Xuyên Không

Có 2440 truyện

Web truyện - Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

Xuyên Qua Ta Trở Thành Pháp Sư Diệt Yêu Trừ Ma

Tác giả : Tuyết Ngọc Linh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 98

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Tác giả : Tôn Thử Tiêu Miêu

Chương : 37Full

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

THIÊN TÀI TRIỆU HOÁN SƯ

Tác giả : NHƯỢC TUYẾT TAM THIÊN

Chương : 28/NA

Lượt xem : 97

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Người Hiện Đại

Vương Phi Người Hiện Đại

Tác giả : Mai Phương

Chương : 4/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trở Về Quá Khứ, Để ........

Trở Về Quá Khứ, Để ........

Tác giả : Dục Tiểu Ân

Chương : 4/NA

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Chương : 8Full

Lượt xem : 96

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Chương : 75Full

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tác giả : Lương Tuyết Băng Nhi

Chương : 11/NA

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

[Prince Of Tennis Đồng Nhân] Tình Địch Bí Mật

Tác giả : ???

Chương : 3Full

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Xuyên Văn: Ta Không Làm Nữ Chính

Tác giả : Tiêu Nhu

Chương : 5/NA

Lượt xem : 93

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Về Thời Trần

Xuyên Không Về Thời Trần

Tác giả : huynhchitai

Chương : 13/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Tác giả : Sambyy2k3

Chương : 11/NA

Lượt xem : 92

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả : Shin1500

Chương : 93/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vạn Kiếp Nhất Mộng

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Tác giả : komang09hp

Chương : 25/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Tác giả : Secret Death

Chương : 19/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Tác giả : Hạ Tử Lam

Chương : 77/NA

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Tư Tế

Nữ Tư Tế

Tác giả : Dạ Tử Vũ

Chương : 82Full

Lượt xem : 91

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỷ Nguyên thế Giới

Kỷ Nguyên thế Giới

Tác giả : Đinh Lê Hoàng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 90

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Khoái Lạc Hệ Thống

Khoái Lạc Hệ Thống

Tác giả : Thần Sex000

Chương : 138/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chân Lộ

Chân Lộ

Tác giả : Nhất Bá Nhân Thông

Chương : 143/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cửu Ngũ

Cửu Ngũ

Tác giả : Hắc Đê U

Chương : 20/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tác giả : Giản Ngọc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Tác giả : Đàm Đàm Đàm

Chương : 25/NA

Lượt xem : 89

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Tác giả : Tô Tam

Chương : 15/NA

Lượt xem : 87

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Tác giả : Trần Thảo Trang

Chương : 3/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công

Tác giả : Engelchen

Chương : 12/NA

Lượt xem : 86

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Ngang Bướng

Nữ Phụ Ngang Bướng

Tác giả : miku

Chương : 5/NA

Lượt xem : 85

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Liệu Có Thể Mãi Như Này!

Liệu Có Thể Mãi Như Này!

Tác giả : Nấm lùn

Chương : 5/NA

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thương Hải Hồ Điệp

Thương Hải Hồ Điệp

Tác giả : Lý Nhược Khanh

Chương : 29Full

Lượt xem : 84

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Tác giả : Thanh Mao Hầu Vương

Chương : 95/NA

Lượt xem : 83

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết