Xuyên Không

Có 2501 truyện

Web truyện - Si Triền

Si Triền

Tác giả : Lạc Lạc Nguyệt Sắc

Chương : 41Full

Lượt xem : 108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Ngũ

Cửu Ngũ

Tác giả : Hắc Đê U

Chương : 20/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 18/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế Biến Thái

Ảnh Đế Biến Thái

Tác giả : tt9898tt

Chương : 5/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Papa Con Đã Trưởng Thành

Papa Con Đã Trưởng Thành

Tác giả : livichan

Chương : 7/NA

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Sambyy2k3

Chương : 11/NA

Lượt xem : 105

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Búp bê Chiqu

Chương : 90Full

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Tác giả : Ma Thiên Băng

Chương : 5/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ngang Bướng

Nữ Phụ Ngang Bướng

Tác giả : miku

Chương : 5/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Niên Óc Chó

Thanh Niên Óc Chó

Tác giả : 6llzeroll9

Chương : 17/NA

Lượt xem : 104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Xuyên Vào Yêu Linh Giới

Tác giả : Thiết Tử Vân

Chương : 9/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tác giả : Lương Tuyết Băng Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

Tác giả : Tuyết Ngọc Linh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Quấn Lấy Không Buông

Quấn Lấy Không Buông

Tác giả : Bán Hạ Lương Lương

Chương : 18/NA

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xạ Phi

Xạ Phi

Tác giả : Toàn Vương

Chương : 41/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Tác giả : Ngọc Diệp

Chương : 53/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Tác giả : Maggiezestail

Chương : 5/NA

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Nhân Nhi Tiểu Vương Phi!

Tác giả : Angely

Chương : 12/NA

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đồng Nhân Hokage] Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi

[Đồng Nhân Hokage] Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi

Tác giả : Ngọc Ẩn

Chương : 74Full

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Người Hiện Đại

Vương Phi Người Hiện Đại

Tác giả : Mai Phương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 99

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue

Tác giả : Tề Sở

Chương : 17Full

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

Tác giả : Phương Hạo Nhiên

Chương : 31/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệu Có Thể Mãi Như Này!

Liệu Có Thể Mãi Như Này!

Tác giả : Nấm lùn

Chương : 5/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Tác giả : Y Truất

Chương : 8/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Tác giả : Tiêu Nhu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 95

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Tác giả : Ma Vân Thiên

Chương : 22/NA

Lượt xem : 94

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết