Livestream Mau Xuyên : Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Livestream Mau Xuyên : Boss Phản Diện Là Nữ Đế

Tác giả : Đế Cửu Di

Chương : 12/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Chuyện Người Con Gái Nam Xương Phiên Bản Học Sinh Xuyên Không

Tác giả : Tiểu Tư Hạ

Chương : 3/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Tác giả : Ylapboitoa

Chương : 17/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả : Liễu Doanh

Chương : 12Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tiếp Tục Lan Lăng Vương Phi

Tác giả : Tích Hòa

Chương : 4Full

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Tác giả : veulongdevuong

Chương : 44/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Duyên Sinh

Duyên Sinh

Tác giả : Vô Lệ Công Tử

Chương : 1Full

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết