Xuyên Không

Có 2440 truyện

Web truyện - [Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Tác giả : Dạ Liễm Hàn

Chương : 63Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Tác giả : Tư Đồ Yêu Yêu

Chương : 62Full

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Tác giả : Rùa sún răng

Chương : 10/NA

Lượt xem : 188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Vương

Thiên Vương

Tác giả : Hoàng Thiên

Chương : 5/NA

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cô Nàng Xuyên Không May Mắn

Cô Nàng Xuyên Không May Mắn

Tác giả : Đôrêmon

Chương : 20/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bách Niên Thân

Bách Niên Thân

Tác giả : Cửu Thạch Minh

Chương : 20Full

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Náo Loạn Ỷ Thiên

Náo Loạn Ỷ Thiên

Tác giả : Huyết Hàn Liên

Chương : 3/NA

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiều Y Có Độc

Kiều Y Có Độc

Tác giả : Mạc Phong Lưu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả : Lãnh Thu Nguyệt

Chương : 80Full

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pokemon Kỷ Nguyên-Hắc Ám Khe Hở

Pokemon Kỷ Nguyên-Hắc Ám Khe Hở

Tác giả : Thủy Mặc Thanh Lưu

Chương : 46/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - TFBoys Và 3 Cô Nhóc Tinh Nghịch

TFBoys Và 3 Cô Nhóc Tinh Nghịch

Tác giả : Ma Nhỏ - Nhok Alone

Chương : 7/NA

Lượt xem : 183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

Tác giả : Miu Kun

Chương : 5/NA

Lượt xem : 182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Qua Ta Là Muội Muội Của Kouga

Xuyên Qua Ta Là Muội Muội Của Kouga

Tác giả : Dạ Hạ Huyền Ca

Chương : 3/NA

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vì Chàng Từng Phụ Ta

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả : Chạng Vạng

Chương : 62Full

Lượt xem : 181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - MOB-WORLD GAME

MOB-WORLD GAME

Tác giả : Cupid

Chương : 44/NA

Lượt xem : 180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư

Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư

Tác giả : Yêu Tử Dy Quai

Chương : 25/NA

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cùng Trời Với Thú

Cùng Trời Với Thú

Tác giả : Vụ Thỉ Dực

Chương : 106/NA

Lượt xem : 178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Xuyên Không Thay Đổi Số Phận Nữ Phụ

Tác giả : Phuongkimchi

Chương : 6/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bất Tử Đại Đế

Bất Tử Đại Đế

Tác giả : Tadashi Ringo

Chương : 31/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Tác giả : Khả Anh Đỗ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Kì Cục Truyện

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Tác giả : Thiên Hoa Ngọc Tâm

Chương : 28/NA

Lượt xem : 175

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Sắc La Sát

Tuyệt Sắc La Sát

Tác giả : Khinh Y Hạnh Vũ

Chương : 9/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dã Đồng

Dã Đồng

Tác giả : Lâm Diên

Chương : 2/NA

Lượt xem : 173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Tác giả : Hư Không

Chương : 89/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!

Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!

Tác giả : Lyly Nguyễn

Chương : 20/NA

Lượt xem : 172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Thứ Phụ

Nữ Thứ Phụ

Tác giả : Lục Lạc Nhi

Chương : 57/NA

Lượt xem : 170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Như Hình Với Bóng

Như Hình Với Bóng

Tác giả : Quạt Gỗ

Chương : 6/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Tác giả : Thu Phong Tri Liễu

Chương : 3/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tình Khúc Vượt Thời Gian

Tình Khúc Vượt Thời Gian

Tác giả : Ngọc Băng Tử Nhi

Chương : 7/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Tác giả : Cửu Vĩ Hồ

Chương : 15/NA

Lượt xem : 168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết