Xuyên Không

Có 2755 truyện

Web truyện - Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Tác giả : Kinstrn

Chương : 127/NA

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Tác giả : Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Chương : 172/NA

Lượt xem : 481

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Tác giả : Lạc Tuyết

Chương : 7/NA

Lượt xem : 481

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Tác giả : Hoang Truong

Chương : 269/NA

Lượt xem : 480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi

Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi

Tác giả : An Tiểu Bình

Chương : 23/NA

Lượt xem : 479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Công Lược Nam Phụ

Công Lược Nam Phụ

Tác giả : Mai Khai

Chương : 257/NA

Lượt xem : 478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Dị Giới Ký

Dị Giới Ký

Tác giả : VoLaiSacQuy

Chương : 92/NA

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ta Đến Vì Ngươi

Ta Đến Vì Ngươi

Tác giả : lekimhuong

Chương : 8/NA

Lượt xem : 476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Tác giả : Đàm Đàm Đàm

Chương : 30/NA

Lượt xem : 476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoắc Du

Hoắc Du

Tác giả : Jade black

Chương : 40/45

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - [Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Tác giả : Bắp Cải

Chương : 16/NA

Lượt xem : 475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Pháp Y Quỷ Tiên

Pháp Y Quỷ Tiên

Tác giả : Khổ Hải Quỷ Nhai

Chương : 16/NA

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hoàng Hậu!!! Nàng Lại Quậy Nữa Rồi

Hoàng Hậu!!! Nàng Lại Quậy Nữa Rồi

Tác giả : Zen

Chương : 11/NA

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày

Chương : 136Full

Lượt xem : 468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Thần Công Chúa

Đế Thần Công Chúa

Tác giả : Ảnh Dạ Băng Y

Chương : 3/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Nuông Chiều Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Vi Vũ Hàm

Chương : 6/NA

Lượt xem : 463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Tôn Đế Vương

Ma Tôn Đế Vương

Tác giả : Triêu Nhan Nhi

Chương : 4/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tử Thiên Thần

Tử Thiên Thần

Tác giả : Mifiji

Chương : 9/NA

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc

Tác giả : Bí Mật Đà Điểu

Chương : 32Full

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Tác giả : Thủ Bổn Kỳ Tử

Chương : 41/NA

Lượt xem : 460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Tác giả : Nguyệt Phi Phàm

Chương : 77Full

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thạch Liên Trùng Sinh

Thạch Liên Trùng Sinh

Tác giả : Snow1507

Chương : 5/NA

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Này, Lông Mày Xoắn

Này, Lông Mày Xoắn

Tác giả : Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai

Chương : 22/NA

Lượt xem : 456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Tác giả : Qua Tử

Chương : 110/NA

Lượt xem : 454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Xuyên Không Ỷ Thiên

Xuyên Không Ỷ Thiên

Tác giả : ღSơnღ

Chương : 104/NA

Lượt xem : 453

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hậu Cung Phi Tần

Hậu Cung Phi Tần

Tác giả : Trần Ngọc Thanh Uyên

Chương : 11/NA

Lượt xem : 452

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Tác giả : Mê Hoặc Giang Sơn

Chương : 85/NA

Lượt xem : 450

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Tác giả : Mộc Y Y

Chương : 284/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - The Gaia Project – Dự Án Gaia

The Gaia Project – Dự Án Gaia

Tác giả : Dân Đen

Chương : 5/NA

Lượt xem : 449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết