Xuyên Không

Có 2660 truyện

Web truyện - Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Tác giả : HanhLuin

Chương : 20/NA

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trốn Thê Của Thất Vương

Trốn Thê Của Thất Vương

Tác giả : Phong Sanh Sanh

Chương : 110Full

Lượt xem : 343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Tác giả : Cố Sở

Chương : 73Full

Lượt xem : 342

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Tác giả : Vi Nhĩ Xuyên Cao Cân Hài

Chương : 6/NA

Lượt xem : 341

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Ta Độc Sủng Tam Cung Lục Viện

Tác giả : Lãnh Băng Hinh

Chương : 3/NA

Lượt xem : 340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Yêu Anh, Chàng Thú Nhân Cuồng Ngạo

Tác giả : Gấu Tuyết Ngủ Đông

Chương : 2/NA

Lượt xem : 339

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nhân Ngư Truyền Thuyết

Nhân Ngư Truyền Thuyết

Tác giả : Tử Anh

Chương : 8Full

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Bất Vong Ngã

Thiên Bất Vong Ngã

Tác giả : Nhất Biện Tuyết Hoa

Chương : 6Full

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả : Mặc Linh

Chương : 118/NA

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Tác giả : An Vy

Chương : 47/43

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này, Lông Mày Xoắn

Này, Lông Mày Xoắn

Tác giả : Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai

Chương : 22/NA

Lượt xem : 338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Tác giả : Đồi

Chương : 89Full

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Tác giả : Thanh Mao Hầu Vương

Chương : 97/NA

Lượt xem : 336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Tác giả : SuMonster098

Chương : 143/199

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tài Năng Tuyệt Sắc

Tài Năng Tuyệt Sắc

Tác giả : Vô Tình Bảo Bảo

Chương : 16/NA

Lượt xem : 333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ánh Dương

Ánh Dương

Tác giả : Dương Nguyệt

Chương : 13/NA

Lượt xem : 331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : Hayase

Chương : 146/NA

Lượt xem : 331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

Tác giả : Phong Du Tùng Lâm

Chương : 97/NA

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!

Tác giả : ZinnZoey

Chương : 15/NA

Lượt xem : 328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sự Thật Ư?

Sự Thật Ư?

Tác giả : Tiểu Đầu To

Chương : 9/NA

Lượt xem : 327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!

Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!

Tác giả : Lyly Nguyễn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Tác giả : Hàn

Chương : 18/NA

Lượt xem : 325

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tam quốc xuyên chi Mộng Hồ điệp

Tác giả : PhuongAnh2000

Chương : 5/NA

Lượt xem : 322

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Tác giả : Chân Lật Tử

Chương : 116Full

Lượt xem : 322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Tác giả : Quân Tuyết Trần

Chương : 7Full

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

Tác giả : Cố Tử Mộc

Chương : 10/NA

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ảnh Đế Biến Thái

Ảnh Đế Biến Thái

Tác giả : tt9898tt

Chương : 5/NA

Lượt xem : 318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Tác giả : Thiên Hoa Ngọc Tâm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Tác giả : Đại Ôn

Chương : 150Full

Lượt xem : 316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xin Lỗi! Tất Cả Đều Do Sự An Bày Của Số Phận

Xin Lỗi! Tất Cả Đều Do Sự An Bày Của Số Phận

Tác giả : ????

Chương : 12/NA

Lượt xem : 315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết